Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 22 March 2022 I Zeynep Kutsal

IS HET GEBRUIK VAN DIGITALE MEDIA DOOR AANNEMERS VERANDERD IN TWEE JAREN VAN PANDEMIE?

Digitalisering is een belangrijke trend die de bouwsector op verschillende manieren beïnvloedt. Door een toenemend gebruik van BIM verandert bijvoorbeeld het bouwproces, en de opkomst van online bestellen heeft invloed op koopkanalen. Digitalisering is ook van invloed op de manier waarop bouwprofessionals informatie over producten en oplossingen verzamelen, wat betekent dat de effectiviteit van mediakanalen die fabrikanten gebruiken voor de marketing van hun materialen en producten ook wordt beïnvloed.

Daarom interviewen we regelmatig aannemers over welke mediakanalen ze gebruiken om informatie te verzamelen en zich te oriënteren over bouwproducten en merken. In een eerder artikel hebben we de virtuele vakbeurs besproken, die opkwam als digitaal alternatief voor fysieke vakbeurzen die door de pandemie niet door konden gaan.

Maar hoe zit het met de andere mediakanalen waar aannemers gebruik van maken? Is er iets van een trend van digitalisering of van een disruptief effect van de pandemie terug te zien in de ontwikkeling van hun mediagebruik? Daarover hebben we 950 aannemers geïnterviewd voor het Q4 2021 rapport van de Contractor monitor van USP Marketing Consultancy, dat zich richt op media-oriëntatie van aannemers uit acht Europese landen.

Aannemers’ gebruik van mediakanalen is in twee jaar niet veel veranderd

Het gebruik van zes van de mediakanalen die deel zijn van dit onderzoek is nagenoeg niet veranderd in twee jaar. Het aandeel aannemers dat aangeeft websites of vertegenwoordigers van fabrikanten te gebruiken ligt bijvoorbeeld nog steeds rond de 90%. Ook de percentages aannemers die brochures van fabrikanten, websites van groothandels en geprinte of digitale nieuwsbrieven gebruiken, waren in 2021 min of meer gelijk aan de percentages uit 2019.

Van de mediakanalen waar wel een verandering in gebruik plaatsvond is de daling van het bezoek aan vakbeurzen het meest significant. Zoals we in een eerder artikel zagen, werd dat veroorzaakt door coronamaatregelen. Andere veranderingen van gebruik van mediakanalen zijn een stuk kleiner. Het gebruik van vakbladen is wat afgenomen, terwijl vertegenwoordigers van groothandels het de afgelopen twee jaar wat drukker hebben gekregen. In dezelfde periode is het gebruik van sociale media door aannemers gestegen van 49% in 2019 naar 57% in 2021, en de meest significante stijging is te zien in hun gebruik van apps op de telefoon; van 46% naar 59%.

Digitalisering of geen digitalisering?

Veranderingen in gebruik van mediakanalen door aannemers zijn dus klein of helemaal afwezig en geven op het eerste gezicht weinig blijk van een digitaliseringstrend. Het gestegen gebruik van telefoonapps en sociale media kan wel uitgelegd worden als bewijs van een trend van digitaliserend mediagebruik, maar die stijgingen zijn net zo makkelijk te linken aan de pandemie.

Als we kijken naar de verwachtingen die aannemers hebben voor hun mediagebruik in de komende tijd, verandert dat beeld een beetje. Het gebruik van digitale kanalen, zoals de websites van fabrikanten en groothandels, digitale nieuwsbrieven en vooral telefoonapps en sociale media wordt vaker verwacht te stijgen. Daarentegen wordt er vaker een daling verwacht in het gebruik van meer traditionele media, zoals brochures van fabrikanten, vakbladen en geprinte nieuwsbrieven. Deze verwachtingen passen wel degelijk in het plaatje van een gestage beweging naar digitale media en weg van traditionele media.

Hoewel de digitaliseringstrend niet heel duidelijk naar voren komt in de ontwikkeling van het hierboven getoonde mediagebruik van Europese aannemers, is het belangrijk te realiseren dat mediagebruik van aannemers sterk kan verschillen van land tot land. Om te zien waar de digitaliseringstrend het sterkst is, of waar traditionele media hardnekkiger blijken onder aannemers, verwijzen we naar het Q4 2021 rapport van de Contractor monitor van USP Marketing Consultancy.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages