Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Trends I gepubliceerd 15 December 2023

Duurzaamheid

Duurzaamheid en circulariteit zijn grote drijfveren voor verandering in de bouw-, doe-het-zelf- en installatiemarkt. De bouw- en installatiesector is een van de grootste gebruikers van grondstoffen en draagt ​​een aanzienlijk deel bij aan de CO2-uitstoot. Daarom neemt de druk om duurzaam en circulair te bouwen voortdurend toe.

USP heeft het onderwerp duurzaamheid meer dan twee decennia bestudeerd. Rond het jaar 2000 was de sector sceptisch en niet bereid om zich aan te passen aan de behoefte aan duurzame en circulaire producten en oplossingen, maar dit is de afgelopen tien jaar veranderd. Overheden zijn overgestapt van informeren en ondersteunen naar reguleren en afdwingen van de overgang naar duurzame bouw. Vastgoedinvesteerders zijn steeds meer bereid om te investeren in duurzame en circulaire oplossingen. In de komende decennia zal circulair bouwen de norm worden.

Welke impact heeft duurzaamheid op de bouwsector?

De impact van duurzaam en circulair bouwen op fabrikanten is enorm:

 • Strengere en nieuwe regelgeving.
 • Concurrentie van alternatieve materialen.
 • De noodzaak om het voordeel van ontwikkelde duurzame en circulaire producten en oplossingen te onderwijzen en uit te leggen.
 • Verschillende belanghebbenden in de besluitvormingseenheid en veranderende beslissingscriteria.
 • Een toenemende behoefte aan bewijs van duurzame oplossingen om de perceptie van greenwashing te voorkomen.
 • Verschillende soorten certificaten en labels waaruit u de meest relevante kunt selecteren.

Welke invloed heeft dit op fabrikanten in deze sector?

Duurzaam en circulair bouwen is een heftige en langdurige trend. De vakmensen in de bouw en de installatiebranche wel:

 • Zoek en stap over naar alternatieve duurzame en circulaire producten en oplossingen.
 • Eis meer op feiten gebaseerde informatie, labels en certificering van uw producten.

Hoe helpt USP bij duurzaamheidsonderzoek?

Met duurzaamheid en circulariteit in het achterhoofd helpen wij onze klanten daarbij:

 1. Productconcept en testen research (nie producten en oplossingen zijn gewenst, hoe worden nieuwe producten gewaardeerd)
 2. Drijfverenanalyses om het belang van verschillende duurzaamheidsconcepten en -elementen te identificeren
 3. Onderzoek naar servicebehoeften (wat te doen met verpakkingen, educatie & informatie, logistieke concepten…)
 4. Onderzoek naar besluitvormingseenheden (Wie zijn nieuwe belanghebbenden? Wie is de besluitvormer en wie beïnvloedt de beslissing. Wat zijn relevante selectiecriteria?)
 5. Product- en merkperceptie onderzoek (worden uw producten gezien als duurzaam? Wat is uw merk imago als het gaat om duurzaamheid?

Context is de sleutel

Om een overzicht van marktontwikkelingen te creëren en context te bieden voor op maat gemaakt onderzoek, heeft USP Marketing Consultancy verschillende monitors ontwikkeld. We onderzoeken voortdurend marktontwikkelingen en de effecten van belangrijke trends, zoals het tekort aan arbeidskrachten onder architecten, aannemers, HVAC-installateurs, elektrische installateurs, schilders en eindconsumenten. Hiervan worden rapporten per kwartaal, halfjaarlijks of jaarlijks gepubliceerd.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages