Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 27 January 2022 I Maja Markovic

Voor welke producten gebruiken Europese e-installateurs BIM?

BIM speelt een steeds belangrijker rol en wordt steeds meer gebruikt door verschillende professionals in de bouw. Zoals we echter zagen in een eerder artikel, verschilt de mate waarin en snelheid waarmee BIM wordt opgepikt door Europese e-installateurs sterk per land en per grootte van een installatiebedrijf. Voor het succes van marketingcampagnes en salesstrategieën die zich richten op BIM-gebruikende installateurs, is kennis van die verschillen essentieel voor producenten van installatieproducten.

 

Weten welke installateur BIM gebruikt is echter niet het zelfde als de BIM-gebruikende installateur kennen. Het zegt bijvoorbeeld niets over waarom die installateur BIM gebruikt, en geeft zelfs geen antwoord op een veel fundamenteler vraag: waar gebruiken e-installateurs BIM eigenlijk voor? Die vraag hebben we onder andere gesteld aan installateurs uit zeven belangrijke Europese markten voor het Q3 2021 rapport van de European Electrical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy.

BIM wordt voor verschillende installaties en producten gebruikt

Op het eerste gezicht zijn kabels en bedrading een duidelijke winnaar. Meer dan de helft van de BIM-gebruikende Europese e-installateurs gebruiken BIM voor de installatie van kabels en bedrading. Maar de resultaten laten ook zien dat BIM wordt gebruikt voor een bredere verscheidenheid van installaties en producten. Meer dan een derde van BIM-gebruikende installateurs gebruikt het voor de installatie van verlichting, ongeveer een derde gebruikt het voor schakelaars, en net iets minder dan een derde gebruikt BIM voor elektriciteitskasten.

BIM-toepassing verschilt per type project

Het bovenstaande laat zien dat e-installateurs BIM gebruiken voor een verscheidenheid aan producten en installaties, maar dat BIM het meest gebruikt wordt voor de installatie van kabels en bedrading. Wanneer we inzoomen op verschillende typen projecten verandert dat beeld echter. In nieuwbouwprojecten wordt BIM bijvoorbeeld nog vaker gebruikt voor de installatie van kabels en bedrading. Dat terwijl BIM in renovatieprojecten juist vaker wordt gebruikt voor de installatie van verlichting, en relatief minder voor kabels en bedrading. Bovendien gebruiken BIM-gebruikende e-installateurs BIM voor een nog bredere verscheidenheid aan producten en installaties in renovatieprojecten dan in nieuwbouwprojecten.

Brede toepassing van BIM betekent kansen voor fabrikanten

E-installateurs die BIM gebruiken voor hun projecten zullen bij dat gebruik wel eens problemen ervaren en zullen behoefte hebben aan BIM-support van andere partijen. Producenten van installatieproducten hebben hier een kans om hun merkwaarde te vergroten en het aanbieden van BIM-support te gebruiken als marketingtool. Dat geldt niet enkel voor producenten van producten waar BIM momenteel veel voor gebruikt wordt. Zelfs als jouw producten niet bovenin de bovenstaande lijst staan zal het aanbieden van BIM-support steeds lucratiever worden, omdat verwacht wordt dat BIM-gebruik onder e-installateurs de komende jaren zal blijven stijgen.

Om marketingkansen die BIM-gebruik met zich mee brengt optimaal te gebruiken is het wel nodig om dieper in de geest van de BIM-gebruikende e-installateur te duiken. Het is bijvoorbeeld erg handig om te weten welke problemen en irritaties installateurs tegenkomen wanneer ze BIM gebruiken in hun projecten, of welke voordelen van BIM ze het meest waarderen. Bovendien, en wellicht nog belangrijker, is het essentieel om te weten wat BIM-gebruikende installateurs verwachten van support van fabrikanten van installatieproducten. Die informatie is beschikbaar in het Q3 2021 rapport van de European Electrical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages