Onze marktonderzoeken

usp

Nieuws I gepubliceerd 22 March 2022 I Zeynep Kutsal

IS HET GEBRUIK VAN DIGITALE MEDIA DOOR AANNEMERS VERANDERD IN TWEE JAREN VAN PANDEMIE?

Digitalisering is een belangrijke trend die de bouwsector op verschillende manieren beïnvloedt. Door een toenemend gebruik van BIM verandert bijvoorbeeld het bouwproces, en de opkomst van online bestellen heeft invloed op koopkanalen. Digitalisering is ook van invloed op de manier waarop bouwprofessionals informatie over producten en oplossingen verzamelen, wat betekent dat de effectiviteit van mediakanalen die fabrikanten gebruiken voor de marketing van hun materialen en producten ook wordt beïnvloed.

Daarom interviewen we regelmatig aannemers over welke mediakanalen ze gebruiken om informatie te verzamelen en zich te oriënteren over bouwproducten en merken. In een eerder artikel hebben we de virtuele vakbeurs besproken, die opkwam als digitaal alternatief voor fysieke vakbeurzen die door de pandemie niet door konden gaan.

Maar hoe zit het met de andere mediakanalen waar aannemers gebruik van maken? Is er iets van een trend van digitalisering of van een disruptief effect van de pandemie terug te zien in de ontwikkeling van hun mediagebruik? Daarover hebben we 950 aannemers geïnterviewd voor het Q4 2021 rapport van de Contractor monitor van USP Marketing Consultancy, dat zich richt op media-oriëntatie van aannemers uit acht Europese landen.

Aannemers’ gebruik van mediakanalen is in twee jaar niet veel veranderd

Het gebruik van zes van de mediakanalen die deel zijn van dit onderzoek is nagenoeg niet veranderd in twee jaar. Het aandeel aannemers dat aangeeft websites of vertegenwoordigers van fabrikanten te gebruiken ligt bijvoorbeeld nog steeds rond de 90%. Ook de percentages aannemers die brochures van fabrikanten, websites van groothandels en geprinte of digitale nieuwsbrieven gebruiken, waren in 2021 min of meer gelijk aan de percentages uit 2019.

Van de mediakanalen waar wel een verandering in gebruik plaatsvond is de daling van het bezoek aan vakbeurzen het meest significant. Zoals we in een eerder artikel zagen, werd dat veroorzaakt door coronamaatregelen. Andere veranderingen van gebruik van mediakanalen zijn een stuk kleiner. Het gebruik van vakbladen is wat afgenomen, terwijl vertegenwoordigers van groothandels het de afgelopen twee jaar wat drukker hebben gekregen. In dezelfde periode is het gebruik van sociale media door aannemers gestegen van 49% in 2019 naar 57% in 2021, en de meest significante stijging is te zien in hun gebruik van apps op de telefoon; van 46% naar 59%.

Digitalisering of geen digitalisering?

Veranderingen in gebruik van mediakanalen door aannemers zijn dus klein of helemaal afwezig en geven op het eerste gezicht weinig blijk van een digitaliseringstrend. Het gestegen gebruik van telefoonapps en sociale media kan wel uitgelegd worden als bewijs van een trend van digitaliserend mediagebruik, maar die stijgingen zijn net zo makkelijk te linken aan de pandemie.

Als we kijken naar de verwachtingen die aannemers hebben voor hun mediagebruik in de komende tijd, verandert dat beeld een beetje. Het gebruik van digitale kanalen, zoals de websites van fabrikanten en groothandels, digitale nieuwsbrieven en vooral telefoonapps en sociale media wordt vaker verwacht te stijgen. Daarentegen wordt er vaker een daling verwacht in het gebruik van meer traditionele media, zoals brochures van fabrikanten, vakbladen en geprinte nieuwsbrieven. Deze verwachtingen passen wel degelijk in het plaatje van een gestage beweging naar digitale media en weg van traditionele media.

Hoewel de digitaliseringstrend niet heel duidelijk naar voren komt in de ontwikkeling van het hierboven getoonde mediagebruik van Europese aannemers, is het belangrijk te realiseren dat mediagebruik van aannemers sterk kan verschillen van land tot land. Om te zien waar de digitaliseringstrend het sterkst is, of waar traditionele media hardnekkiger blijken onder aannemers, verwijzen we naar het Q4 2021 rapport van de Contractor monitor van USP Marketing Consultancy.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Media-oriëntatie H2 2021

2024 161 pagina's

Verken de media-betrokkenheidspatronen van aannemers om uw marketingstrategieën te optimaliseren. Duik in een pool van inzichten die onthult hoe aannemers omgaan met verschillende mediakanalen.

Bouw

European Green Deal Q4 2021

2024 88 pages

Explore the impact and reception of the European Green Deal among architects. Understand how the initiative is influencing architectural practices and sustainability measures.

Bouw

Koop kanalen H2 2023

2024 123 pagina's

Ontdek het koop- en bestelgedrag onder aannemers in H2 2023. Ontdek de belangrijkste gebruikte kanalen, share-of-wallet en nog veel meer.

Bouw

Gedragssegmentatie en mediagebruik 2023

2023 75 pagina's

Dit rapport geeft een uitgebreid overzicht van koopgedrag, producten en mediagebruik, specifiek gericht op Europese klusjesmannen. Het gaat in op hoe klussers media gebruiken, en voor welke doeleinden, en onderzoekt hun gewoonten en voorkeuren op het gebied van koopgedrag.

Bouw

Koopgedrag 2023

2023 64 pages

Ontdek het koopgedrag onder schilders in 2023. Begrijp de factoren die hun keuzes bepalen en hoe deze zich verhouden tot product- en merkvoorkeuren.

Bouw

Duurzaamheid Q2 2023

2023 94 pagina's

Ontdek de perspectieven van architecten op duurzaamheid in Q2 2023. Verken de evoluerende duurzame praktijken en de impact op architecturale ontwerpen en projectimplementaties.

Doe-het-zelf

DIY versus DIFM Q4 2021

2024 113 pagina's

Dit rapport is een must-have als u in de woningverbeteringsindustrie werkt. Het biedt een schat aan informatie over het gedrag van doe-het-zelf- en DIFM-consumenten, hun motivaties en de factoren die hun aankoopbeslissingen beïnvloeden.

Doe-het-zelf

Doe-het-zelf of doe-het-voor-mij Q4 2023

2024 70 pagina's

Ontdek de heersende trends tussen doe-het-zelf en DIFM in Q4 2023. Begrijp de voorkeuren van de consument en de factoren die van invloed zijn op hun keuze tussen doe-het-zelf en DIFM.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pagina's

Dit rapport biedt een uitgebreid overzicht van de doe-het-zelfbranche, met een focus op branding en de meest populaire merken binnen verschillende categorieën. In dit rapport krijgt u inzicht in hoe klanten merken voor woningverbetering ervaren en wat hen motiveert om bepaalde producten te kopen.

Doe-het-zelf

Inkoop kanalen Q2 2023

2023 114 pagina's

De European Home Improvement Monitor biedt waardevolle inzichten in aankoopkanalen in de Europese doe-het-zelfsector en onderzoekt de veranderende voorkeuren en gedragingen van consumenten in de traditionele detailhandel en opkomende online platforms.

Doe-het-zelf

Duurzaamheid Q1 2023

2023 73 pagina's

Verdiep je in duurzaamheidstrends in de doe-het-zelfsector in Q1 2023. Ontdek de voorkeuren van de consument en de verschuiving naar milieuvriendelijke oplossingen voor woningverbetering.

Doe-het-zelf

Inkoop kanalen Q2 2022

2022 124 pagina's

Ontdek de meest voorkomende aankoopkanalen in de doe-het-zelfsector in Q2 2022. Verdiep je in de voorkeuren van consumenten en de factoren die van invloed zijn op hun aankoopbeslissingen.

Installatie

Duurzaamheid Q1 2024

2024 99 pagina's

Het European Electrical Installation Monitor rapport geeft een gedetailleerde analyse van de duurzame oplossingen in de installatiebranche. Dit rapport richt zich specifiek op duurzaamheidsaspecten in de industrie.

Installatie

Challenges toward sustainable future Q4 2021

2024 111 pages

Installatie

Inkoop kanalen Q4 2021

2024 106 pagina's

Verdiep je in de opleidingsbehoeften binnen de elektrotechnische installatiesector. Begrijp de gebieden die de ontwikkeling van vaardigheden vereisen om aan de veranderende eisen van de industrie te voldoen.

Installatie

European Heat Pump Monitor: inzicht van huiseigenaren

2024

De European Heat Pump Monitor: Inzicht in huiseigenaren is een jaarlijks onderzoek gebaseerd op ongeveer 4.000 online interviews met huiseigenaren, uitgevoerd in 8 Europese landen. Het rapport behandelt een reeks onderwerpen die relevant zijn om de sentimenten, het koopgedrag, de zorgen en de veranderende behoeften van de doelgroep te begrijpen. Het bevat acht landspecifieke inzichten, met vergelijkingen tussen landen, en biedt richtlijnen voor het vormgeven van succesvolle en duurzame strategieën voor bedrijfsgroei.

Installatie

European Heat Pump Monitor: Inzicht voor installateurs van warmtepompen

2024

De European Heat Pump Monitor: Inzicht van warmtepompinstallateurs is een jaarlijks onderzoek gebaseerd op 920 telefonische interviews met warmtepompinstallateurs, uitgevoerd in 8 Europese landen. Het rapport behandelt een reeks onderwerpen die relevant zijn om de sentimenten, het koopgedrag, de zorgen en de veranderende behoeften van de doelgroep te begrijpen. Het bevat acht landspecifieke inzichten, met vergelijkingen tussen landen, en biedt richtlijnen voor het vormgeven van succesvolle en duurzame strategieën voor bedrijfsgroei.

Installatie

Opleidingsbehoeften Q4 2023

2024 110 pagina's

Dit rapport onderzoekt de opleidingsbehoeften van installateurs, zowel digitaal als persoonlijk. Het volledige rapport behandelt alle belangrijke opleidingsbehoeften en -aspecten en biedt een uitgebreid overzicht van de bedrijfsontwikkeling in de installatiesector in belangrijke Europese landen.