Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 04 May 2021 I Veerle Forschelen-Janssen

KUNNEN CORPORATIES VERDUURZAMINGSAMBITIES WAARMAKEN OF ZELFS VERSNELLEN?

Eerder verschenen al artikelen rondom het thema:

In dit artikel staat centraal het versnellen van het verduurzamen van de gebouwde omgeving.

Kwart corporaties kan niet voldoende investeren in zowel nieuwbouw als verduurzaming

Er ligt een grote druk op de investeringen van corporaties. Zowel op het gebied van nieuwbouw als betaalbaarheid als leefbaarheid als het verduurzamen van woningen wordt veel verwacht. Binnen de beperkingen van de hoge bouwkosten en extra lasten zoals de verhuurdersheffing is het lastig om alle ambities waar te maken.

Een kwart van de corporaties zegt dan ook het komend jaar niet voldoende te kunnen investeren in én nieuwbouw én verduurzaming van het bezit. Vooral middelgrote corporaties zeggen dit niet voor elkaar te krijgen. Toch zegt dus ook een groot deel dit wél waar te kunnen maken. De vraag is of deze corporaties inderdaad voldoende middelen hebben om én én te doen of dat er wellicht iets schort aan het ambitieniveau op de verschillende onderdelen.

Feit is dat er voor verduurzaming grote opgaven liggen en dat duidelijkheid over rendement versus investeringen vaak nog ontbreekt of onvoldoende is. Het is voor veel corporaties nog moeilijk om de business case rondom verduurzaming kloppend te krijgen. Toch zijn er ook (steeds meer) goede voorbeelden waar het wel lukt.

Samenwerkingsverbanden zorgen voor delen van ervaringen en kosten

Er zijn de afgelopen jaren al diverse corporaties die elkaar hebben gevonden in een samenwerkingsverband voor inkoop en misschien nog wel belangrijker het delen van ervaringen bij verduurzaming. Denk hierbij aan de Brabantse Duurzaamheidsalliantie. In een samenwerkingsverband lopen corporaties minder risico, kan er gebruik gemaakt worden van schaalvoordelen bij inkoop, maar is er ook meer ruimte voor innovatie en het uitvoeren van pilots. Zeer belangrijk in de snel ontwikkelende wereld van verduurzaming.

Van draagvlak naar intrinsieke motivatie van bewoners

Echt succesvolle verduurzamingsprojecten worden gedragen door de bewoners. Waar het nu nog vaak draait om de juridische 70% voor draagvlak onder bewoners zou het veel meer moeten gaan om het creëren van intrinsieke motivatie en enthousiasme van huurders om achter deze verduurzamingsmaatregelen te staan. Niet alleen vooraf, maar ook tijdens het onderhoud en na afloop. Het slagen van verduurzaming wordt bepaald door zowel technische oplossingen meer even zo zeer door gedrag en houding van de bewoner. Goed inzicht in ook deze ‘zachte’ kant van verduurzaming is dan ook essentieel voor het slagen van de grote verduurzamingsopgave van corporaties.

Klik hier, om het rapport met alle bevindingen uit dit onderzoek gratis op te vragen.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages