Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Trends I gepubliceerd 15 December 2023

Tekort aan arbeidskrachten

Er is een aanzienlijk tekort aan arbeidskrachten in de bouw- en installatiesector. De bereidheid van jongere generaties om een carrière in de bouw of installatie na te streven neemt elk jaar af. Tegelijkertijd zullen veel babyboomers die in deze sector werken de komende jaren met pensioen gaan.

De digitalisering en industrialisatie van de sector moeten ook rekening houden met het tekort aan arbeidskrachten. Het vereist een ander soort mensen voor wie werken in de bouw- en installatiesector niet direct de eerste keuze is.

USP heeft verschillende marktonderzoeken uitgevoerd en verschillende gepubliceerd artikelen waaruit blijkt dat het tekort aan arbeidskrachten een probleem is dat de komende jaren nog groter zal worden. Niet alleen kwantitatief (hebben we genoeg mensen), maar ook kwalitatief (zijn er voldoende gekwalificeerde mensen). Dit tekort is nu al zichtbaar bij aannemers, architecten, HVAC- en elektrotechnische installateurs en schilders.

Welke invloed heeft het tekort aan arbeidskrachten nu al op de industrie?

De impact van het tekort aan arbeidskrachten op fabrikanten is enorm, zoals:

 • Een negatief effect op de groei van de bouw- en installatiesector.
 • Ongekwalificeerde mensen zijn niet correct installeren, wat leidt tot productklachten en reputatieschade.
 • Een groeiende vraag naar eenvoudig te installeren producten en oplossingen.
 • Het gebruik van prefab-oplossingen zal de traditionele beslissingseenheid (DMU) veranderen. Grote off-site producenten winnen aan belang.
 • Meer vraag naar aanvullende diensten (onderhoud, inbedrijfstelling, training etc.).

Wat komt hierna?

Het arbeidstekort zal niet zomaar opgelost worden, ondanks allerlei inspanningen van brancheorganisaties om het bouw- en installatieimago te verbeteren. Het zal een uitdaging zijn om een toekomstig personeelsbestand voor deze sector te creëren.

Daarom verwachten wij de volgende ontwikkelingen bij bouw- en installatiebedrijven:

 • Ze zullen de omslag naar industrialisatie versnellen.
 • Bedrijven zullen meer training en diensten van de industrie eisen om hen te helpen hun werk te doen.
 • Deze bedrijven gaan ook op zoek naar producten en oplossingen die eenvoudiger en sneller te installeren zijn en minder kennis vergen.
 • Ze zoeken naar partnerschappen met leveranciers die verantwoordelijkheid nemen voor de meer complexe taken & Diensten.

Hoe helpt USP bij uitdagingen op het gebied van arbeidstekorten?

Met het thema arbeidstekort in het achterhoofd helpen wij onze klanten daarbij:

 1. Breng de problemen van het tekort aan arbeidskrachten in kaart bij de belangrijkste doelgroepen en landen, en voorzie oplossingen om het tekort aan arbeidskrachten aan te pakken door verkenning van de markt.
 2. Praat met professionals en ontdek hoe u bestaande producten kunt verbeteren of nieuwe producten kunt ontwikkelen om sneller te installeren (ideegeneratie en producttesten) via focusgroepen.
 3. Onderzoeken van opleidings- en ondersteuningsbehoeften.
 4. Vaststellen in welke mate industrialisatie een oplossing is en welke hoofdrolspelers relevant zijn via diepte-interviews.

Context is de sleutel

Om een ​​overzicht te creëren van marktontwikkelingen en context te bieden voor klant-specifiek onderzoek, heeft USP Marketing Consultancy verschillende monitoren ontwikkeld. We doen voortdurend onderzoek naar marktontwikkelingen en effecten van belangrijke trends, zoals arbeidstekorten bij architecten, aannemers, W-installateurs, elektro-installateurs, schilders en eindgebruikers, waarover regelmatig rapporten worden gepubliceerd.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages