Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 27 August 2023 I Dirk Hoogenboom

Leeftijd is essentieel voor succesvolle targeting van installateurs

Leeftijd is essentieel voor succesvolle targeting van installateurs 

Sociale media zijn in opmars, terwijl traditionele media langzaam aan publiek verliezen. Dat is een algemene trend die in de hele bouw- en installatiebranche in meer of mindere mate zichtbaar is. Hetzelfde laten bijvoorbeeld Europese elektro-installateurs zien. Dit maakt sociale mediakanalen voor fabrikanten steeds aantrekkelijker om installateurs te bereiken. Zoals we in een eerder artikel hebben gezien, groeit het gebruik van sociale media echter niet op elke plek even snel. 

Dit betekent dat de effectiviteit van mediabronnen als marketingkanaal afhangt van waar je installateurs wilt bereiken. Locatie is echter niet de enige factor die hier een rol speelt, zoals blijkt uit de resultaten van de European Electrical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy. Het gebruik van verschillende mediabronnen wordt bijvoorbeeld sterk beïnvloed door de leeftijd van de installateurs. 

Jongere installateurs zijn makkelijker te bereiken via sociale media 

Zoals gezegd is het gebruik van traditionele bronnen zoals gedrukte tijdschriften, vakbladen en brochures door Europese installateurs de afgelopen jaren gestaag afgenomen. Ondertussen is het aandeel dat gebruik maakt van sociale media vrij snel gegroeid, waardoor sociale media een steeds effectiever kanaal worden om installateurs te bereiken. De kans is echter groot dat je daarmee vooral de jongere generaties installateurs bereikt. 

Wanneer we installateurs opsplitsen in een jongere groep van onder de 50 jaar en een oudere groep van 50 of ouder, verschilt hun media-oriëntatiegedrag sterk. Dat geldt vooral voor het gebruik van sociale media. Jongere installateurs gebruiken niet alleen vaker sociale media, ze besteden er ook meer tijd aan en gebruiken ze ook vaker om hun bedrijf te promoten. 

Oudere installateurs zijn traditioneler in hun mediaoriëntatie 

Installateurs van 50 jaar en ouder maken daarentegen minder snel gebruik van sociale media. Dat betekent dat ze ook minder snel worden bereikt door een mediacampagne die afhankelijk is van sociale mediakanalen. Als je die oudere generatie wilt bereiken, bijvoorbeeld omdat ze vaker in hogere functies zitten en meer beslissingsbevoegdheid hebben dan hun jongere collega’s, kun je het beste andere kanalen gebruiken. 

Interessant is dat de traditionele zenders die gestaag hun publiek verliezen hier misschien een betere optie zijn. Oudere installateurs gebruiken vaker traditionele media zoals tijdschriften en vinden gedrukte bronnen belangrijker. Hieruit blijkt dat kennis van de algemene trends van mediagebruik en oriëntatiegedrag in de installatiebranche geen garantie kan zijn voor succesvolle marketing. Het is essentieel om de fijnere details te kennen van het publiek dat u wilt bereiken. 

Vergeet het niet persoonlijk te maken 

Hoewel deze fijnere details essentieel zijn, zijn ze nog steeds gebaseerd op gemiddelden. Naast sociale media maken de oudere generaties ook minder gebruik van digitale media. Maar dat betekent niet dat ze die nooit gebruiken. Evenzo maakt de jongere generatie misschien steeds vaker gebruik van sociale media, maar dat betekent niet dat ze geen waarde hechten aan persoonlijke informatiebronnen. 

Digitale en persoonlijke bronnen worden door bijna alle installateurs gebruikt als bron van professionele informatie. Vooral de persoonlijke bronnen worden zeer gewaardeerd en vaak gebruikt. Om te weten te komen welke persoonlijke bronnen installateurs het meest waarderen en welke informatie ze daar verwachten te krijgen, verwijzen we naar de Q1 2023 European Electrical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy. 

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Media-oriëntatie H2 2021

2024 161 pagina's

Verken de media-betrokkenheidspatronen van aannemers om uw marketingstrategieën te optimaliseren. Duik in een pool van inzichten die onthult hoe aannemers omgaan met verschillende mediakanalen.

Bouw

European Green Deal Q4 2021

2024 88 pages

Explore the impact and reception of the European Green Deal among architects. Understand how the initiative is influencing architectural practices and sustainability measures.

Bouw

Koop kanalen H2 2023

2024 123 pagina's

Ontdek het koop- en bestelgedrag onder aannemers in H2 2023. Ontdek de belangrijkste gebruikte kanalen, share-of-wallet en nog veel meer.

Bouw

Gedragssegmentatie en mediagebruik 2023

2023 75 pagina's

Dit rapport geeft een uitgebreid overzicht van koopgedrag, producten en mediagebruik, specifiek gericht op Europese klusjesmannen. Het gaat in op hoe klussers media gebruiken, en voor welke doeleinden, en onderzoekt hun gewoonten en voorkeuren op het gebied van koopgedrag.

Bouw

Koopgedrag 2023

2023 64 pages

Ontdek het koopgedrag onder schilders in 2023. Begrijp de factoren die hun keuzes bepalen en hoe deze zich verhouden tot product- en merkvoorkeuren.

Bouw

Duurzaamheid Q2 2023

2023 94 pagina's

Ontdek de perspectieven van architecten op duurzaamheid in Q2 2023. Verken de evoluerende duurzame praktijken en de impact op architecturale ontwerpen en projectimplementaties.

Doe-het-zelf

DIY versus DIFM Q4 2021

2024 113 pagina's

Dit rapport is een must-have als u in de woningverbeteringsindustrie werkt. Het biedt een schat aan informatie over het gedrag van doe-het-zelf- en DIFM-consumenten, hun motivaties en de factoren die hun aankoopbeslissingen beïnvloeden.

Doe-het-zelf

Doe-het-zelf of doe-het-voor-mij Q4 2023

2024 70 pagina's

Ontdek de heersende trends tussen doe-het-zelf en DIFM in Q4 2023. Begrijp de voorkeuren van de consument en de factoren die van invloed zijn op hun keuze tussen doe-het-zelf en DIFM.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pagina's

Dit rapport biedt een uitgebreid overzicht van de doe-het-zelfbranche, met een focus op branding en de meest populaire merken binnen verschillende categorieën. In dit rapport krijgt u inzicht in hoe klanten merken voor woningverbetering ervaren en wat hen motiveert om bepaalde producten te kopen.

Doe-het-zelf

Inkoop kanalen Q2 2023

2023 114 pagina's

De European Home Improvement Monitor biedt waardevolle inzichten in aankoopkanalen in de Europese doe-het-zelfsector en onderzoekt de veranderende voorkeuren en gedragingen van consumenten in de traditionele detailhandel en opkomende online platforms.

Doe-het-zelf

Duurzaamheid Q1 2023

2023 73 pagina's

Verdiep je in duurzaamheidstrends in de doe-het-zelfsector in Q1 2023. Ontdek de voorkeuren van de consument en de verschuiving naar milieuvriendelijke oplossingen voor woningverbetering.

Doe-het-zelf

Inkoop kanalen Q2 2022

2022 124 pagina's

Ontdek de meest voorkomende aankoopkanalen in de doe-het-zelfsector in Q2 2022. Verdiep je in de voorkeuren van consumenten en de factoren die van invloed zijn op hun aankoopbeslissingen.

Installatie

Duurzaamheid Q1 2024

2024 99 pagina's

Het European Electrical Installation Monitor rapport geeft een gedetailleerde analyse van de duurzame oplossingen in de installatiebranche. Dit rapport richt zich specifiek op duurzaamheidsaspecten in de industrie.

Installatie

Challenges toward sustainable future Q4 2021

2024 111 pages

Installatie

Inkoop kanalen Q4 2021

2024 106 pagina's

Verdiep je in de opleidingsbehoeften binnen de elektrotechnische installatiesector. Begrijp de gebieden die de ontwikkeling van vaardigheden vereisen om aan de veranderende eisen van de industrie te voldoen.

Installatie

European Heat Pump Monitor: inzicht van huiseigenaren

2024

De European Heat Pump Monitor: Inzicht in huiseigenaren is een jaarlijks onderzoek gebaseerd op ongeveer 4.000 online interviews met huiseigenaren, uitgevoerd in 8 Europese landen. Het rapport behandelt een reeks onderwerpen die relevant zijn om de sentimenten, het koopgedrag, de zorgen en de veranderende behoeften van de doelgroep te begrijpen. Het bevat acht landspecifieke inzichten, met vergelijkingen tussen landen, en biedt richtlijnen voor het vormgeven van succesvolle en duurzame strategieën voor bedrijfsgroei.

Installatie

European Heat Pump Monitor: Inzicht voor installateurs van warmtepompen

2024

De European Heat Pump Monitor: Inzicht van warmtepompinstallateurs is een jaarlijks onderzoek gebaseerd op 920 telefonische interviews met warmtepompinstallateurs, uitgevoerd in 8 Europese landen. Het rapport behandelt een reeks onderwerpen die relevant zijn om de sentimenten, het koopgedrag, de zorgen en de veranderende behoeften van de doelgroep te begrijpen. Het bevat acht landspecifieke inzichten, met vergelijkingen tussen landen, en biedt richtlijnen voor het vormgeven van succesvolle en duurzame strategieën voor bedrijfsgroei.

Installatie

Opleidingsbehoeften Q4 2023

2024 110 pagina's

Dit rapport onderzoekt de opleidingsbehoeften van installateurs, zowel digitaal als persoonlijk. Het volledige rapport behandelt alle belangrijke opleidingsbehoeften en -aspecten en biedt een uitgebreid overzicht van de bedrijfsontwikkeling in de installatiesector in belangrijke Europese landen.