Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 18 January 2023 I Reinier Zuydgeest

NEW HABITS De online aankoop van doe-het-zelfproducten is gestabiliseerd op pandemiepiekniveau

De pandemie was net als voor alles en iedereen ook voor de doe-het-zelfmarkt een rare tijd. Door COVID maatregelen waren fysieke winkels gesloten of slechts beperkt geopend tijdens lockdowns van verschillende duur in vrijwel alle Europese landen. In plaats van voorzichtig te zijn met uitgaven in onzekere tijden, gaven consumenten ondertussen juist meer uit aan meer klusprojecten in huis dan ooit tevoren.

Het gevolg was een enorme groei aan online aankopen van klusproducten, ook bij webwinkels die enkel online opereren en geen fysieke winkels hebben. Het percentage aankopen bij dergelijke webwinkels groeide voorheen maar gestaag, tot de pandemie het een boost gaf naar een piek in 2021. De vraag is wat er zou gebeuren met dat percentage nadat de druk van de pandemie en de coronamaatregelen wegvielen?

Percentage klusproducten die online worden gekocht is 11% gebleven

We monitoren de ontwikkelingen van aankoopkanalen in de doe-het-zelfsector door elk jaar één kwartaalrapport van de European Home Improvement Monitor van USP Marketing Consultancy daarop te richten. Voor het Q2 2022 rapport hebben we 6,600 Europese consumenten van klusproducten uit 11 Europese landen gevraagd naar hun aankoopgedrag.

Hun antwoorden laten zien dat het percentage aankopen van klusproducten bij webwinkels op 11% is blijven steken, het piekniveau van afgelopen jaar, en niet verder is gestegen. Dit komt min of meer overeen met onze verwachting dat het percentage aankopen bij webwinkels na de pandemie zou stabiliseren op een hoog niveau.

Interessant is dat het huidige percentage van 11% ook gelijk is aan wat we hadden verwacht gebaseerd op groeitrends van voor de pandemie. Als er geen pandemie was geweest was onze verwachting dat het percentage aankopen bij webwinkels met één a twee procent per jaar zou zijn gegroeid tot 11% in 2022. Nu de pandemie ten einde is, verwachten we dat het aandeel van webwinkels weer zal groeien met hetzelfde tempo als voor de pandemie.

Duitse en jongere consumenten kopen het meest online 

Deze cijfers zijn echter gebaseerd op alle categorieën klusproducten in alle 11 gemeten landen samen. Als we naar individuele landen kijken, blijken er grote verschillen te zijn.

In 2022 werd bijvoorbeeld in Duitsland bijna 20% van de klusproducten bij webwinkels gekocht, terwijl dat in Frankrijk slechts 5,6% was.

Als we naar productcategorieën kijken, zijn er zelfs nog grotere verschillen. Elektrisch gereedschap wordt het meest bij webwinkels gekocht, in bijna een kwart van de gevallen. Aan de andere kant van het spectrum van klusproducten vinden we verf, dat slechts in 7% van de gevallen bij webwinkels wordt gekocht. Naast het soort product kan ook de leeftijd van de koper veel verschil uitmaken. Het percentage jonge consumenten (18-34 jaar oud) dat via online kanalen koopt is bijna twee keer zo groot als het percentage consumenten van 55+ dat online koopt.

Deze verschillen laten zien hoe belangrijk het is om een goed en gedetailleerd beeld te hebben van het koopgedrag van een doelgroep in een bepaald gebied. Voor een overzicht van de aankoopkanalen die consumenten van klusproducten in 11 landen gebruiken voor verschillende productcategorieën, verwijzen we naar het Q2 2022 rapport van de European Home Improvement Monitor van USP Marketing Consultancy.  

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages