Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 24 October 2023 I Reinier Zuydgeest

Waarom de trend naar meer uitbesteden is omgedraaid naar meer doe-het-zelven

Een klus in huis kan je op twee manieren aanpakken. Je doet het zelf, of je laat het door iemand anders doen. Jarenlang werden er in de Europese markt steeds meer klussen uitbesteed, en daalde dus het aantal klussen dat mensen zelf oppakten. Die trend is de laatste tijd echter omgeslagen.

Veel recente veranderingen in de doe-het-zelfmarkt kunnen in verband worden gebracht met de effecten van de pandemie die we allemaal hebben meegemaakt. Niet in de laatste plaats de dramatische toename van klusprojecten in 2020 en 2021. Het zou echter te gemakkelijk zijn om corona de schuld te geven van de verschuiving van toenemende uitbesteding van klussen naar meer doe-het-zelfklussen, zoals blijkt uit de resultaten van de European Home Improvement Monitor van USP Consultancy.

De trend brak al voor COVID

Al bijna een decennium meten we de balans tussen doe-het-zelfklussen en uitbestede klussen in de Europese markt. Vroeger was er een langzame maar gestage trend naar meer uitbesteding en bijgevolg een geleidelijke daling van het aandeel doe-het-zelfklussen. De redenen voor deze trend waren divers, maar demografie speelde een grote rol.

Terwijl de gemiddelde leeftijd van de bevolking steeg, waren oudere generaties steeds minder capabel om klussen te doen die ze voorheen zelf deden. Ondertussen toonde de jongere generatie consumenten gemiddeld minder interesse in doe-het-zelven, wat resulteerde in een netto afname van doe-het-zelfklussen en een toename van uitbesteding. Ondertussen was de marktsituatie nog steeds accommoderend in die zin dat arbeidstekorten nog niet zo’n grote rol speelden, waardoor uitbesteding een betaalbare optie was.

Zoals onze resultaten laten zien, bereikte het percentage uitbestede klussen echter zijn hoogtepunt in 2018, waarna het begon te dalen. Sindsdien is het aandeel van doe-het-zelfklussen gestaag gestegen en stijgt het nog steeds. Het is belangrijk op te merken dat er in 2018 en 2019 nog geen pandemie was. Daarom kan het keren van de trend van uitbestede versus doe-het-zelfklussen niet worden toegeschreven aan de coronacrisis.

Lockdowns kunnen echter als katalysator hebben gewerkt

Hoewel de pandemie misschien niet de oorzaak was, weten we dat deze een grote impact heeft gehad op de doe-het-zelfmarkt. Door coronabeperkingen waren meer consumenten aan huis gebonden en konden ze geen geld uitgeven aan uitgaan of vakantie. Dat betekent dat ze meer reden, tijd en budget hadden om te klussen in huis.

Het resultaat was dat het aantal klussen dat consumenten in huis deden flink toenam. Ook zijn veel mensen die in normale tijden niet zelf zo een klus zouden doen tijdens de pandemie begonnen met doe-het-zelven. Daardoor hebben ze wat ervaring opgedaan, meer zelfvertrouwen gekregen en hebben ze misschien plezier en trots ervaren door de klussen zelf te doen.

We weten dat er een sterke correlatie bestaat tussen de hoeveelheid doe-het-zelfervaring en de kans dat iemand zelf klussen oppakt in plaats van het uit te besteden. De kans is groot dat mensen die tijdens de pandemie zijn begonnen met klussen, dit zijn blijven doen. Dus hoewel de pandemie misschien niet de verschuiving naar meer doe-het-zelfklussen heeft veroorzaakt, fungeerde het wel als een katalysator voor die trend.

Arbeidstekorten zijn de belangrijkste factor

Dus als COVID er niet voor zorgde dat de trend brak, wat dan wel? De overheersende reden is dat in de jaren voor de pandemie het tekort aan arbeidskrachten nijpender begon te worden in de bouw- en renovatiesector, met hogere arbeidskosten tot gevolg. Dit zorgde ervoor dat veel consumenten zelf klussen voor het verbouwen van huizen gingen doen, waardoor ze arbeidskosten bespaarden en in plaats daarvan in materialen investeerden. Dit gold ook voor de oudere generatie, die langer dan verwacht doorging met klussen.

Op ons laatste meetpunt, eind 2022, zien we dat de trend naar meer doe-het-zelven nog steeds doorzet. Ondertussen is het tekort aan arbeidskrachten nog groter dan voor de pandemie en maken inflatie en hoge materiaalkosten consumenten nog budget-bewuster dan voorheen. Daarom verwachten we dat consumenten zullen blijven besparen op arbeidskosten. Dat betekent dat de trend naar meer doe-het-zelven zich zal voortzetten, in ieder geval de komende jaren, totdat de demografische factor zijn inhaalslag maakt.

Voor een volledig overzicht van de trends en ontwikkelingen in de doe-het-zelfmarkt in 11 Europese landen verwijzen we naar de European Home Improvement Monitor van USP Consultancy.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages