Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 27 January 2022 I Ralitsa Ruseva

SERVICES SAVING TIME AND HASSLE

Europese installateurs vooral geïnteresseerd in diensten die tijd en gedoe besparen

 

Het gaat goed in de Europese installatiesector nu de druk van de pandemie afneemt. Dat blijkt duidelijk uit de positieve omzetbalansen en orderportefeuilles van w-installateurs uit België, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Polen en het Verenigd Koninkrijk, de zes landen waar we continu onderzoek doen voor de European Mechanical Installation Monitor.

 

Nu de pandemie steeds minder een probleem is en installateurs het weer druk hebben, verschijnen andere kwesties in de installatiewereld weer terug op het toneel, zoals bijvoorbeeld de stijgende complexiteit van producten en systemen, en dreigende of actuele kwalitatieve of kwantitatieve arbeidstekorten. Deze trends beïnvloeden de problemen waar installateurs dagelijks mee kampen, problemen waar ze hulp bij kunnen gebruiken in de vorm van diensten van groothandels en fabrikanten.

Zodoende zijn de behoeften van installateurs aan diensten een goede indicatie van de trends waarmee ze momenteel worstelen. Dat is één van de redenen waarom diensten in de bouw- en installatiesectoren terugkerende thema’s zijn in de monitoren van USP Marketing Consultancy. Het vormt dan ook de focus van het Q2 2021 rapport van de European Mechanical Installation Monitor, waarin de diensten waar installateurs het meest behoefte aan hebben inderdaad verbonden lijken te zijn met de complexiteit van systemen en arbeidstekorten, en mogelijkheden bieden voor groothandels en fabrikanten om hun klanten te helpen.

Diensten van fabrikanten die tijd en gedoe besparen op de bouwplaats

Groeiende omzetten, complexere installaties en arbeidstekorten dragen allemaal bij aan een groeiende druk op de installateur. Meer projecten betekent dat de agenda van installateurs vol zit. Tegelijkertijd vereisen complexere systemen tijd om er mee bekend te raken en vergroten ze het risico op problemen tijdens de installatie die weer tijd kosten om op te lossen. Als de druk te hoog wordt zijn er extra handen nodig, maar die zijn weer moeilijk te vinden door arbeidstekorten, wat er toe leidt dat tijd, of eigenlijk tijdsbesparing, van essentieel belang is.

Natuurlijk omarmen installateurs groeiende omzet, maar het bovenstaande laat wel zien dat installateurs wel vraag hebben naar diensten die helpen bij complexe installaties en tijd besparen. In alle landen is de vraag naar engineering support van de fabrikant het grootst. Dat is een duidelijk effect van complexere systemen, een trend die ook zichtbaar is in de vraag naar real-time installatiesupport in Polen en het Verenigd Koninkrijk. Uiteindelijk besparen dergelijke diensten tijd, enerzijds door problemen te voorkomen door een solide technisch ontwerp en voorbereiding, en anderzijds door problemen op de bouwplaats snel op te lossen.

Diensten voor efficiëntie buiten de bouwplaats

De bovenstaande top-3 van diensten waar w-installateurs behoefte aan hebben verraadt nog een ander tijdrovend probleem waar installateurs mee kampen. Niets is zo irritant als een bepaald onderdeel of materiaal voor een installatie te missen, dan snel even naar de groothandel te rijden om daar vervolgens een leeg schap aan te treffen. Installateurs zouden graag tijd besparen op het aankopen van producten, onderdelen en materialen, zo blijkt uit de vraag naar tools of apps om productvoorraad bij groothandels te checken, en uit de interesse naar self-service portals of apps om makkelijk te kunnen bestellen.

Hieruit blijkt de wens van de installateurs om tijd te besparen door de efficiëntie van het aankopen van installatieproducten te vergroten, maar het laat ook een effect van de pandemie zien. Een reden waarom lege schappen leeg en lange wachttijden voor bestellingen een groter probleem zijn geworden zijn de tekorten in materialen en bepaalde onderdelen als gevolg van COVID maatregelen en lockdowns over de hele wereld. Ongeacht de invloed van de pandemie is en blijft het besparen van tijd door efficiënter en betrouwbaarder aankoopkanalen van groot belang voor de drukke installateurs.

De juiste diensten aanbieden is lucratief

Het bovenstaande laat duidelijke mogelijkheden voor groothandels en fabrikanten van installatieproducten zien om klantloyaliteit en merkwaarde te vergroten door installateurs de juiste diensten aan te bieden. Momenteel zijn dat diensten die tijd besparen en installaties iets makkelijker maken, zo blijkt uit de top-3.

Dat gezegd hebbende laat het bovenstaande enkel de top-3 zien van de 22 verschillende soorten diensten van fabrikanten en groothandels die we onder w-installateurs hebben gemeten. Bovendien spelen er meer trends dan enkel omzet, complexiteit van installaties en arbeidstekorten. Voor het complete plaatje verwijzen we u naar het Q2 2021 rapport van de European Mechanical Installation Monitor.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages