Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 09 April 2020

NEDERLANDSE THUISWERKERS WAARDEREN FLEXIBILITEIT, MAAR MISSEN COLLEGA’S

56% Nederlanders kan thuis werken en doet dat nu ook

Ruim de helft van de Nederlandse werkende bevolking zegt in het onderzoek in principe thuis te kunnen werken (56%). Er zijn wel duidelijke verschillen. Thuiswerken is onder sociale huurders nog veel minder gemeengoed (37%) dan onder particuliere huurders en eigenaren van koopwoningen (respectievelijk 80% en 58%). Bij beroepen waarbij men niet thuis kan werken kan gedacht worden aan bijvoorbeeld politie, mensen in de zorg, maar ook vuilophalers, supermarktmedewerkers of mensen in de bouw.

Van alle mensen die zeggen thuis te kunnen werken, doet 60% dit al regelmatig of af en toe. Vanwege de coronacrisis is dit nu, volgens ons onderzoek, opgelopen tot 95%, vrijwel iedereen dus.

Coronacrisis zorgt er met name voor dat ook jongeren thuiswerken

Het blijken met name de jongeren tot 35 jaar (vaker alleenstaand) die nu in verband met corona wel thuiswerken, maar dat normaal gesproken minder doen. Bij deze groep zegt ongeveer 40% normaal wel eens thuis te werken, waar dat bij oudere doelgroepen (boven de 35 jaar) op bijna 70% ligt.

Dit kan diverse redenen hebben, namelijk enerzijds dat jongeren in de start van hun carrière wellicht meer afhankelijk zijn van (instructie van) collega’s of de infrastructuur op kantoor. Daarnaast zal wellicht ook het sociale aspect en de thuissituatie bij (alleenstaande) jongeren een rol spelen. Dit blijkt ook uit de vraag wat men de grootste nadelen van thuiswerken vindt. Ook al zijn er diverse technische mogelijkheden om in contact te blijven met collega’s, toch zegt deze groep meer dan anderen dat het grootste nadeel is het missen van contact met collega’s.

Flexibiliteit van het thuiswerken is het grootste voordeel

Van de thuiswerkers vindt 90% de eigen woning geschikt voor thuiswerken. Opvallend hoog, maar waarschijnlijk ingegeven door de actuele situatie, dat er geen andere optie is. Er zijn echter wel verschillen. Met name kleine huishoudens die ook kleiner wonen, vinden hun woning minder geschikt om thuis te werken. Men mist een aparte ruimte om te werken om werk en privé gescheiden te houden.

Het grootste voordeel voor alle thuiswerkers is de flexibiliteit die het thuis werken met zich mee brengt (74%). Men is in de gelegenheid tijd zelf in te delen, kinderen op te vangen, te sporten en men heeft geen reistijd. Hoewel men contact met collega’s mist, noemt ook 50% het een groot voordeel juist niet gestoord te worden door collega’s tijdens het thuiswerken. Dit is een belangrijke reden waarom thuiswerken ook na deze crisis waarschijnlijk in veel organisaties vaker voor gaat komen. Men heeft de voordelen gezien, de systemen zijn geschikt gemaakt voor thuiswerken, de woning is geschikt en de belangrijkste nadelen (het missen van contact en het gestoord worden door familieleden) zijn niet meer aanwezig doordat het geen verplichting meer is thuis te blijven. Thuiswerken wordt een nog belangrijkere voorwaarde voor een goede balans tussen werk en privé.

Stay home, stay healthy!

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages