Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 27 August 2023 I Dirk Hoogenboom

Warmtepompen zijn de meest geïnstalleerde duurzame producten, maar hoge investeringskosten blijven de komende jaren een barrière

Duurzaamheid speelt een steeds grotere rol in de installatiesector. De combinatie van zorgen over klimaatverandering en hoge energieprijzen als gevolg van het conflict in Oekraïne heeft duurzamere systemen en oplossingen noodzakelijker gemaakt. Als gevolg hiervan ervaren Europese HVAC-installateurs en loodgieters een groeiende vraag naar duurzame opties van hun klanten en zijn zij betrokken bij meer installaties van duurzame systemen.

Duurzame systemen is echter een breed begrip, zoals we eerder hebben gezien. Echter, zoals de resultaten van de European Mechanical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy laten zien, zijn de meest gevraagde duurzame systemen niet noodzakelijkerwijs de duurzame systemen die installateurs het meest installeren.

Het meest gevraagd zijn niet noodzakelijkerwijs de meest geïnstalleerde duurzame oplossingen In 59% van de projecten waarin rekening wordt gehouden met duurzaamheid, zijn warmtepompen duurzame systemen waar klanten hun installateurs naar vragen. Op enige afstand zijn fotovoltaïsche systemen de op een na meest gevraagde duurzame producten (in 21% van de duurzaamheidsprojecten). Dat is echter wat klanten vragen, niet wat daadwerkelijk wordt geïnstalleerd.

Wanneer we kijken naar de duurzame producten die het meest worden geïnstalleerd, staan warmtepompen ook op de eerste plaats. Fotovoltaïsche systemen staan echter niet op de tweede maar op de derde plaats van meest geïnstalleerde duurzame producten, na gasboilers of verwarmingen. Dit toont aan dat er inderdaad een verschil is tussen de duurzame producten waar klanten het meest naar vragen en de duurzame producten die ze uiteindelijk kopen en laten installeren.

Kostenbelemmeringen houden sommige klanten afhankelijk van gas De op een na meest geïnstalleerde duurzame producten zijn gasboilers of verwarmingen. Ook, wanneer we kijken naar het type warmtepompen dat wordt geïnstalleerd, worden lucht/water-warmtepompen het meest geïnstalleerd, gevolgd door hybride warmtepompen die nog steeds gas gebruiken. Dit is interessant omdat de overgang naar elektrificatie zou moeten zijn, weg van gas. Dus waarom worden systemen die afhankelijk zijn van gas nog steeds zoveel geïnstalleerd als duurzame oplossingen?

Een duidelijk antwoord ligt in de hoge prijzen van volledig elektrische warmtepompen. Veel consumenten kunnen mogelijk niet het aanzienlijke investeringsbedrag opbrengen dat nodig is voor een warmtepomp. Ze kunnen echter wel een hybride systeem kopen, dat over het algemeen veel goedkoper is dan een volledig elektrische warmtepomp, of anders een nieuwe gasboiler of verwarming die veel efficiënter is dan hun oude gassysteem.

Hoge initiële investeringskosten zullen waarschijnlijk in de toekomst een probleem blijven vormen Zoals installateurs melden, vormen de hoge initiële investeringskosten een belangrijke barrière die sommige mensen ervan weerhoudt om duurzame systemen te kiezen, zoals volledig elektrische warmtepompen. De grote vraag naar deze systemen is eigenlijk een belangrijke oorzaak van deze kostenbarrière. Het aanbod is momenteel te laag voor deze groeiende vraag, waardoor de prijzen stijgen. Deze aanbodbeperking zal waarschijnlijk blijven bestaan totdat fabrikanten deze inhalen door te investeren in het verhogen van de productie. Dit zal het aanbod vergroten, concurrentie stimuleren en uiteindelijk leiden tot lagere productprijzen.

Echter, de initiële investeringskosten worden niet alleen bepaald door productprijzen. Al deze producten moeten worden geïnstalleerd door gekwalificeerde installateurs en in het geval van warmtepompen kunnen installaties veel meer tijd in beslag nemen dan de oude en vertrouwde gasboilers. Een toenemend tekort aan installateurs veroorzaakt een installatiebeperking die de arbeidskosten blijft opdrijven, wat bijdraagt aan de initiële investeringskosten.

Voor een volledig overzicht van de trends en ontwikkelingen in de installatiesector in zes belangrijke Europese markten, verwijzen we u naar de European Mechanical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages