Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 27 January 2022 I Reinier Zuydgeest

WAT BETEKENT MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMEN VOOR EEN DOE-HET-ZELFWINKEL?

Dat betekent dat de inspanning van een bedrijf om maatschappelijk verantwoord te ondernemen een goed marketinginstrument is waarmee klanten worden aangetrokken door het imago en de reputatie van een bedrijf te verbeteren. Dat klinkt makkelijk, zolang je weet welke van de vele, soms vrij abstracte economische, milieutechnische en maatschappelijke aspecten die vallen onder MVO, door jouw potentiële klanten belangrijk worden gevonden. Wat zou bijvoorbeeld de beste manier zijn om het MVO-imago van een doe-het-zelfwinkel op te krikken?

Een doe-het-zelfwinkel is natuurlijk geen willekeurig voorbeeld, aangezien we verschillende aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen hebben opgenomen in het Q1 2021 rapport van de USP Marketing Consultancy European Home Improvement. In 11 Europese landen hebben we consumenten van doe-het-zelfproducten gevraagd welke MVO-aspecten zij belangrijk vinden.

Initiatieven om de impact op het milieu te verbeteren worden belangrijk gevonden

 

Als je naar de top van de lijst van MVO-aspecten kijkt, hebben de bovenste vier aspecten een vrijwel gelijk belang. Rond de 70% van Europese consumenten vinden die vier aspecten belangrijk. Wat opvalt is de focus op milieutechnische MVO-aspecten.

 

What does corporate social responsibility mean for a DIY store?

Een breed assortiment milieuvriendelijke producten aanbieden, verpakt in milieuvriendelijke verpakkingen, zijn direct tastbare manieren om aan een beter milieu te werken. Consumenten zien en voelen deze aspecten direct wanneer ze door winkels en websites struinen. Actief bijdragen aan een beter milieu, een meer abstract aspect, wordt ook belangrijk gevonden.

Behalve het tegengaan van schade aan milieu zou het voorkomen van schade aan de mens ook hoog op de agenda van een doe-het-zelfwinkel moeten staan. 70% van de Europese consumenten vinden het belangrijk dat rechten van werknemers worden gerespecteerd, zowel op de vloer van de doe-het-zelfzaak zelf, als in haar toeleveringsketens. Bovendien zijn het stimuleren van diversiteit onder personeel en bijdragen aan de lokale gemeenschap sociale MVO-aspecten, die het beeld wat consumenten van een winkel hebben kunnen verbeteren.

Loont het de moeite wel?

Wellicht vind je de bovenstaande MVO-aspecten zelf ook belangrijk en zie je bovendien het voordeel van weten welke aspecten het belangrijkst gevonden worden door consumenten, maar trekt het verbeteren van die aspecten nou echt meer consumenten naar je winkel? Volgens de meerderheid van die consumenten wel. 57% van Europese consumenten zegt dat hun keuze voor een doe-het-zelfwinkel wordt beïnvloed door de bovenstaande aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen. En als je enkel kijkt naar millenials stijgt dat aandeel zelfs naar 65%.

 

Dus verantwoordelijkheid nemen door MVO-strategieën en beleid uit te voeren is niet alleen ethisch een goede zaak, het is ook goed zaken doen voor een doe-het-zelfwinkel omdat het zich zal uitbetalen in meer klanten die meer geld uitgeven in jouw winkel. Reden te meer om gedetailleerder informatie te vergaren over het belang van MVO-aspecten in de landen waar je opereert. Die informatie staat in het Q1 2021 rapport van de European Home Improvement Monitor van USP Marketing Consultancy.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages