Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all

Sectoren / Wonen en Vastgoed

Wonen en Vastgoed

Binnen de dynamische wereld van de woning- en vastgoedmarkt zijn vraagstukken zoals beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid topprioriteit bij onze opdrachtgevers. Bij USP geven we de bewoners, eindgebruikers en stakeholders een krachtige stem in deze urgente kwesties. Met onze jarenlange ervaring in de sector bieden we niet alleen waardevolle inzichten over uw doelgroep, maar leveren we ook concrete, actiegerichte adviezen om vooruitgang te boeken.

Klanttevredenheid

Van een huurder over de dienstverlening, maar ook over de woning of buurt​.

Inzicht in woonbeleving

Van de huurder of bewoner met de woning, het complex, de wijk of buurt.​

Ontwikkeling van leefbaarheid

Met name in aandachtswijken maar ook bij herstructurering, sloop en nieuwbouw.

Participatie

Van bewoners in een complex of wijk, en speciaal bij grootschalige ingrepen of bij herstructurering.​

Organisaties waar wij voor werken

Hoe onze klanten ons beschrijven

D. Verlaan

Stadgenoot

Wat wij waarderen aan USP is de snelheid en het meedenken om de vragen te verbeteren. Koppelen aan de juiste output, dus krijgen we wat we willen meten.

Dorien Buckers

Stadgenoot

USP heeft korte lijntjes en denkt mee. Veerle is heel kundig op het terrein van de volkshuisvesting.

Jenneke Smit-Banting

Schiphol Commercial Real Estate

De samenwerking met Veerle Forschelen-Janssen wordt gewaardeerd . Ze is niet alleen een hele goede onderzoeker, maar ook heel prettig om mee samen te werken. Heel klantgericht, persoonlijk en flexibel. Ze heeft het onderzoek top gedaan!

Kees Bartels

Haag Wonen

USP denkt mee en is pro-actief.

Mandy Vrancken

ZOwonen

Er is fijne communicatie en alertheid op zaken vanuit USP.

R. Hofstede

Waardwonen

USP communiceert helder, geeft goede adviezen en denkt prettig mee. Daarnaast geven ze tussentijdse updates en zijn ze Goed bereikbaar voor vragen. Mooie oplevering rapport, overzichtelijk vormgegeven, leesbaar.

Binnen de dynamische wereld van de woning- en vastgoedmarkt zijn vraagstukken zoals beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid topprioriteit bij onze opdrachtgevers. Bij USP geven we de bewoners, eindgebruikers en stakeholders een krachtige stem in deze urgente kwesties. Met onze jarenlange ervaring in de sector bieden we niet alleen waardevolle inzichten over uw doelgroep, maar leveren we ook concrete, actiegerichte adviezen om vooruitgang te boeken.

  1. Hoe krijg ik inzicht in de kritische succesfactoren binnen dienstverlening richting mijn klanten?

Door continu onderzoek naar de beoordeling van de dienstverlening van uw organisatie door uw huurders krijgt u inzicht in waar binnen het proces verbetermogelijkheden liggen om het proces nog efficiënter en klantvriendelijker te laten verlopen.

  1. Op welke wijze krijg ik beter grip op de prestaties van mijn (onder)aannemers?

Middels continu onderzoek naar de tevredenheid van klanten over bijvoorbeeld de afhandeling van reparatieverzoeken of een onderhoudsproject kunnen de prestaties van onderaannemers niet alleen op harde feiten worden geëvalueerd, maar ook op hun prestaties richting uw klant.

  1. Hoe bekend zijn bewoners met de acties die genomen zijn in het kader van het verbeteren van de leefbaarheid in de wijk en zien zij al effect?

Door bewonersonderzoek in de wijk kunnen acties geëvalueerd worden, maar kan ook gemeten worden in hoeverre bewoners al verbetering zien. Tegelijkertijd kan dit type onderzoek een onderdeel zijn van het participatietraject.

  1. Hoe wordt de woningkwaliteit en leefbaarheid ervaren in verschillende buurten van ons bezit?

Onderzoek op wijk, buurt of zelfs complexniveau geeft inzicht in de beleving van bewoners van de woning, het complex en de buurt. Bewoners voelen als geen ander aan waar de knelpunten zitten. Dit is zeer waardevolle informatie voor strategisch vastgoedbeleid van een corporatie of andere verhuurder.

  1. Hoe zien onze belangrijkste stakeholders onze organisatie en op welke punten moeten wij beleid aanpassen om onze kernwaarden beter naar voren te brengen?

Door middel van imago onderzoek brengen wij de mening van verschillende stakeholders in kaart, bewoners, (onder)aannemers, samenwerkingspartners en medewerkers. Om te kijken in hoeverre het gewenste imago van een organisatie ook door stakeholders zo wordt gezien en door medewerkers wordt ervaren.

  1. Welke groepen klanten hebben we en hoe kunnen we beter op hun behoefte inspelen?

Vaak wordt ervan uitgegaan dat iedereen in de organisatie wel weet wie de klant is, maar hoe goed kennen uw medewerkers hun klanten echt? En hoe zijn verschillen in beoordelingen en wensen te verklaren en toe te passen in beleid? USP maakt met heldere persona’s inzichtelijk waar de verschillen, wensen en aandachtspunten zitten.

Wonen en Vastgoed

Subsectoren

Woningcorporaties

Beleggers en overige verhuurders

Ontwikkelaars

Gemeenten

Woningcorporaties

Woningcorporaties zijn een spil in de huidige woningmarkt. Binnen de nationale prestatieafspraken spelen woningcorporaties een leidende rol in het aanbod van kwalitatief goede woningen en voldoende woningen, die betaalbaar en duurzaam zijn. Tevens zijn zij actief in aandachtswijken waar vaak de leefbaarheid onder druk staat. Het betrekken van bewoners en stakeholders bij beleid zorgt voor draagvlak in de regio, en biedt tegelijkertijd de mogelijkheid om nieuwe initiatieven te ontplooien.

Beleggers en overige verhuurders

Ook voor beleggers en particuliere verhuurders is de relatie met de klant belangrijk. Onderzoeken binnen dit segment richting zich op wonen, kantoren en retail. Inzicht in hoe klanten denken over de panden, maar ook wat zij wensen voor de toekomst levert waardevolle informatie op voor toekomstige investeringen.

Ontwikkelaars

Voor ontwikkelaars is goed inzicht in de markt en het hebben van een goede reputatie zeer belangrijk voor de bedrijfsvoering. Zij spelen niet alleen een rol in nieuwbouwprojecten, maar steeds vaker ook bij binnenstedelijke herstructurering.

Gemeenten

Gemeenten spelen een cruciale rol in nieuwbouw- en herstructureringsprojecten binnen hun wijken. In nauwe samenwerking met stakeholders zoals woningcorporaties, projectontwikkelaars en communicatiebureaus zoeken ze naar inbreng van bewoners om deze trajecten te verfijnen en effectief te communiceren.

Wie heeft er baat bij?

Afdeling strategie en communicatie

Afdeling Klant

Afdeling Vastgoedbeheer

Afdeling Vastgoedontwikkeling

Sluit mijn visie en communicatiebeleid aan op wat de bewoners en overige stakeholders ervaren?

Communicatie, woonbeleving, wijkaanpak, duurzaamheid, procesoptimalisatie.

Hoe kan ik de processen in mijn organisatie optimaliseren vanuit de ervaringen van de klant?

Klanttevredenheid processen
Customer journey

Waar leg ik de focus in de investeringen in het vastgoedonderhoud en beheer, dan wel wijkaanpak, gebaseerd op de input van onze klanten.

Leefbaarheid, verduurzaming, woonbeleving, onderhoud

Wat is de potentie van een nieuw ontwikkeltraject? Wat zijn de relevante bewonerswensen?

Potentie, verhuisgeneigdheid, woon- en omgevinswensen

diensten

Hoe kunnen we u helpen?

Woonbeleving en leefbaarheid

Bepaal de prioriteiten in beleid op complex of wijkniveau vanuit de ervaringen en wensen van je klanten

Wijkontwikkeling en participatie

Zet in op de wijken waar dit het hardst nodig is en benut je klanten die bereid zijn om hierbij te helpen.

Klanttevredenheid

Verbeter waar nodig de dienstverlening vanuit de ervaringen van je klant en krijg feedback of de genomen stappen het gewenste effect sorteren

Segmentatie ‘ken je klant’

Pas je dienstverlening en communicatie aan op basis van de verschillende wensen en uitgangspunten binnen je klantengroepen

Imago

Optimaliseer je (communicatie)beleid onder je relevante stakeholders op basis van hun mening en ervaringen.

Medewerkerstevredenheid

Hoe tevreden zijn je medewerkers en waar is optimalisatie nodig>

Experts

Gerwin Sjollema

Managing Consultant

Veerle Forschelen-Janssen

Consultant

Veelgestelde vragen

  1. Waarom is marktonderzoek belangrijk voor woningcorporaties?

Marktonderzoek helpt corporaties bij het nemen van beslissingen, zoals strategisch vastgoedbeleid, locatiekeuze, optimalisatie van de dienstverlening en communicatie.

  1. Welke gegevens worden verzameld bij onderzoek voor en door woningcorporaties?​

Dit hangt af van het doel van het Onderzoek en loopt uiteen van tevredenheid over de woning, omgeving en dienstverlening tot bijvoorbeeld verhuisgeneigdheid en woonwensen.

  1. Wat is het belang van demografische gegevens bij huurdersonderzoek?​

Demografische gegevens, zoals leeftijd, huishoudsamenstelling en inkomen helpen om de doelgroep en hun eisen en wensen beter te begrijpen​.