Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Trends I gepubliceerd 15 December 2023

Elektrificatie

Inspanningen en regelgeving om de uitstoot van koolstof te verminderen, brengen ons weg van fossiele brandstoffen en richting meer duurzame energiebronnen. De resulterende trend van elektrificatie van gebouwen, infrastructuur en transport heeft een grote impact op de bouw-, installatie- en doe-het-zelf-industrieën.

Niet alleen hebben gebouwen nieuwe elektrische oplossingen nodig om de oude brandstofverslindende, koolstofuitstotende systemen te vervangen, maar gebouwen worden zelf ook energieproducenten. Dit vereist het creëren van oplossingen zoals fotovoltaïsche systemen en batterijopslag om de geproduceerde energie op te slaan. Naast gebouwen verandert elektrificatie ook de infrastructuur eromheen, omdat er steeds meer elektrische voertuigen zijn die steeds meer laadstations nodig hebben.

Welke invloed heeft elektrificatie op de industrie?

USP volgt de effecten van de elektrificatietrend in de bouw-, installatie- en doe-het-zelfmarkten via specifiek onderzoek voor verschillende klanten en in onze monitoronderzoeken. We beschikken over gegevens over de uitdagingen die elektrificatie veroorzaakt in de sector, evenals over de kansen die elektrificatie creëert, vooral voor fabrikanten en merken die actief zijn op de installatiemarkt.

Enkele voorbeelden van de impact van elektrificatie:

  • Elektrificatie verandert de vraag, met als gevolg een toenemende vraag naar innovatieve oplossingen, producten en systemen.
  • Dit creëert een interessant en lucratief speelveld voor de fabrikanten en merken die innovatieve installatieproducten en -systemen produceren.
  • Die systemen moeten worden geïnstalleerd, waardoor er ook veel vraag is naar installateurs.
  • Nieuwe en steeds complexere systemen en installaties verhogen de druk op installateurs en vergroten uiteindelijk de kwalitatieve arbeidstekorten in de markt.

Hoe helpt USP hun klanten met elektrificatie-onderwerpen?

De bovenstaande voorbeelden zijn slechts enkele van de uitdagingen en kansen die de elektrificatietrend met zich meebrengt. Om op succesvolle wijze oplossingen te kunnen ontwikkelen voor deze uitdagingen en de kansen te benutten, helpen we onze klanten met verschillende studies onder architecten, aannemers, HVAC-installateurs, ingenieurs en elektrische installateurs die op de een of andere manier verband houden met elektrificatie.

Enkele voorbeelden van onderzoeken die we hebben gedaan rond elektrificatie:

  1. Onderzoek naar productontwikkeling
  2. Conceptevaluatie onderzoek
  3. Onderzoek naar marktverkenning
  4. Segmentatie onderzoek
  5. Onderzoek naar marktafmetingen

Elektrificatie als onderwerp in onze onderzoeksmonitoren

Om een ​​overzicht te creëren van marktontwikkelingen en context te bieden voor klant-specifiek onderzoek, heeft USP Marketing Consultancy verschillende monitoren ontwikkeld. We doen voortdurend onderzoek naar marktontwikkelingen en effecten van belangrijke trends, zoals arbeidstekorten bij architecten, aannemers, W-installateurs, elektro-installateurs, schilders en eindgebruikers, waarover regelmatig rapporten worden gepubliceerd.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages