Onze marktonderzoeken

usp

Nieuws I gepubliceerd 04 May 2021 I Veerle Forschelen-Janssen

KUNNEN CORPORATIES VERDUURZAMINGSAMBITIES WAARMAKEN OF ZELFS VERSNELLEN?

Eerder verschenen al artikelen rondom het thema:

In dit artikel staat centraal het versnellen van het verduurzamen van de gebouwde omgeving.

Kwart corporaties kan niet voldoende investeren in zowel nieuwbouw als verduurzaming

Er ligt een grote druk op de investeringen van corporaties. Zowel op het gebied van nieuwbouw als betaalbaarheid als leefbaarheid als het verduurzamen van woningen wordt veel verwacht. Binnen de beperkingen van de hoge bouwkosten en extra lasten zoals de verhuurdersheffing is het lastig om alle ambities waar te maken.

Een kwart van de corporaties zegt dan ook het komend jaar niet voldoende te kunnen investeren in én nieuwbouw én verduurzaming van het bezit. Vooral middelgrote corporaties zeggen dit niet voor elkaar te krijgen. Toch zegt dus ook een groot deel dit wél waar te kunnen maken. De vraag is of deze corporaties inderdaad voldoende middelen hebben om én én te doen of dat er wellicht iets schort aan het ambitieniveau op de verschillende onderdelen.

Feit is dat er voor verduurzaming grote opgaven liggen en dat duidelijkheid over rendement versus investeringen vaak nog ontbreekt of onvoldoende is. Het is voor veel corporaties nog moeilijk om de business case rondom verduurzaming kloppend te krijgen. Toch zijn er ook (steeds meer) goede voorbeelden waar het wel lukt.

Samenwerkingsverbanden zorgen voor delen van ervaringen en kosten

Er zijn de afgelopen jaren al diverse corporaties die elkaar hebben gevonden in een samenwerkingsverband voor inkoop en misschien nog wel belangrijker het delen van ervaringen bij verduurzaming. Denk hierbij aan de Brabantse Duurzaamheidsalliantie. In een samenwerkingsverband lopen corporaties minder risico, kan er gebruik gemaakt worden van schaalvoordelen bij inkoop, maar is er ook meer ruimte voor innovatie en het uitvoeren van pilots. Zeer belangrijk in de snel ontwikkelende wereld van verduurzaming.

Van draagvlak naar intrinsieke motivatie van bewoners

Echt succesvolle verduurzamingsprojecten worden gedragen door de bewoners. Waar het nu nog vaak draait om de juridische 70% voor draagvlak onder bewoners zou het veel meer moeten gaan om het creëren van intrinsieke motivatie en enthousiasme van huurders om achter deze verduurzamingsmaatregelen te staan. Niet alleen vooraf, maar ook tijdens het onderhoud en na afloop. Het slagen van verduurzaming wordt bepaald door zowel technische oplossingen meer even zo zeer door gedrag en houding van de bewoner. Goed inzicht in ook deze ‘zachte’ kant van verduurzaming is dan ook essentieel voor het slagen van de grote verduurzamingsopgave van corporaties.

Klik hier, om het rapport met alle bevindingen uit dit onderzoek gratis op te vragen.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Media-oriëntatie H2 2021

2024 161 pagina's

Verken de media-betrokkenheidspatronen van aannemers om uw marketingstrategieën te optimaliseren. Duik in een pool van inzichten die onthult hoe aannemers omgaan met verschillende mediakanalen.

Bouw

European Green Deal Q4 2021

2024 88 pages

Explore the impact and reception of the European Green Deal among architects. Understand how the initiative is influencing architectural practices and sustainability measures.

Bouw

Koop kanalen H2 2023

2024 123 pagina's

Ontdek het koop- en bestelgedrag onder aannemers in H2 2023. Ontdek de belangrijkste gebruikte kanalen, share-of-wallet en nog veel meer.

Bouw

Gedragssegmentatie en mediagebruik 2023

2023 75 pagina's

Dit rapport geeft een uitgebreid overzicht van koopgedrag, producten en mediagebruik, specifiek gericht op Europese klusjesmannen. Het gaat in op hoe klussers media gebruiken, en voor welke doeleinden, en onderzoekt hun gewoonten en voorkeuren op het gebied van koopgedrag.

Bouw

Koopgedrag 2023

2023 64 pages

Ontdek het koopgedrag onder schilders in 2023. Begrijp de factoren die hun keuzes bepalen en hoe deze zich verhouden tot product- en merkvoorkeuren.

Bouw

Duurzaamheid Q2 2023

2023 94 pagina's

Ontdek de perspectieven van architecten op duurzaamheid in Q2 2023. Verken de evoluerende duurzame praktijken en de impact op architecturale ontwerpen en projectimplementaties.

Doe-het-zelf

DIY versus DIFM Q4 2021

2024 113 pagina's

Dit rapport is een must-have als u in de woningverbeteringsindustrie werkt. Het biedt een schat aan informatie over het gedrag van doe-het-zelf- en DIFM-consumenten, hun motivaties en de factoren die hun aankoopbeslissingen beïnvloeden.

Doe-het-zelf

Doe-het-zelf of doe-het-voor-mij Q4 2023

2024 70 pagina's

Ontdek de heersende trends tussen doe-het-zelf en DIFM in Q4 2023. Begrijp de voorkeuren van de consument en de factoren die van invloed zijn op hun keuze tussen doe-het-zelf en DIFM.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pagina's

Dit rapport biedt een uitgebreid overzicht van de doe-het-zelfbranche, met een focus op branding en de meest populaire merken binnen verschillende categorieën. In dit rapport krijgt u inzicht in hoe klanten merken voor woningverbetering ervaren en wat hen motiveert om bepaalde producten te kopen.

Doe-het-zelf

Inkoop kanalen Q2 2023

2023 114 pagina's

De European Home Improvement Monitor biedt waardevolle inzichten in aankoopkanalen in de Europese doe-het-zelfsector en onderzoekt de veranderende voorkeuren en gedragingen van consumenten in de traditionele detailhandel en opkomende online platforms.

Doe-het-zelf

Duurzaamheid Q1 2023

2023 73 pagina's

Verdiep je in duurzaamheidstrends in de doe-het-zelfsector in Q1 2023. Ontdek de voorkeuren van de consument en de verschuiving naar milieuvriendelijke oplossingen voor woningverbetering.

Doe-het-zelf

Inkoop kanalen Q2 2022

2022 124 pagina's

Ontdek de meest voorkomende aankoopkanalen in de doe-het-zelfsector in Q2 2022. Verdiep je in de voorkeuren van consumenten en de factoren die van invloed zijn op hun aankoopbeslissingen.

Installatie

Duurzaamheid Q1 2024

2024 99 pagina's

Het European Electrical Installation Monitor rapport geeft een gedetailleerde analyse van de duurzame oplossingen in de installatiebranche. Dit rapport richt zich specifiek op duurzaamheidsaspecten in de industrie.

Installatie

Challenges toward sustainable future Q4 2021

2024 111 pages

Installatie

Inkoop kanalen Q4 2021

2024 106 pagina's

Verdiep je in de opleidingsbehoeften binnen de elektrotechnische installatiesector. Begrijp de gebieden die de ontwikkeling van vaardigheden vereisen om aan de veranderende eisen van de industrie te voldoen.

Installatie

European Heat Pump Monitor: inzicht van huiseigenaren

2024

De European Heat Pump Monitor: Inzicht in huiseigenaren is een jaarlijks onderzoek gebaseerd op ongeveer 4.000 online interviews met huiseigenaren, uitgevoerd in 8 Europese landen. Het rapport behandelt een reeks onderwerpen die relevant zijn om de sentimenten, het koopgedrag, de zorgen en de veranderende behoeften van de doelgroep te begrijpen. Het bevat acht landspecifieke inzichten, met vergelijkingen tussen landen, en biedt richtlijnen voor het vormgeven van succesvolle en duurzame strategieën voor bedrijfsgroei.

Installatie

European Heat Pump Monitor: Inzicht voor installateurs van warmtepompen

2024

De European Heat Pump Monitor: Inzicht van warmtepompinstallateurs is een jaarlijks onderzoek gebaseerd op 920 telefonische interviews met warmtepompinstallateurs, uitgevoerd in 8 Europese landen. Het rapport behandelt een reeks onderwerpen die relevant zijn om de sentimenten, het koopgedrag, de zorgen en de veranderende behoeften van de doelgroep te begrijpen. Het bevat acht landspecifieke inzichten, met vergelijkingen tussen landen, en biedt richtlijnen voor het vormgeven van succesvolle en duurzame strategieën voor bedrijfsgroei.

Installatie

Opleidingsbehoeften Q4 2023

2024 110 pagina's

Dit rapport onderzoekt de opleidingsbehoeften van installateurs, zowel digitaal als persoonlijk. Het volledige rapport behandelt alle belangrijke opleidingsbehoeften en -aspecten en biedt een uitgebreid overzicht van de bedrijfsontwikkeling in de installatiesector in belangrijke Europese landen.