Onze marktonderzoeken

usp

Nieuws I gepubliceerd 02 November 2023 I Dirk Hoogenboom

Investeren in duurzaamheid herwint de populariteit van vóór de pandemie, maar niet zo snel als je zou verwachten

Met hoge energieprijzen aan de ene kant en steeds verwoestendere gevolgen van klimaatverandering aan de andere kant is duurzaamheid een hot topic geworden. Dat is vooral het geval in de bouwsector, waar in de loop der jaren veel oplossingen zijn ontwikkeld om gebouwen en de bouw ervan te verduurzamen. 

Om de temperatuur van het onderwerp duurzaamheid in de Europese bouwsector te meten, vragen wij regelmatig aan architecten uit acht landen of hun opdrachtgevers om duurzame opties vragen. Duurzame opties hebben echter vaak een hogere prijs. Daarom vragen we architecten ook welk deel van hun opdrachtgevers bereid is die prijs te betalen. 

De belangstelling voor duurzaamheid is de afgelopen jaren gestaag gegroeid 

Uit de resultaten van onze Europese Architectuurbarometer blijkt dat het aandeel opdrachtgevers van architecten die interesse tonen in duurzame opties de afgelopen jaren gestaag is toegenomen. In de grafiek wordt dat gevisualiseerd door de dalende trend van het aandeel klanten dat niet om duurzame opties vraagt. Dat aandeel is stapsgewijs gedaald van 27% in 2018 naar 19% in 2023. Het is duidelijk dat architecten zien dat een groot deel van hun klanten interesse toont in duurzame opties. 

De bereidheid om te investeren fluctueerde echter enorm 

Belangstelling betekent echter niet dat klanten bereid zijn de prijs te betalen voor die duurzame opties. In tegenstelling tot de geleidelijke en consistente trendlijn van de belangstelling voor duurzame opties, fluctueerde de bereidheid om daarin te investeren de afgelopen jaren enorm. In 2018 meldden architecten dat 35% van hun opdrachtgevers bereid was te investeren in duurzame oplossingen, terwijl dat aandeel twee jaar later drastisch was gedaald tot slechts 20%. 

De reden voor die dramatische daling is de COVID-pandemie die de wereld in crisis heeft gebracht. Gezien de daaruit voortvloeiende economische onzekerheid is het begrijpelijk dat mensen en bedrijven voorzichtiger en aarzelender waren met hun investeringen. Door de doorgaans hogere prijs van duurzame opties is het logisch dat de bereidheid om in duurzaamheid te investeren tijdens de pandemie afnam. 

De populariteit van investeren in duurzame opties van vóór de pandemie is nog niet bereikt 

Nadat de dreiging en onrust van die coronatijd waren verdwenen, zagen architecten de bereidheid van hun klanten om in duurzame opties te investeren langzaam terugkeren, tot een aandeel van 27% in 2022 en 31% in 2023. En daar wordt het interessant, want die groei lijkt nogal laag vergeleken met de toename van de aandacht voor duurzaamheid in het afgelopen jaar. 

Die algemene aandacht is één van de redenen waarom we besloten om in 2023 een extra meting te doen en duurzaamheid tot onderwerp te maken van het Q2 2023 rapport van de European Architectural Barometer. Interessant genoeg was de explosieve groei van de aandacht voor duurzaamheid, vooral door dramatisch stijgende energieprijzen als gevolg van de Russische invasie van Oekraïne, niet terug te zien in de bereidheid om te investeren. De vraag is: waarom niet? 

Opnieuw kan er een economische reden zijn. De bouwsector bloeide flink op na de pandemie, maar is de laatste tijd iets gematigd, vooral in het nieuwbouwsegment. Dit is een gevolg van de stijgende kosten van zowel bouwmaterialen als arbeid, en van hogere rentetarieven. Dat betekent dat het ontwikkelen van een nieuw gebouw duurder is geworden, wat gevolgen heeft voor de bereidheid om extra te betalen voor duurzamere opties. 

Over het geheel genomen is er dus sprake van een positieve ontwikkeling wat betreft de interesse en bereidheid om te investeren in duurzame oplossingen, maar door de marktomstandigheden zien wij geen explosieve groei. Voor een volledig overzicht van de economische ontwikkelingen en duurzaamheid in de bouwsector in Europa verwijzen wij u naar de European Architectural Barometer van USP Marketing Consultancy. 

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Media-oriëntatie H2 2021

2024 161 pagina's

Verken de media-betrokkenheidspatronen van aannemers om uw marketingstrategieën te optimaliseren. Duik in een pool van inzichten die onthult hoe aannemers omgaan met verschillende mediakanalen.

Bouw

European Green Deal Q4 2021

2024 88 pages

Explore the impact and reception of the European Green Deal among architects. Understand how the initiative is influencing architectural practices and sustainability measures.

Bouw

Koop kanalen H2 2023

2024 123 pagina's

Ontdek het koop- en bestelgedrag onder aannemers in H2 2023. Ontdek de belangrijkste gebruikte kanalen, share-of-wallet en nog veel meer.

Bouw

Gedragssegmentatie en mediagebruik 2023

2023 75 pagina's

Dit rapport geeft een uitgebreid overzicht van koopgedrag, producten en mediagebruik, specifiek gericht op Europese klusjesmannen. Het gaat in op hoe klussers media gebruiken, en voor welke doeleinden, en onderzoekt hun gewoonten en voorkeuren op het gebied van koopgedrag.

Bouw

Koopgedrag 2023

2023 64 pages

Ontdek het koopgedrag onder schilders in 2023. Begrijp de factoren die hun keuzes bepalen en hoe deze zich verhouden tot product- en merkvoorkeuren.

Bouw

Duurzaamheid Q2 2023

2023 94 pagina's

Ontdek de perspectieven van architecten op duurzaamheid in Q2 2023. Verken de evoluerende duurzame praktijken en de impact op architecturale ontwerpen en projectimplementaties.

Doe-het-zelf

DIY versus DIFM Q4 2021

2024 113 pagina's

Dit rapport is een must-have als u in de woningverbeteringsindustrie werkt. Het biedt een schat aan informatie over het gedrag van doe-het-zelf- en DIFM-consumenten, hun motivaties en de factoren die hun aankoopbeslissingen beïnvloeden.

Doe-het-zelf

Doe-het-zelf of doe-het-voor-mij Q4 2023

2024 70 pagina's

Ontdek de heersende trends tussen doe-het-zelf en DIFM in Q4 2023. Begrijp de voorkeuren van de consument en de factoren die van invloed zijn op hun keuze tussen doe-het-zelf en DIFM.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pagina's

Dit rapport biedt een uitgebreid overzicht van de doe-het-zelfbranche, met een focus op branding en de meest populaire merken binnen verschillende categorieën. In dit rapport krijgt u inzicht in hoe klanten merken voor woningverbetering ervaren en wat hen motiveert om bepaalde producten te kopen.

Doe-het-zelf

Inkoop kanalen Q2 2023

2023 114 pagina's

De European Home Improvement Monitor biedt waardevolle inzichten in aankoopkanalen in de Europese doe-het-zelfsector en onderzoekt de veranderende voorkeuren en gedragingen van consumenten in de traditionele detailhandel en opkomende online platforms.

Doe-het-zelf

Duurzaamheid Q1 2023

2023 73 pagina's

Verdiep je in duurzaamheidstrends in de doe-het-zelfsector in Q1 2023. Ontdek de voorkeuren van de consument en de verschuiving naar milieuvriendelijke oplossingen voor woningverbetering.

Doe-het-zelf

Inkoop kanalen Q2 2022

2022 124 pagina's

Ontdek de meest voorkomende aankoopkanalen in de doe-het-zelfsector in Q2 2022. Verdiep je in de voorkeuren van consumenten en de factoren die van invloed zijn op hun aankoopbeslissingen.

Installatie

Duurzaamheid Q1 2024

2024 99 pagina's

Het European Electrical Installation Monitor rapport geeft een gedetailleerde analyse van de duurzame oplossingen in de installatiebranche. Dit rapport richt zich specifiek op duurzaamheidsaspecten in de industrie.

Installatie

Challenges toward sustainable future Q4 2021

2024 111 pages

Installatie

Inkoop kanalen Q4 2021

2024 106 pagina's

Verdiep je in de opleidingsbehoeften binnen de elektrotechnische installatiesector. Begrijp de gebieden die de ontwikkeling van vaardigheden vereisen om aan de veranderende eisen van de industrie te voldoen.

Installatie

European Heat Pump Monitor: inzicht van huiseigenaren

2024

De European Heat Pump Monitor: Inzicht in huiseigenaren is een jaarlijks onderzoek gebaseerd op ongeveer 4.000 online interviews met huiseigenaren, uitgevoerd in 8 Europese landen. Het rapport behandelt een reeks onderwerpen die relevant zijn om de sentimenten, het koopgedrag, de zorgen en de veranderende behoeften van de doelgroep te begrijpen. Het bevat acht landspecifieke inzichten, met vergelijkingen tussen landen, en biedt richtlijnen voor het vormgeven van succesvolle en duurzame strategieën voor bedrijfsgroei.

Installatie

European Heat Pump Monitor: Inzicht voor installateurs van warmtepompen

2024

De European Heat Pump Monitor: Inzicht van warmtepompinstallateurs is een jaarlijks onderzoek gebaseerd op 920 telefonische interviews met warmtepompinstallateurs, uitgevoerd in 8 Europese landen. Het rapport behandelt een reeks onderwerpen die relevant zijn om de sentimenten, het koopgedrag, de zorgen en de veranderende behoeften van de doelgroep te begrijpen. Het bevat acht landspecifieke inzichten, met vergelijkingen tussen landen, en biedt richtlijnen voor het vormgeven van succesvolle en duurzame strategieën voor bedrijfsgroei.

Installatie

Opleidingsbehoeften Q4 2023

2024 110 pagina's

Dit rapport onderzoekt de opleidingsbehoeften van installateurs, zowel digitaal als persoonlijk. Het volledige rapport behandelt alle belangrijke opleidingsbehoeften en -aspecten en biedt een uitgebreid overzicht van de bedrijfsontwikkeling in de installatiesector in belangrijke Europese landen.