Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 27 January 2022 I Zeynep Kutsal

HEEFT COVID HET KOOPGEDRAG VAN AANNEMERS VERANDERD?

Heeft COVID het koopgedrag van aannemers veranderd?

Al langer dan een jaar heeft de pandemie een enorme impact op hoe we leven en werken. Een behoorlijke tijd, ongetwijfeld langer dan we ons ooit hadden kunnen voorstellen, lag de focus op minder fysieke contactmomenten. Daardoor zijn we onder andere in ons privéleven minder winkels gaan bezoeken en meer online gaan bestellen. Of die verandering ook in ons professionele leven voorkomt hangt sterk af van het type baan.

In de bouwwereld bijvoorbeeld lijkt de pandemie op het eerste gezicht weinig invloed te hebben gehad op de manier waarop aannemers zaken doen, zo blijkt uit de resultaten van het H1 2021 rapport van de Contractor Monitor van USP Marketing Consultancy, dat focust op het koopgedrag van aannemers uit acht Europese landen.

COVID heeft niet veel invloed gehad op welke aankoopkanalen aannemers gebruiken

 

De pandemie lijkt geen groot effect te hebben gehad op het aankoopgedrag van ondernemers. Bijna alle Europese aannemers kopen nog steeds via de groothandel, en geven daar gemiddeld 70% van hun budget uit. Rond de 60% van de aannemers geeft aan ook direct van fabrikanten te kopen, en dat er wat dat betreft weinig is veranderd door COVID. Het zelfde geldt voor het aandeel aannemers dat inkoopt in DHZ winkels.

Is er dan niets veranderd?

Hoewel COVID weinig effect heeft gehad op welke aankoopkanalen aannemers gebruiken, heeft de pandemie hun manier van werken wel wat beïnvloed. Opgelegde restricties en gezond verstand maakte dat aannemers net als iedereen hun fysieke contactmomenten moesten bewerken. Dat is terug te zien in de manier waarop ze hun bestellingen deden bij groothandels of direct bij fabrikanten.

Europese aannemers geven aan dat ze manieren om te bestellen zonder fysiek contact, per email en telefoon, meer zijn gaan gebruiken. Tegelijkertijd zijn ze 10% minder via vertegenwoordigers van groothandels en 13% minder via vertegenwoordigers van fabrikanten gaan bestellen, waarin de neiging om vanwege de pandemie contactmomenten terug te dringen terug te zien is.

Een vermindering van 10% en 13% lijkt misschien niet veel, vooral gezien de hevigheid van de crisis. Maar wanneer je bedenkt dat er voor de pandemie juist een stijgende trend was in het bestellen via vertegenwoordigers, dan is een plotselinge daling van 10-13% toch behoorlijk, en een duidelijke indicator van het ontwrichtende jaar dat we net hebben beleefd.

Houdt dit stand?

Zo zeker als we zijn van onze resultaten over het nu, zo moeilijk vinden we het om de toekomst te voorspellen, gezien de volatiliteit van de corona situatie. Als de donkere tijden van veel coronagevallen en restricties terugkeren, dan kan de verandering in het bestelgedrag van aannemers stand houden. Voordat verkoopstrategieën worden aangepast is het echter goed om te realiseren dat aannemers ook gewoon mensen zijn, en waarschijnlijk ook staan te popelen om terug te keren naar een normale situatie.

Als in een voorspoediger scenario de pandemie overwonnen wordt, dan is het waarschijnlijk dat aannemers, net als wij allemaal, terug willen naar normaal, wat betekend dat na de pandemie een recente significante neergang van 10-13% zomaar weer kan omdraaien. Wat er ook gaat komen, het is belangrijk in te zien dat we het hier hebben over Europese gemiddelden, en dat er aanzienlijke verschillen zijn in de manieren van bestellen van aannemers uit verschillende landen.

Om er achter te komen hoe aannemers in de gebieden waar u opereert het liefst hun orders plaatsen verwijzen we naar het H1 2021 rapport van de Contractor Monitor van USP Marketing Consultancy, dat focust op het koopgedrag van aannemers uit acht Europese landen.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages