Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 24 October 2023 I Reinier Zuydgeest

Waarom de trend naar meer uitbesteden is omgedraaid naar meer doe-het-zelven

Een klus in huis kan je op twee manieren aanpakken. Je doet het zelf, of je laat het door iemand anders doen. Jarenlang werden er in de Europese markt steeds meer klussen uitbesteed, en daalde dus het aantal klussen dat mensen zelf oppakten. Die trend is de laatste tijd echter omgeslagen.

Veel recente veranderingen in de doe-het-zelfmarkt kunnen in verband worden gebracht met de effecten van de pandemie die we allemaal hebben meegemaakt. Niet in de laatste plaats de dramatische toename van klusprojecten in 2020 en 2021. Het zou echter te gemakkelijk zijn om corona de schuld te geven van de verschuiving van toenemende uitbesteding van klussen naar meer doe-het-zelfklussen, zoals blijkt uit de resultaten van de European Home Improvement Monitor van USP Consultancy.

De trend brak al voor COVID

Al bijna een decennium meten we de balans tussen doe-het-zelfklussen en uitbestede klussen in de Europese markt. Vroeger was er een langzame maar gestage trend naar meer uitbesteding en bijgevolg een geleidelijke daling van het aandeel doe-het-zelfklussen. De redenen voor deze trend waren divers, maar demografie speelde een grote rol.

Terwijl de gemiddelde leeftijd van de bevolking steeg, waren oudere generaties steeds minder capabel om klussen te doen die ze voorheen zelf deden. Ondertussen toonde de jongere generatie consumenten gemiddeld minder interesse in doe-het-zelven, wat resulteerde in een netto afname van doe-het-zelfklussen en een toename van uitbesteding. Ondertussen was de marktsituatie nog steeds accommoderend in die zin dat arbeidstekorten nog niet zo’n grote rol speelden, waardoor uitbesteding een betaalbare optie was.

Zoals onze resultaten laten zien, bereikte het percentage uitbestede klussen echter zijn hoogtepunt in 2018, waarna het begon te dalen. Sindsdien is het aandeel van doe-het-zelfklussen gestaag gestegen en stijgt het nog steeds. Het is belangrijk op te merken dat er in 2018 en 2019 nog geen pandemie was. Daarom kan het keren van de trend van uitbestede versus doe-het-zelfklussen niet worden toegeschreven aan de coronacrisis.

Lockdowns kunnen echter als katalysator hebben gewerkt

Hoewel de pandemie misschien niet de oorzaak was, weten we dat deze een grote impact heeft gehad op de doe-het-zelfmarkt. Door coronabeperkingen waren meer consumenten aan huis gebonden en konden ze geen geld uitgeven aan uitgaan of vakantie. Dat betekent dat ze meer reden, tijd en budget hadden om te klussen in huis.

Het resultaat was dat het aantal klussen dat consumenten in huis deden flink toenam. Ook zijn veel mensen die in normale tijden niet zelf zo een klus zouden doen tijdens de pandemie begonnen met doe-het-zelven. Daardoor hebben ze wat ervaring opgedaan, meer zelfvertrouwen gekregen en hebben ze misschien plezier en trots ervaren door de klussen zelf te doen.

We weten dat er een sterke correlatie bestaat tussen de hoeveelheid doe-het-zelfervaring en de kans dat iemand zelf klussen oppakt in plaats van het uit te besteden. De kans is groot dat mensen die tijdens de pandemie zijn begonnen met klussen, dit zijn blijven doen. Dus hoewel de pandemie misschien niet de verschuiving naar meer doe-het-zelfklussen heeft veroorzaakt, fungeerde het wel als een katalysator voor die trend.

Arbeidstekorten zijn de belangrijkste factor

Dus als COVID er niet voor zorgde dat de trend brak, wat dan wel? De overheersende reden is dat in de jaren voor de pandemie het tekort aan arbeidskrachten nijpender begon te worden in de bouw- en renovatiesector, met hogere arbeidskosten tot gevolg. Dit zorgde ervoor dat veel consumenten zelf klussen voor het verbouwen van huizen gingen doen, waardoor ze arbeidskosten bespaarden en in plaats daarvan in materialen investeerden. Dit gold ook voor de oudere generatie, die langer dan verwacht doorging met klussen.

Op ons laatste meetpunt, eind 2022, zien we dat de trend naar meer doe-het-zelven nog steeds doorzet. Ondertussen is het tekort aan arbeidskrachten nog groter dan voor de pandemie en maken inflatie en hoge materiaalkosten consumenten nog budget-bewuster dan voorheen. Daarom verwachten we dat consumenten zullen blijven besparen op arbeidskosten. Dat betekent dat de trend naar meer doe-het-zelven zich zal voortzetten, in ieder geval de komende jaren, totdat de demografische factor zijn inhaalslag maakt.

Voor een volledig overzicht van de trends en ontwikkelingen in de doe-het-zelfmarkt in 11 Europese landen verwijzen we naar de European Home Improvement Monitor van USP Consultancy.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Media-oriëntatie H2 2021

2024 161 pagina's

Verken de media-betrokkenheidspatronen van aannemers om uw marketingstrategieën te optimaliseren. Duik in een pool van inzichten die onthult hoe aannemers omgaan met verschillende mediakanalen.

Bouw

European Green Deal Q4 2021

2024 88 pages

Explore the impact and reception of the European Green Deal among architects. Understand how the initiative is influencing architectural practices and sustainability measures.

Bouw

Koop kanalen H2 2023

2024 123 pagina's

Ontdek het koop- en bestelgedrag onder aannemers in H2 2023. Ontdek de belangrijkste gebruikte kanalen, share-of-wallet en nog veel meer.

Bouw

Gedragssegmentatie en mediagebruik 2023

2023 75 pagina's

Dit rapport geeft een uitgebreid overzicht van koopgedrag, producten en mediagebruik, specifiek gericht op Europese klusjesmannen. Het gaat in op hoe klussers media gebruiken, en voor welke doeleinden, en onderzoekt hun gewoonten en voorkeuren op het gebied van koopgedrag.

Bouw

Koopgedrag 2023

2023 64 pages

Ontdek het koopgedrag onder schilders in 2023. Begrijp de factoren die hun keuzes bepalen en hoe deze zich verhouden tot product- en merkvoorkeuren.

Bouw

Duurzaamheid Q2 2023

2023 94 pagina's

Ontdek de perspectieven van architecten op duurzaamheid in Q2 2023. Verken de evoluerende duurzame praktijken en de impact op architecturale ontwerpen en projectimplementaties.

Doe-het-zelf

DIY versus DIFM Q4 2021

2024 113 pagina's

Dit rapport is een must-have als u in de woningverbeteringsindustrie werkt. Het biedt een schat aan informatie over het gedrag van doe-het-zelf- en DIFM-consumenten, hun motivaties en de factoren die hun aankoopbeslissingen beïnvloeden.

Doe-het-zelf

Doe-het-zelf of doe-het-voor-mij Q4 2023

2024 70 pagina's

Ontdek de heersende trends tussen doe-het-zelf en DIFM in Q4 2023. Begrijp de voorkeuren van de consument en de factoren die van invloed zijn op hun keuze tussen doe-het-zelf en DIFM.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pagina's

Dit rapport biedt een uitgebreid overzicht van de doe-het-zelfbranche, met een focus op branding en de meest populaire merken binnen verschillende categorieën. In dit rapport krijgt u inzicht in hoe klanten merken voor woningverbetering ervaren en wat hen motiveert om bepaalde producten te kopen.

Doe-het-zelf

Inkoop kanalen Q2 2023

2023 114 pagina's

De European Home Improvement Monitor biedt waardevolle inzichten in aankoopkanalen in de Europese doe-het-zelfsector en onderzoekt de veranderende voorkeuren en gedragingen van consumenten in de traditionele detailhandel en opkomende online platforms.

Doe-het-zelf

Duurzaamheid Q1 2023

2023 73 pagina's

Verdiep je in duurzaamheidstrends in de doe-het-zelfsector in Q1 2023. Ontdek de voorkeuren van de consument en de verschuiving naar milieuvriendelijke oplossingen voor woningverbetering.

Doe-het-zelf

Inkoop kanalen Q2 2022

2022 124 pagina's

Ontdek de meest voorkomende aankoopkanalen in de doe-het-zelfsector in Q2 2022. Verdiep je in de voorkeuren van consumenten en de factoren die van invloed zijn op hun aankoopbeslissingen.

Installatie

Duurzaamheid Q1 2024

2024 99 pagina's

Het European Electrical Installation Monitor rapport geeft een gedetailleerde analyse van de duurzame oplossingen in de installatiebranche. Dit rapport richt zich specifiek op duurzaamheidsaspecten in de industrie.

Installatie

Challenges toward sustainable future Q4 2021

2024 111 pages

Installatie

Inkoop kanalen Q4 2021

2024 106 pagina's

Verdiep je in de opleidingsbehoeften binnen de elektrotechnische installatiesector. Begrijp de gebieden die de ontwikkeling van vaardigheden vereisen om aan de veranderende eisen van de industrie te voldoen.

Installatie

European Heat Pump Monitor: inzicht van huiseigenaren

2024

De European Heat Pump Monitor: Inzicht in huiseigenaren is een jaarlijks onderzoek gebaseerd op ongeveer 4.000 online interviews met huiseigenaren, uitgevoerd in 8 Europese landen. Het rapport behandelt een reeks onderwerpen die relevant zijn om de sentimenten, het koopgedrag, de zorgen en de veranderende behoeften van de doelgroep te begrijpen. Het bevat acht landspecifieke inzichten, met vergelijkingen tussen landen, en biedt richtlijnen voor het vormgeven van succesvolle en duurzame strategieën voor bedrijfsgroei.

Installatie

European Heat Pump Monitor: Inzicht voor installateurs van warmtepompen

2024

De European Heat Pump Monitor: Inzicht van warmtepompinstallateurs is een jaarlijks onderzoek gebaseerd op 920 telefonische interviews met warmtepompinstallateurs, uitgevoerd in 8 Europese landen. Het rapport behandelt een reeks onderwerpen die relevant zijn om de sentimenten, het koopgedrag, de zorgen en de veranderende behoeften van de doelgroep te begrijpen. Het bevat acht landspecifieke inzichten, met vergelijkingen tussen landen, en biedt richtlijnen voor het vormgeven van succesvolle en duurzame strategieën voor bedrijfsgroei.

Installatie

Opleidingsbehoeften Q4 2023

2024 110 pagina's

Dit rapport onderzoekt de opleidingsbehoeften van installateurs, zowel digitaal als persoonlijk. Het volledige rapport behandelt alle belangrijke opleidingsbehoeften en -aspecten en biedt een uitgebreid overzicht van de bedrijfsontwikkeling in de installatiesector in belangrijke Europese landen.