Onze marktonderzoeken

usp

Nieuws I gepubliceerd 09 April 2020

NEDERLANDSE THUISWERKERS WAARDEREN FLEXIBILITEIT, MAAR MISSEN COLLEGA’S

56% Nederlanders kan thuis werken en doet dat nu ook

Ruim de helft van de Nederlandse werkende bevolking zegt in het onderzoek in principe thuis te kunnen werken (56%). Er zijn wel duidelijke verschillen. Thuiswerken is onder sociale huurders nog veel minder gemeengoed (37%) dan onder particuliere huurders en eigenaren van koopwoningen (respectievelijk 80% en 58%). Bij beroepen waarbij men niet thuis kan werken kan gedacht worden aan bijvoorbeeld politie, mensen in de zorg, maar ook vuilophalers, supermarktmedewerkers of mensen in de bouw.

Van alle mensen die zeggen thuis te kunnen werken, doet 60% dit al regelmatig of af en toe. Vanwege de coronacrisis is dit nu, volgens ons onderzoek, opgelopen tot 95%, vrijwel iedereen dus.

Coronacrisis zorgt er met name voor dat ook jongeren thuiswerken

Het blijken met name de jongeren tot 35 jaar (vaker alleenstaand) die nu in verband met corona wel thuiswerken, maar dat normaal gesproken minder doen. Bij deze groep zegt ongeveer 40% normaal wel eens thuis te werken, waar dat bij oudere doelgroepen (boven de 35 jaar) op bijna 70% ligt.

Dit kan diverse redenen hebben, namelijk enerzijds dat jongeren in de start van hun carrière wellicht meer afhankelijk zijn van (instructie van) collega’s of de infrastructuur op kantoor. Daarnaast zal wellicht ook het sociale aspect en de thuissituatie bij (alleenstaande) jongeren een rol spelen. Dit blijkt ook uit de vraag wat men de grootste nadelen van thuiswerken vindt. Ook al zijn er diverse technische mogelijkheden om in contact te blijven met collega’s, toch zegt deze groep meer dan anderen dat het grootste nadeel is het missen van contact met collega’s.

Flexibiliteit van het thuiswerken is het grootste voordeel

Van de thuiswerkers vindt 90% de eigen woning geschikt voor thuiswerken. Opvallend hoog, maar waarschijnlijk ingegeven door de actuele situatie, dat er geen andere optie is. Er zijn echter wel verschillen. Met name kleine huishoudens die ook kleiner wonen, vinden hun woning minder geschikt om thuis te werken. Men mist een aparte ruimte om te werken om werk en privé gescheiden te houden.

Het grootste voordeel voor alle thuiswerkers is de flexibiliteit die het thuis werken met zich mee brengt (74%). Men is in de gelegenheid tijd zelf in te delen, kinderen op te vangen, te sporten en men heeft geen reistijd. Hoewel men contact met collega’s mist, noemt ook 50% het een groot voordeel juist niet gestoord te worden door collega’s tijdens het thuiswerken. Dit is een belangrijke reden waarom thuiswerken ook na deze crisis waarschijnlijk in veel organisaties vaker voor gaat komen. Men heeft de voordelen gezien, de systemen zijn geschikt gemaakt voor thuiswerken, de woning is geschikt en de belangrijkste nadelen (het missen van contact en het gestoord worden door familieleden) zijn niet meer aanwezig doordat het geen verplichting meer is thuis te blijven. Thuiswerken wordt een nog belangrijkere voorwaarde voor een goede balans tussen werk en privé.

Stay home, stay healthy!

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Media-oriëntatie H2 2021

2024 161 pagina's

Verken de media-betrokkenheidspatronen van aannemers om uw marketingstrategieën te optimaliseren. Duik in een pool van inzichten die onthult hoe aannemers omgaan met verschillende mediakanalen.

Bouw

European Green Deal Q4 2021

2024 88 pages

Explore the impact and reception of the European Green Deal among architects. Understand how the initiative is influencing architectural practices and sustainability measures.

Bouw

Koop kanalen H2 2023

2024 123 pagina's

Ontdek het koop- en bestelgedrag onder aannemers in H2 2023. Ontdek de belangrijkste gebruikte kanalen, share-of-wallet en nog veel meer.

Bouw

Gedragssegmentatie en mediagebruik 2023

2023 75 pagina's

Dit rapport geeft een uitgebreid overzicht van koopgedrag, producten en mediagebruik, specifiek gericht op Europese klusjesmannen. Het gaat in op hoe klussers media gebruiken, en voor welke doeleinden, en onderzoekt hun gewoonten en voorkeuren op het gebied van koopgedrag.

Bouw

Koopgedrag 2023

2023 64 pages

Ontdek het koopgedrag onder schilders in 2023. Begrijp de factoren die hun keuzes bepalen en hoe deze zich verhouden tot product- en merkvoorkeuren.

Bouw

Duurzaamheid Q2 2023

2023 94 pagina's

Ontdek de perspectieven van architecten op duurzaamheid in Q2 2023. Verken de evoluerende duurzame praktijken en de impact op architecturale ontwerpen en projectimplementaties.

Doe-het-zelf

DIY versus DIFM Q4 2021

2024 113 pagina's

Dit rapport is een must-have als u in de woningverbeteringsindustrie werkt. Het biedt een schat aan informatie over het gedrag van doe-het-zelf- en DIFM-consumenten, hun motivaties en de factoren die hun aankoopbeslissingen beïnvloeden.

Doe-het-zelf

Doe-het-zelf of doe-het-voor-mij Q4 2023

2024 70 pagina's

Ontdek de heersende trends tussen doe-het-zelf en DIFM in Q4 2023. Begrijp de voorkeuren van de consument en de factoren die van invloed zijn op hun keuze tussen doe-het-zelf en DIFM.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pagina's

Dit rapport biedt een uitgebreid overzicht van de doe-het-zelfbranche, met een focus op branding en de meest populaire merken binnen verschillende categorieën. In dit rapport krijgt u inzicht in hoe klanten merken voor woningverbetering ervaren en wat hen motiveert om bepaalde producten te kopen.

Doe-het-zelf

Inkoop kanalen Q2 2023

2023 114 pagina's

De European Home Improvement Monitor biedt waardevolle inzichten in aankoopkanalen in de Europese doe-het-zelfsector en onderzoekt de veranderende voorkeuren en gedragingen van consumenten in de traditionele detailhandel en opkomende online platforms.

Doe-het-zelf

Duurzaamheid Q1 2023

2023 73 pagina's

Verdiep je in duurzaamheidstrends in de doe-het-zelfsector in Q1 2023. Ontdek de voorkeuren van de consument en de verschuiving naar milieuvriendelijke oplossingen voor woningverbetering.

Doe-het-zelf

Inkoop kanalen Q2 2022

2022 124 pagina's

Ontdek de meest voorkomende aankoopkanalen in de doe-het-zelfsector in Q2 2022. Verdiep je in de voorkeuren van consumenten en de factoren die van invloed zijn op hun aankoopbeslissingen.

Installatie

Duurzaamheid Q1 2024

2024 99 pagina's

Het European Electrical Installation Monitor rapport geeft een gedetailleerde analyse van de duurzame oplossingen in de installatiebranche. Dit rapport richt zich specifiek op duurzaamheidsaspecten in de industrie.

Installatie

Challenges toward sustainable future Q4 2021

2024 111 pages

Installatie

Inkoop kanalen Q4 2021

2024 106 pagina's

Verdiep je in de opleidingsbehoeften binnen de elektrotechnische installatiesector. Begrijp de gebieden die de ontwikkeling van vaardigheden vereisen om aan de veranderende eisen van de industrie te voldoen.

Installatie

European Heat Pump Monitor: inzicht van huiseigenaren

2024

De European Heat Pump Monitor: Inzicht in huiseigenaren is een jaarlijks onderzoek gebaseerd op ongeveer 4.000 online interviews met huiseigenaren, uitgevoerd in 8 Europese landen. Het rapport behandelt een reeks onderwerpen die relevant zijn om de sentimenten, het koopgedrag, de zorgen en de veranderende behoeften van de doelgroep te begrijpen. Het bevat acht landspecifieke inzichten, met vergelijkingen tussen landen, en biedt richtlijnen voor het vormgeven van succesvolle en duurzame strategieën voor bedrijfsgroei.

Installatie

European Heat Pump Monitor: Inzicht voor installateurs van warmtepompen

2024

De European Heat Pump Monitor: Inzicht van warmtepompinstallateurs is een jaarlijks onderzoek gebaseerd op 920 telefonische interviews met warmtepompinstallateurs, uitgevoerd in 8 Europese landen. Het rapport behandelt een reeks onderwerpen die relevant zijn om de sentimenten, het koopgedrag, de zorgen en de veranderende behoeften van de doelgroep te begrijpen. Het bevat acht landspecifieke inzichten, met vergelijkingen tussen landen, en biedt richtlijnen voor het vormgeven van succesvolle en duurzame strategieën voor bedrijfsgroei.

Installatie

Opleidingsbehoeften Q4 2023

2024 110 pagina's

Dit rapport onderzoekt de opleidingsbehoeften van installateurs, zowel digitaal als persoonlijk. Het volledige rapport behandelt alle belangrijke opleidingsbehoeften en -aspecten en biedt een uitgebreid overzicht van de bedrijfsontwikkeling in de installatiesector in belangrijke Europese landen.