Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 27 January 2022 I Ralitsa Ruseva

NEDERLANDSE INSTALLATEURS KOPLOPER IN HET GEBRUIK VAN APPS VOOR PROFESSIONELE DOELEINDEN

Slechts 55% van de Franse installateurs heeft een smartphone of iPad voor professionele doeleinden.

In de meeste landen heeft tussen de 80% en 90% van de installateurs een smartphone of een tablet die ze voor professionele doeleinden kunnen gebruiken. Dit geldt voor slechts 55% van de Franse installateurs. Ongeacht het hoge aandeel van de smartphones en tablets is het zo dat apps voor professionele doeleinden niet alleen worden gebruikt door alle installateurs met een dergelijk apparaat.

Het hoogste aantal app-gebruikers is te vinden in Nederland. Grote kloof tussen Nederlandse en Franse installateurs

De Nederlandse installateurs zijn normaal gesproken een van de koplopers in de branche als het gaat om het gebruik van nieuwe technologieën. In het geval met het gebruik van apps blijken ze hun collega’s uit andere landen opnieuw voor te zijn.Onder de Duitse en Britse installateurs kan ook een hoog aandeel van app-gebruikers gevonden worden. Franse installateurs blijven achter, aangezien slechts 20% van alle installateurs apps gebruiken voor hun werk.

Apps van fabrikanten zijn de populairste

In de meeste gevallen zijn de apps die door de installateurs worden gebruikt apps van fabrikanten. Sommige installateurs noemen de namen van de fabrikanten die ze gebruiken. Ketelfabrikanten als Viessmann, Vaillant, Bosch, Buderus, Nefit, Worcester en Remeha zijn de meest dominante groep. Namen als Daikin, Mitsubishi, Grundfos en Grohe komen ook voor in de genoemde apps die door de installateurs worden gebruikt. Naast de apps van de fabrikanten zijn de apps van groothandelaren in sommige landen ook populair onder de installateurs. In Nederland werden bijvoorbeeld de apps van Techische Unie en Rensa genoemd. Andere genoemde groothandelaren waren Cedeo, Brossette en Richardson in Frankrijk en Facq en Van Marke in België. WhatsApp wordt door installateurs ook gebruikt voor professionele doeleinden, voornamelijk in Nederland en Duitsland.

Apps die meestal worden gebruikt voor technische productinformatie en specificaties

In alle landen, met uitzondering van Polen, gebruiken de installateurs vooral apps voor het vinden van technische productinformatie. Andere doeleinden voor het gebruik van apps zijn: het maken van berekeningen (VK en Polen); controle van de beschikbaarheid van producten (Duitsland en Nederland); advies over producten (VK en België); in geval van storing (Nederland en België); probleemoplossing (Polen en VK).

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages