Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Trends I gepubliceerd 15 December 2023

Prefab

Enkele jaren geleden verscheen een studie waarin de productiviteitsontwikkeling van de bouwsector werd vergeleken met de andere industriële sectoren. De studie clearly toonde aan dat de bouwproductiviteit sinds 1950 nauwelijks is verbeterd, terwijl andere industrieën dat wel aanzienlijk deden. Ook is bekend dat de winstgevendheid van bouw-, installatie- en ingenieursbureaus laag is. Tegelijkertijd is het risico bij bouwprojecten relatief hoog.

Een belangrijke oplossing om winstgevender te worden, is het gebruik van prefab elementen en modules in projecten en het vergroten van de productie buiten de bouwplaats. Daarnaast is het tekort aan arbeidskrachten ook een belangrijke drijfveer voor de groei van prefab en off-site bouw in het afgelopen decennium. De verwachting is dat prefab in de komende jaren verder zal groeien.

Welke invloed heeft prefab nu al op de industrie?

De impact van prefab en off-site constructie op fabrikanten en handelaren is al zichtbaar:

  • Verschillende doelgroepen om de producten op de markt te brengen (nieuwe routes naar markten).
  • Alternatieve producten toegepast in prefab waardoor productconcurrentie ontstaat.
  • Een groeiende behoefte aan co-makers.
  • Concurrenten starten met prefabproductie.
  • Het besluitvormingsproces is vereenvoudigd (beslissingsbevoegdheid van architecten, aannemers en installateurs over individuele product- en merkkeuzes zal minder zijn).

Wat komt hierna?

USP heeft de afgelopen tien jaar onderzoek gedaan naar prefabricage en off-site bouw in de bouw- en installatiemarkt via speciale onderzoeksprojecten voor sectororganisaties, fabrikanten en handelaren, en via onze verschillende Europese multiclient-onderzoeken. Uit onze onderzoeken onder architecten, aannemers en installateurs weten we dat het aandeel van prefab de komende jaren zal blijven groeien. Dit gebeurt om de winstgevendheid van projecten te verbeteren en als noodzaak om met het tekort aan arbeidskrachten om te gaan.

Hoe helpt USP hun klanten met prefab studies?

Met het thema prefab in het achterhoofd helpen wij onze klanten daarbij:

  1. Prefab marktdimensionering en prognoseonderzoek (welke segmenten? welke producten?)
  2. Productonderzoek om groeimogelijkheden te identificeren
  3. Identificatie van prefab- en off-site producenten in specifieke landen
  4. Behoeften- en eisenonderzoek om co-maker te worden van prefabproducenten

Context is de sleutel

Om een ​​overzicht te creëren van marktontwikkelingen en context te bieden voor klant-specifiek onderzoek, heeft USP Marketing Consultancy verschillende monitoren ontwikkeld. We doen voortdurend onderzoek naar marktontwikkelingen en effecten van belangrijke trends, zoals arbeidstekorten bij architecten, aannemers, W-installateurs, elektro-installateurs, schilders en eindgebruikers, waarover regelmatig rapporten worden gepubliceerd.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages