Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 27 January 2022 I Marloes Heijink

Hoe je schilders bereikt die geïnteresseerd zijn in je producten

Het feit dat de meeste schilders niet hun manier van werken willen veranderen, wil niet zeggen dat ze ook de producten waarmee ze werken niet willen veranderen. In een eerder artikel zagen we dat een ruime meerderheid van Europese schilders juist geïnteresseerd is in innovaties als gezondere en duurzamere producten, ondanks dat de meeste van hen hun manier van werken niet willen veranderen.

 

 

Dat betekent dat een dualistische segmentatie van schilders niet realistisch is. Daarom hebben wij de populatie schilders in de 2021 Painter Insight Monitor van USP Consultancy opgesplitst in vier segmenten: ‘innovative’, ‘conscious’, ‘hassle-free’ en ‘conservative’ schilders. Elk van deze segmenten vertegenwoordigt een substantieel deel van de Europese schilders, en binnen elk segment delen de schilders bepaalde mentaliteiten en voorkeuren.

 

‘Innovative‘ en ‘conscious‘ schilders geven veel om het milieu en hun eigen gezondheid, en ‘hassle-free‘ schilders ook in iets mindere mate, terwijl ‘conservative‘ schilders daar juist weinig om geven. Maar dat betekent dat grofweg drie kwart van de schilders geïnteresseerd zou zijn in je producten als die duurzamer en milieubewuster zijn. De vraag is hoe je die potentiële klanten effectief kan bereiken.

Online kanalen kunnen minder effectief zijn dan gedacht

Mocht je duurzamer producten produceren, dan zijn drie van de vier segmenten schilders wellicht geïnteresseerd. Als je echter vooral inzet op een online marketing campagne, dan is de kans groot dat veel van hen je niet zullen opmerken. Bovenstaande visualisatie laat zien dat ‘conscious‘ schilders, die veel geven om milieu en gezondheid, totaal niet online-gezind zijn. Met een online marketing campagne is er dus een grote kans dat je maar een fractie van potentieel geïnteresseerde schilders bereikt. Dit laat wederom zien dat de populatie Europese schilders te complex is voor een simpele dualistische segmentatie.

Solide segmentatie voor solide strategie

Om het botweg te zeggen zijn de kenmerken van je producten, hoe innovatief en duurzaam die ook zijn, geen indicatie voor het succes dat het product zal hebben in de markt. Belangrijker is dat je je schilder kent, dat je daadwerkelijk begrijpt wat de schilder waar jij je product op richt wil. Het bovenstaande laat zien dat er niet zoiets is als de schilder, en dat gedetailleerde segmentatie van schilders essentieel is om het succes van marketing- en salesstrategieën te waarborgen.

In de Painter Insight Monitor bieden we die segmentatie. Het bovenstaande is een valide maar ietwat grove visualisatie van onze resultaten van onderzoek onder 2.250 schilders uit 10 Europese landen. Voor een gedetailleerde segmentatie van zowel de hele Europese schilderpopulatie als de verschillen per land verwijzen we je naar de 2021 Painter Insight Monitor van USP Consultancy.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages