Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 27 August 2023 I Dirk Hoogenboom

Leeftijd is essentieel voor succesvolle targeting van installateurs

Leeftijd is essentieel voor succesvolle targeting van installateurs 

Sociale media zijn in opmars, terwijl traditionele media langzaam aan publiek verliezen. Dat is een algemene trend die in de hele bouw- en installatiebranche in meer of mindere mate zichtbaar is. Hetzelfde laten bijvoorbeeld Europese elektro-installateurs zien. Dit maakt sociale mediakanalen voor fabrikanten steeds aantrekkelijker om installateurs te bereiken. Zoals we in een eerder artikel hebben gezien, groeit het gebruik van sociale media echter niet op elke plek even snel. 

Dit betekent dat de effectiviteit van mediabronnen als marketingkanaal afhangt van waar je installateurs wilt bereiken. Locatie is echter niet de enige factor die hier een rol speelt, zoals blijkt uit de resultaten van de European Electrical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy. Het gebruik van verschillende mediabronnen wordt bijvoorbeeld sterk beïnvloed door de leeftijd van de installateurs. 

Jongere installateurs zijn makkelijker te bereiken via sociale media 

Zoals gezegd is het gebruik van traditionele bronnen zoals gedrukte tijdschriften, vakbladen en brochures door Europese installateurs de afgelopen jaren gestaag afgenomen. Ondertussen is het aandeel dat gebruik maakt van sociale media vrij snel gegroeid, waardoor sociale media een steeds effectiever kanaal worden om installateurs te bereiken. De kans is echter groot dat je daarmee vooral de jongere generaties installateurs bereikt. 

Wanneer we installateurs opsplitsen in een jongere groep van onder de 50 jaar en een oudere groep van 50 of ouder, verschilt hun media-oriëntatiegedrag sterk. Dat geldt vooral voor het gebruik van sociale media. Jongere installateurs gebruiken niet alleen vaker sociale media, ze besteden er ook meer tijd aan en gebruiken ze ook vaker om hun bedrijf te promoten. 

Oudere installateurs zijn traditioneler in hun mediaoriëntatie 

Installateurs van 50 jaar en ouder maken daarentegen minder snel gebruik van sociale media. Dat betekent dat ze ook minder snel worden bereikt door een mediacampagne die afhankelijk is van sociale mediakanalen. Als je die oudere generatie wilt bereiken, bijvoorbeeld omdat ze vaker in hogere functies zitten en meer beslissingsbevoegdheid hebben dan hun jongere collega’s, kun je het beste andere kanalen gebruiken. 

Interessant is dat de traditionele zenders die gestaag hun publiek verliezen hier misschien een betere optie zijn. Oudere installateurs gebruiken vaker traditionele media zoals tijdschriften en vinden gedrukte bronnen belangrijker. Hieruit blijkt dat kennis van de algemene trends van mediagebruik en oriëntatiegedrag in de installatiebranche geen garantie kan zijn voor succesvolle marketing. Het is essentieel om de fijnere details te kennen van het publiek dat u wilt bereiken. 

Vergeet het niet persoonlijk te maken 

Hoewel deze fijnere details essentieel zijn, zijn ze nog steeds gebaseerd op gemiddelden. Naast sociale media maken de oudere generaties ook minder gebruik van digitale media. Maar dat betekent niet dat ze die nooit gebruiken. Evenzo maakt de jongere generatie misschien steeds vaker gebruik van sociale media, maar dat betekent niet dat ze geen waarde hechten aan persoonlijke informatiebronnen. 

Digitale en persoonlijke bronnen worden door bijna alle installateurs gebruikt als bron van professionele informatie. Vooral de persoonlijke bronnen worden zeer gewaardeerd en vaak gebruikt. Om te weten te komen welke persoonlijke bronnen installateurs het meest waarderen en welke informatie ze daar verwachten te krijgen, verwijzen we naar de Q1 2023 European Electrical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy. 

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages