Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 27 January 2022 I Ralitsa Ruseva

HET GEBRUIK VAN VAK- EN FABRIKANTENBLADEN ONDER LOODGIETERS EN W-INSTALLATEURS BLIJFT AFNEMEN, MAAR NIET ZO HARD ALS ENKELE JAREN GELEDEN

De grootste daling in het gebruik van traditionele informatiebronnen was tussen 2016 en 2018

Uit de gemiddelde resultaten voor de zes landen in de European Mechanical Installation Monitor, blijkt dat de grootste verschuiving van traditioneel mediagebruik naar andere informatiebronnen heeft plaatsgevonden in de periode tussen 2016 en 2018.

De resultaten van 2020 laten een verdere daling zien van het aantal gebruikers van de drie soorten traditionele mediabronnen die we hebben gemeten, maar de daling is niet zo groot als daarvoor. Het gebruik van magazines van fabrikanten lijkt zelfs te stabiliseren rond 50%.

Professionele tijdschriften en kranten laten de grootste daling zien. Zij hebben in totaal 44% van het publiek verloren dat ze in 2016 hadden, waardoor in 2020 nog slechts 2 op de 5 installateurs professionele tijdschriften en kranten lezen.

Het is interessant om te zien dat, ondanks de ontwikkeling van digitale media en het hoge aandeel gebruikers van digitale productdocumentatie (gemiddeld ongeveer 80% ), gedrukte productdocumentatie nog steeds erg populair blijft onder installateurs.

European Mechanical Installation Monitor Q4 2020 – USP Marketing Consultancy

De ontwikkelingen met betrekking tot het gebruik van traditionele media verschillen per land

Er zijn een aantal landen waar sinds 2018 een aanzienlijke daling te zien is van het gebruik van een aantal van die traditionele mediabronnen.

De vakbladen en -kranten hebben lezers verloren in met name Polen (-15%), Nederland (-11%) en Duitsland (-10%). Over het algemeen worden vakbladen het minst gelezen in Polen (22%) en Frankrijk (29%).

Het aantal gebruikers van gedrukte documentatie is gedaald in Duitsland (-15%), Nederland (-14%) en het Verenigd Koninkrijk (-7%).

Het aantal lezers van fabrikantentijdschriften is gedaald in Duitsland (-8%) en het Verenigd Koninkrijk (-7%). Fabrikantentijdschriften worden het minst gelezen in Polen (36%) en het Verenigd Koninkrijk (41%).

Duitsland, dat een van de landen was met het grootste aandeel gebruikers van traditionele media, ligt nu in lijn met de rest van de landen. Dit vanwege de grootste daling van het aantal gebruikers van de drie traditionele mediabronnen sinds 2018.

Conclusie

Het gebruik van traditionele media, zoals vakbladen, fabrikantenmagazines en gedrukte productdocumentatie, is afgenomen, maar niet zo hard als in de periode van 2016 tot 2018. Op dit moment lijkt het erop dat de situatie zich redelijk stabiliseert rond het huidige aandeel gebruikers voor elk van deze bronnen. Hoewel het niet meer de belangrijkste en nuttigste kanalen zijn voor de installateurs, spelen de traditionele media nog steeds een rol bij het up-to-date houden van deze professionals en zullen ze deel moeten uitmaken van de multichannel marketingcommunicatie. Bedrijven zullen echter beslissingen moeten nemen over de besteding van hun communicatiebudgetten, rekening houdend met de trends en de landspecifieke resultaten met betrekking tot mediagebruik.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages