Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 28 January 2022 I Reinier Zuydgeest

ONLINE MEDIA ORIËNTATIE – MEER ONLINE SHOPPEN VOOR DOE-HET-ZELF PRODUCTEN DOOR CORONA

Waar haal je midden in een pandemie het materiaal voor je klusproject vandaan?

Zoals we allemaal weten en velen van ons gevoeld hebben, heeft de pandemie veel mensen gedwongen om binnen te blijven en vanuit huis te werken. Door meer tijd thuis door te brengen werden mensen constant geconfronteerd met verbeterpunten en renovatiemogelijkheden in hun woning. Tegelijkertijd hielden ze, door niet naar de werkplek te hoeven reizen en door niet naar restaurants of op vakantie te kunnen door corona, meer tijd en budget over om actie te ondernemen en hun woning daadwerkelijk te verbeteren of renoveren.

Een derde van Europese consumenten kocht door corona klusproducten online in plaats van in de winkel

Zoals verwacht is het antwoord online, zo blijkt uit de resultaten van het Q2 2021 rapport van de European Home Improvement Monitor dat zich richt op de impact van online oriëntatie.

32% van de Europese consumenten zei door de pandemie gedwongen te zijn om klusproducten online te kopen in plaats van in fysieke winkels in de afgelopen zes maanden. Dat is echter het Europees gemiddelde, en wanneer we inzoomen op de elf onderzochte Europese landen zijn er grote verschillen zichtbaar. Bovenaan staat Polen, waar maar liefst 60% van de consumenten aangeeft dat ze gedwongen door COVID online hebben gekocht. Aan de andere kant van het spectrum vinden we België, waar slechts 21% van de consumenten het zelfde zegt.

Het waarom is veel interessanter

Dat meer consumenten kiezen om online te kopen tijdens een pandemie is weinig verrassend. Interessanter zijn de redenen waarom ze die keuze maakten of tot die keuze werden gedwongen. Daarom hebben we consumenten ook gevraagd naar hun beweegredenen om online te kopen tijdens corona. De onderstaande grafiek laat drie duidelijke problemen zien die consumenten weerhield hun gereedschap en materialen in fysieke winkels te kopen tijdens de pandemie.

Waar fysieke winkels zoals doe-het-zelfzaken open mochten blijven gold vaak een verscheidenheid aan veiligheidsmaatregelen, zoals verplichte mondmaskers, een maximaal aantal bezoekers per oppervlak, spatschermen tussen die bezoekers, en een constant aanbod van liters handgel. Die maatregelen waren echter niet genoeg voor 41% van de Europese consumenten, die aangaven dat ze online kochten omdat ze bezorgd waren over hun gezondheid en veiligheid.

Daarnaast waren er landen en momenten waarin de situatie zo ernstig was dat fysieke winkels helemaal moesten sluiten. Van de consumenten die klusproducten online kochten in plaats van in de winkel geeft bijna een derde aan dat te hebben gedaan omdat de winkel gesloten was tijdens de verscheidenheid aan nationale en lokale lockdowns.

Naast de problemen aan de voorkant van winkels, problemen die consumenten weerhielden om naar binnen te gaan, heeft de pandemie ook problemen veroorzaakt aan de achterkant van winkels. Terwijl de vraag naar klusproducten steeg, zorgden maatregelen tegen corona voor problemen in de productie- en aanvoerlijnen van die producten, waardoor producten soms niet op voorraad waren in fysieke winkels. Ongeveer een kwart van Europese consumenten was gedwongen naar alternatieven te zoeken waar wat ze nodig hadden wel op voorraad was en kochten uiteindelijk online.

Grote verschillen in redenen per land

Bovenstaande grafiek laat zien dat er per land grote verschillen zijn in aandelen van redenen waarom consumenten online kochten. Sommige kunnen verklaard worden door lokale maatregelen. In Zweden kocht het grootste gedeelte van consumenten online om gezondheidsredenen, terwijl slechts vijf procent dat deed omdat winkels gesloten waren. Die cijfers komen overeen met het Zweedse coronabeleid, waarin lockdowns en het sluiten van winkels niet vaak of lang voorkwamen, en mensen meer hun eigen conclusies trokken.

In andere landen kan de verdeling van redenen echter beter verklaard worden door sentiment dan door nationaal coronabeleid. In Nederland hebben bijvoorbeeld zware lockdowns waarin winkels volledig gesloten werden relatief gezien niet heel lang geduurd. Het heeft echter wel een grote indruk achter gelaten op consumenten, aangezien een meerderheid van 43% zegt online te hebben gekocht omdat fysieke winkels gesloten waren.

De toekomst is nog veel interessanter

Het bovenstaande laat zien dat corona een heel scala aan reacties en sentimenten te weeg heeft gebracht in Europa die de klussector in Europese landen op verschillende manieren hebben beïnvloed. Meer concreet laat het zien dat aandelen consumenten die online kochten door corona en hun beweegredenen sterk verschilden. In plaats van te blijven hangen in het verleden vinden wij dat het tijd is om ons op de toekomst te richten en bijvoorbeeld te kijken of consumenten die recent meer online kochten verwachten dat te blijven doen.

Dat stukje informatie, en andere verwachtingen van consumenten uit elf landen, kunt u vinden in het Q2 2021 rapport van de European Home Improvement Monitor van USP Marketing Consultancy.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages