Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 27 January 2022 I Ralitsa Ruseva

TOENEMEND GEBRUIK VAN SOCIALE MEDIAKANALEN VOOR PROFESSIONELE DOELEINDEN DOOR LOODGIETERS EN W-INSTALLATEURS

Sinds 2018 is het aantal gebruikers van sociale media onder loodgieters en W-installateurs met gemiddeld 15% gestegen

Het aantal installateurs dat gebruik maakt van sociale mediakanalen groeit, maar de ontwikkelingen verschillen per land. We kan zien dat Frankrijk, het land met het laagste aandeel gebruikers van sociale media in 2018 (slechts 15%), een inhaalslag maakt met een huidig aandeel gebruikers van 43%. Met deze nieuwe resultaten laat Frankrijk een aandeel gebruikers van sociale media zien dat vergelijkbaar is met dat van Polen, waar het gebruik van sociale media de afgelopen twee jaar vrij stabiel is gebleven (van 37% in 2018 tot 41% in 2020).

Naast Frankrijk, is het aandeel gebruikers in het Verenigd Koninkrijk ook aanzienlijk gegroeid in twee jaar tijd: van 58% in 2018 naar 79% in 2020. Met deze laatste resultaten presteert het Verenigd Koninkrijk zelfs beter dan alle andere landen, inclusief Nederland, dat in 2018 samen met het Verenigd Koninkrijk de eerste plaats deelde.

Het gebruik van mediakanalen door installateurs is divers en naast de gevestigde informatiebronnen winnen ook sociale media terrein. Dit zal het werk van de marketing- en communicatieafdelingen van fabrikanten zeker uitdagender maken. Aan de andere kant is het echter voor hen positief om te zien dat vooral een paar sociale mediakanalen belangrijk zijn, zodat er geen middelen worden geïnvesteerd in de platforms die nog steeds een zeer lage penetratie hebben onder hun doelgroep. De verschillen per land zijn aanzienlijk, wat betekent dat rekening houden met de lokale situatie essentieel is voor succesvolle communicatiecampagnes.

WhatsApp, YouTube en Facebook zijn de meest gebruikte sociale mediakanalen voor professionele doeleinden

Linkedin is het vierde belangrijke sociale mediakanaal voor de installateurs, maar het staat alleen in de top drie in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.

Over het algemeen zijn vooral WhatsApp en YouTube er in de afgelopen twee jaar in geslaagd om meer gebruikers onder de Europese installateurs te krijgen. WhatsApp is vooral gegroeid in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en België, terwijl dit voor YouTube geldt in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.

In Nederland is een negatieve trend te zien voor drie mediakanalen: Facebook, LinkedIn en Twitter. Deze kanalen hebben aandeel onder de installateurs verloren.

Het doel van het gebruik van sociale media is in de loop van de tijd echter niet veranderd. Netwerken, adverteren, het tonen van eigen werk, het zoeken naar meningen van collega’s, het laatste nieuws bekijken, productinformatie of oplossingen voor technische problemen opzoeken zijn nog steeds redenen om de verschillende sociale mediakanalen te gebruiken.

Tot slot

Het gebruik van mediakanalen door installateurs is divers en naast de gevestigde informatiebronnen winnen ook sociale media terrein. Dit zal het werk van de marketing- en communicatieafdelingen van fabrikanten zeker uitdagender maken. Aan de andere kant is het echter voor hen positief om te zien dat vooral een paar sociale mediakanalen belangrijk zijn, zodat er geen middelen worden geïnvesteerd in de platforms die nog steeds een zeer lage penetratie hebben onder hun doelgroep. De verschillen per land zijn aanzienlijk, wat betekent dat rekening houden met de lokale situatie essentieel is voor succesvolle communicatiecampagnes.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages