Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 27 January 2022 I Maja Markovic

Grote verschillen in bekendheid en gebruik van BIM onder Europese e-installateurs

In het afgelopen decennium is BIM een steeds grotere rol gaan spelen in de digitalisatietrend in de bouwsector. Daarom vragen we verschillende soorten professionals in de bouw regelmatig naar hun bekendheid met, gebruik van en mening over BIM. Zo hebben we het BIM gebruik onder Europese architecten bijvoorbeeld zien stijgen van 10% in 2009 tot 44% in 2021.  In mindere mate in BIM gebruik ook gestegen onder aannemers, terwijl w-installateurs zich veelal nog aan het begin van de BIM adoptiecurve bevinden.

 

Maar hoe zit het met de e-installateurs? Hoe ervaren zij de gestage groei van de rol die BIM speelt in bouwprojecten? Zijn ze nog vrij onervaren met BIM, zoals de w-installateurs, of nemen ze BIM op en doen ze er hun voordeel mee, zoals een steeds grotere groep aannemers. Dat hebben we e-installateurs uit zeven landen gevraagd voor het Q3 2021 rapport van de European Electrical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy, dat zich focust op BIM in de installatiemarkt.

Grote verschillen in BIM-bekendheid en gebruik

Van alle Europese e-installateurs weten vier van de tien af van het bestaan van BIM. Dat betekent dat zes van de tien e-installateurs nog nooit van BIM gehoord heeft. Ook heeft slechts één op de tien Europese e-installateurs in één of meer projecten met BIM gewerkt. Hier moet wel bij gezegd worden dat er enorme verschillen bestaan tussen bedrijven van verschillende grootte. Van de grootste Europese installatiebedrijven (15+ FTE) werkt ongeveer een kwart al met BIM.

Net als er grote verschillen bestaan tussen bedrijven van verschillende grootte, bestaan er grote verschillen tussen de zeven onderzochte landen. BIM is het minst bekend onder e-installateurs in Spanje, waar drie kwart van hen nog nooit van BIM gehoord heeft. In Duitsland ligt dat percentage rond de 70%, gevolgd door België (63%). In Frankrijk, Polen en het Verenigd Koninkrijk zijn daarentegen ongeveer de helft van de installateurs bekend met BIM en heeft ongeveer één op de acht installateurs er al mee gewerkt.

 

Nederlandse installateurs zijn koploper in BIM-gebruik 

 

Bovenin het plaatje vinden we Nederland. Van alle Europese e-installateurs zijn de Nederlandse het vaakst bekend met BIM en werken ze er het meest mee. Maar liefst 70% is bekend met BIM, een wereld van verschil met Spanje, waar slechts 24% van de installateurs BIM kent. In Nederland wordt BIM inmiddels gebruikt door 24% van de e-installateurs, een percentage dat oploopt naar 41% onder de grootste installatiebedrijven (15+ FTE).

Op zich is dat niet erg verrassend, aangezien digitalisering van bouwprocessen en trends gerelateerd aan BIM, zoals prefabricatie, sterk vertegenwoordigd zijn in de Nederlandse bouwsector. Die sterke vertegenwoordiging betekend echter niet dat die kennis en dat gebruik van BIM gedeeld wordt door alle installateurs. Ook in Nederland is BIM minder bekend onder kleine installatiebedrijven (1-4 FTE), waarvan slechts de helft BIM kent en één op de tien het wel eens gebruikt.

Dit laat zien dat enkel kennis van verschillen in BIM-bekendheid onder installateurs en BIM-gebruik per land niet genoeg is voor producenten van installatieproducten. Om te weten hoe ze in BIM-gerelateerde wensen van installateurs kunnen voorzien om zo hun brand image te versterken, zijn een gedetailleerder beeld per land en aanvullende antwoorden over hun BIM-gebruik nodig. Die zijn te vinden in het Q3 2021 rapport van de European Electrical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages