Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 28 January 2022 I Reinier Zuydgeest

PIEK IN ONLINE KOPEN VAN DOE-HET-ZELF PRODUCTEN VERWACHT AAN TE HOUDEN

In voorgaande artikelen hebben we voldoende bewijs geleverd van de impact van de pandemie op de doe-het-zelf sector. We hebben gezien dat consumenten meer reden, tijd en budget hadden om te klussen in huis doordat ze meer thuis waren door coronamaatregelen. We hebben ook gezien dat consumenten de gereedschappen en materialen voor die klussen meer online kochten dan voorheen door de gezondheidsrisico’s, gesloten winkels en winkelvoorraadtekorten veroorzaakt door de pandemie.

 

Aangezien iedereen die wereldwijde pandemie heeft gevoeld nemen we aan dat iedereen er ook wel klaar mee is en liever weer een blik op de toekomst werpt. In de Europese doe-het-zelfsector betekent dat de inschatting of dramatische veranderingen tijdens de pandemie, zoals een significante en ietwat geforceerde groei van online aankopen, stand zullen houden in de komende jaren.

Omdat we dat net zo graag willen weten als u, hebben we het aan 6.800 consumenten uit 11 landen gevraagd tijdens de interviews voor het Q2 2021 rapport van de European Home Improvement Monitor van USP Marketing Consultancy. De resultaten zijn nu beschikbaar in het Q2 2021 rapport met als kwartaalthema de online oriëntatie van consumenten, naast de gebruikelijke economische kwartaalupdate van de Europese doe-het-zelfsector.

Europese consumenten verwachten online te blijven kopen

We verlangen er allemaal naar weer terug te gaan naar normaal, maar dat normaal is wellicht niet het zelfde normaal als voor het begin van deze pandemie. Natuurlijk zullen veel mensen die voor de pandemie hun klusproducten in fysieke winkels kochten dat nu ook weer doen, maar sommigen zullen ook online blijven kopen.

De Europese sprong van 27% naar 37% van de klusproducten die online werden gekocht tijdens de pandemie was vrij dramatisch. Na wat we allemaal doorleefd hebben kunnen we het ons voorstellen dat wanneer de pandemie ten einde komt, we allemaal weer terug willen gaan naar hoe het voorheen was. Desalniettemin is het aandeel consumenten dat verwacht online te zullen kopen in de toekomst significant groter dan voor de hele coronabende begon.

Deze verwachting is duidelijk niet even sterk in elk land. In landen als Polen en Italië lijkt de pandemie meer online shoppers te hebben gecreëerd die verwachten online te zullen blijven shoppen dan in een land als België, waar het waarschijnlijker is dat consumenten terug zullen keren naar de situatie voor corona. Ondanks die verschillen heeft de pandemie gemiddeld in Europa wel degelijk meer online shoppers doen ontwaken.

Zelfs conservatieve consumenten werden gedwongen van het online gemak te proeven

Een logische verklaring voor het standhouden van het gestegen aantal online consumenten van doe-het-zelfproducten is dat de pandemie ook mensen die normaal nooit online zouden kopen heeft gedwongen dat toch eens te doen. Daarbij werden ze ook gedwongen om het gemak te ervaren van thuis vanaf de bank bestellen, inzicht in productvoorraad en levertijd, levering voor de deur, en wellicht zelfs betere prijzen.

De pandemie heeft mensen bewogen meer te klussen, zelfs mensen die dat voorheen nooit deden, en sommigen van hen hebben daar plezier aan ervaren en zullen in de toekomst blijven klussen. Op de zelfde manier zullen mensen die onder normale omstandigheden nooit online zouden kopen dat nu blijven doen omdat ze het gemak er van door de pandemie hebben moeten ervaren.

Voor fabrikanten van doe-het-zelfproducten is het nu zaak om de beste manier te vinden om die mensen te bereiken. Om uit te vinden hoe dat het beste kan verwijzen we u naar de European Home Improvement Monitor, waarvan het Q2 2021 rapport gericht is op de online oriëntatie van consumenten van klusproducten uit 11 Europese landen.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages