Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 12 September 2022 I Dirk Hoogenboom

Ondanks de oorlog vlamt de Europese installatiesector op

Ondanks de oorlog vlamt de Europese installatiesector op Het begin van 2022 werd gekenmerkt door onzekerheid, waar de Russische invasie in Oekraïne natuurlijk een grote oorzaak van is. Bovendien wordt onzekerheid in de bouw- en installatiesector gevoed door aanhoudende problemen in toeleveringsketens en bijvoorbeeld het versnellen van de energietransitie. De vraag is welke invloed deze factoren hebben op de bedrijvigheid van installatiebedrijven? Die onzekerheid en spanning in het eerste kwartaal was voor veel w-installateurs en loodgieters inderdaad voelbaar, zo blijkt uit de resultaten van de European Mechanical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy. Uit de interviews met installateurs uit zes Europese landen blijkt dat omzetten van installatiebedrijven in dat eerste kwartaal al wat daalden. Omzetbalansen bleven grotendeels positief Ondanks de daling waren omzetten in Q1 echter nog steeds positief, behalve in Polen, waar de gemiddelde omzetbalans na drie positieve kwartalen weer een negatief kwartaal laat zien. Op zich is dat niet verassend, aangezien Polen ook het dichtst bij de oorlogszone ligt. Het tweede kwartaal stegen omzetten van installatiebedrijven echter alweer. Hoewel in Polen de omzetbalans in Q2 nog steeds negatief was, stegen vergeleken met het eerste kwartaal ook daar de omzetten weer. Het tweede kwartaal waren omzetten dus alweer aan het groeien, en de verwachtingen van installateurs voor het derde kwartaal zijn zelfs nog beter. Afgezien van een dip in Q1 en de negatieve balans in Polen lijkt de oorlog in Oekraïne dus niet erg veel invloed te hebben op de installatiebedrijven. Dat ligt min of meer in lijn met onze voorspellingen voor de hele bouw en installatiesector. Die laten zien dat groei in deze sectoren wat zal vertragen, maar dat er nog steeds groei verwacht wordt. Orderportefeuilles van installateurs groeien Vooral in de installatiesector is verduurzaming en de energietransitie een grote aandrijver. Daar zijn immers veel nieuwe installaties in gebouwen voor nodig zijn, wat de installatie sector een boost geeft. De door de oorlog veroorzaakte energiecrisis vergroot de druk op het overschakelen naar duurzame energiebronnen nog meer. Het resultaat is nog meer werk voor de installateurs, wat ook is terug te zien in hun orderportefeuilles. Zoals de grafieken laten zien, schoten orderportefeuilles van installateurs in vier van de zes landen in het tweede kwartaal ineens flink omhoog. Nederlandse installateurs zijn het drukst, met gemiddeld maar liefst 10,3 maanden werk in de agenda. In Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn de orderportefeuilles met gemiddeld 8,9 en 7,7 maanden werk ook ongekend groot. De enige landen waar orderportefeuilles van installatiebedrijven daalden zijn Frankrijk en Polen, maar zelfs daar hebben installateurs gemiddeld voor zes maanden werk. Kleine invloed op veel trends Dus wat is nu de impact van de oorlog in Oekraïne op de Europese installatiesector? Aan de omzetten te zien is die impact afgezien van een dipje in Q1 over het algemeen gering. In de hele Europese bouw en installatiesector zien we min of meer hetzelfde; wat lagere groei, maar nog steeds groei. Vanuit dit perspectief is de impact van de oorlog in Oekraïne op deze sectoren dus maar gering. Kijken we naar de orderportefeuilles, dan hebben installateurs het ineens een stuk drukker, maar dat is niet volledig aan de oorlog in Oekraïne en resulterende energietekorten toe te schrijven. Verduurzaming en energietransitie is immers al langer een sterke trend, die door steeds zichtbaarder klimaatverandering ook een steeds grotere invloed heeft. Meer dan tevoren worden momenteel initiatieven en beleidsmaatregelen zoals de European green deal tot uitvoer gebracht die uiteindelijk de agenda van installateurs ook vullen. Eigenlijk is de oorlog in de Oekraïne en de bijkomende energiecrisis een vlieg die het web van trends in de installatiemarkt invliegt. Hoewel de impact gering lijkt, is er wel invloed op al die trends. De energietransitie wordt versneld, dus installateurs krijgen het drukker. Dat beïnvloed bijvoorbeeld ook weer het probleem van arbeidstekorten en materiaaltekorten, en zo gaat de trilling door het hele web van trends. Hoe dan ook, installatiebedrijven zullen zich voorlopig geen zorgen hoeven te maken over een tekort aan werk. Voor meer informatie over de ontwikkeling van installatiebedrijven in zes belangrijke Europese markten verwijzen we naar het Q2 2022 rapport van de European Mechanical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages