Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Trends I gepubliceerd 03 January 2024

Producttrends

Fabrikanten in de bouw, installatie en doe-het-zelf industrie overwegen voortdurend of hun product- en dienstenportfolio’s nog steeds concurrentieel zijn binnen de markt. Dit is noodzakelijk om gelijke tred te houden met voortdurende ontwikkelingen in de markt, zoals digitalisering, duurzaamheid, circulariteit en de veranderende arbeidsmarkt. Om op koers te blijven of succesvol te worden, leidt dit tot 3 soorten ontwikkelingstrajecten waarvoor gedegen onderzoek essentieel is.

Redenen voor het uitvoeren van productonderzoek

1. Nieuwe producten en diensten

In deze snel veranderende en innovatieve wereld is er voortdurend behoefte en ruimte voor nieuwe introducties. Echter, deze introducties zijn vaak onsuccesvol, wat ook van toepassing is op de installatie-, bouw- en doe-het-zelfsectoren. Ons onderzoek naar productontwikkeling zal u helpen slagen waar anderen falen.

2. Toevoegingen aan reeds bestaande producten en diensten

Hoewel huidige portfolio’s zichzelf succesvol hebben bewezen, kunnen veranderende omstandigheden (intern of extern) gemakkelijk leiden tot veranderende vraag, waardoor het nodig is om aan het bestaande portfolio toe te voegen.

3. Aanpassingen aan reeds bestaande producten en diensten

Onze veranderende wereld creëert situaties waarin producten en diensten verouderd raken en behoefte hebben aan vernieuwing. Dan zijn aanpassingen essentieel om klanten tevreden te houden.

Hoe helpen we onze klanten hiermee?

Wij helpen onze klanten met zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek. We organiseren regelmatig focusgroepen waarin nieuwe producten of concepten worden getoond en besproken. Dit wordt georganiseerd met specifieke B2B-groepen zoals architecten, aannemers, ingenieurs of schilders, maar ook met consumentengroepen. Soms zijn diepgaande interviews een betere optie voor productonderzoek, die we zowel online via videogesprekken als in offline face-to-face instellingen kunnen organiseren.

Naast dit alles kan gebruikersobservatie een waardevolle methode zijn voor productonderzoek. Hiervoor observeren we het gedrag van mensen in de omgeving waarin het typisch voorkomt, zoals een aannemer die op de bouwplaats een elektrisch gereedschap gebruikt.

Voor elke klantaanvraag bepalen we de meest geschikte aanpak om het onderzoeksdoel te beantwoorden. Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor advies over de beste aanpak voor uw specifieke productonderzoek.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages