Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 02 November 2023 I Dirk Hoogenboom

Investeren in duurzaamheid herwint de populariteit van vóór de pandemie, maar niet zo snel als je zou verwachten

Met hoge energieprijzen aan de ene kant en steeds verwoestendere gevolgen van klimaatverandering aan de andere kant is duurzaamheid een hot topic geworden. Dat is vooral het geval in de bouwsector, waar in de loop der jaren veel oplossingen zijn ontwikkeld om gebouwen en de bouw ervan te verduurzamen. 

Om de temperatuur van het onderwerp duurzaamheid in de Europese bouwsector te meten, vragen wij regelmatig aan architecten uit acht landen of hun opdrachtgevers om duurzame opties vragen. Duurzame opties hebben echter vaak een hogere prijs. Daarom vragen we architecten ook welk deel van hun opdrachtgevers bereid is die prijs te betalen. 

De belangstelling voor duurzaamheid is de afgelopen jaren gestaag gegroeid 

Uit de resultaten van onze Europese Architectuurbarometer blijkt dat het aandeel opdrachtgevers van architecten die interesse tonen in duurzame opties de afgelopen jaren gestaag is toegenomen. In de grafiek wordt dat gevisualiseerd door de dalende trend van het aandeel klanten dat niet om duurzame opties vraagt. Dat aandeel is stapsgewijs gedaald van 27% in 2018 naar 19% in 2023. Het is duidelijk dat architecten zien dat een groot deel van hun klanten interesse toont in duurzame opties. 

De bereidheid om te investeren fluctueerde echter enorm 

Belangstelling betekent echter niet dat klanten bereid zijn de prijs te betalen voor die duurzame opties. In tegenstelling tot de geleidelijke en consistente trendlijn van de belangstelling voor duurzame opties, fluctueerde de bereidheid om daarin te investeren de afgelopen jaren enorm. In 2018 meldden architecten dat 35% van hun opdrachtgevers bereid was te investeren in duurzame oplossingen, terwijl dat aandeel twee jaar later drastisch was gedaald tot slechts 20%. 

De reden voor die dramatische daling is de COVID-pandemie die de wereld in crisis heeft gebracht. Gezien de daaruit voortvloeiende economische onzekerheid is het begrijpelijk dat mensen en bedrijven voorzichtiger en aarzelender waren met hun investeringen. Door de doorgaans hogere prijs van duurzame opties is het logisch dat de bereidheid om in duurzaamheid te investeren tijdens de pandemie afnam. 

De populariteit van investeren in duurzame opties van vóór de pandemie is nog niet bereikt 

Nadat de dreiging en onrust van die coronatijd waren verdwenen, zagen architecten de bereidheid van hun klanten om in duurzame opties te investeren langzaam terugkeren, tot een aandeel van 27% in 2022 en 31% in 2023. En daar wordt het interessant, want die groei lijkt nogal laag vergeleken met de toename van de aandacht voor duurzaamheid in het afgelopen jaar. 

Die algemene aandacht is één van de redenen waarom we besloten om in 2023 een extra meting te doen en duurzaamheid tot onderwerp te maken van het Q2 2023 rapport van de European Architectural Barometer. Interessant genoeg was de explosieve groei van de aandacht voor duurzaamheid, vooral door dramatisch stijgende energieprijzen als gevolg van de Russische invasie van Oekraïne, niet terug te zien in de bereidheid om te investeren. De vraag is: waarom niet? 

Opnieuw kan er een economische reden zijn. De bouwsector bloeide flink op na de pandemie, maar is de laatste tijd iets gematigd, vooral in het nieuwbouwsegment. Dit is een gevolg van de stijgende kosten van zowel bouwmaterialen als arbeid, en van hogere rentetarieven. Dat betekent dat het ontwikkelen van een nieuw gebouw duurder is geworden, wat gevolgen heeft voor de bereidheid om extra te betalen voor duurzamere opties. 

Over het geheel genomen is er dus sprake van een positieve ontwikkeling wat betreft de interesse en bereidheid om te investeren in duurzame oplossingen, maar door de marktomstandigheden zien wij geen explosieve groei. Voor een volledig overzicht van de economische ontwikkelingen en duurzaamheid in de bouwsector in Europa verwijzen wij u naar de European Architectural Barometer van USP Marketing Consultancy. 

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages