Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 30 August 2023 I Jeroen de Gruijl

Europese bouwvolumes worden verwacht verder te groeien

Ondanks de coronacrisis liet de bouw en installatiesector de afgelopen jaren redelijk goede en stabiele groei zien. De verwachting is dat de sector zich positief zal blijven ontwikkelen. Die verwachting is gebaseerd op de prognoses die we elk kwartaal in de rapporten van de European Architectural Barometer van USP Marketing Consultancy presenteren.

Dit prognose model is gebaseerd op een grote verscheidenheid van marktindicatoren, zoals bouwvergunningaantallen, consumentenvertrouwen, indicatoren van vertrouwen in de industrie en bouw, werkgelegenheidscijfers en BBP’s, die we combineren met inzichten van architecten. Aangezien zij een plaats hebben in het vroegste begin van het bouwproces en invloedrijk in het hele proces, vormen architecten uitstekende indicatoren voor toekomstige ontwikkelingen in de bouw.

Gebaseerd op dit model kunnen we redelijk solide voorspellingen doen van bouwvolumes in de nabije toekomst. Natuurlijk kunnen we belangrijke incidentele gebeurtenissen zoals een pandemie of de Russische invasie van de Ukraine niet voorspellen, maar met ons model kunnen we wel uitspraken doen over de impact die zulke gebeurtenissen hebben op de bouw.

2022 laat een daling zien in Polen en afname van de groei in Duitsland en Nederland

Over het algemeen is het vooruitzicht voor de Europese bouwsector positief. Als we kijken naar afzonderlijke landen zijn sommige vooruitzichten positiever dan andere. De meest positieve vooruitzichten zijn te zien in de bouwsector in het Verenigd Koninkrijk, waar bouwvolumes verwacht worden te groeien met 10% in 2022. Het verenigd Koninkrijk wordt gevolgd door Spanje (9% verwachte groei in bouwvolumes), Frankrijk (4.5%) en Italië (3.2%). In Duitsland, België en Nederland is de verwachte groei van bouwvolumes echter een stuk lager, variërend van 1,3% in Nederland tot slechts 0,3% in Duitsland.

Van de zeven gemeten landen is Polen het enige land waar bouwvolumes verwacht worden te dalen met 1,1% in 2022. Een voor de hand liggende verklaring voor deze daling is de oorlog in Ukraine. De Russische invasie van Ukraine heeft markten op veel manieren beïnvloed, en aangezien Polen relatief dicht bij de oorlogszone ligt, is een kleine daling in de bouwsector daar niet verwonderlijk.

Daar moet wel bij gezegd worden dat de Poolse bouwsector meer last heeft gehad van de pandemie dan de bouw in de andere landen, en dus al enigszins achter liep op de rest, maar de oorlog heeft de sector in de negatieve cijfers gebracht. Wat betreft Duitsland en Nederland, waar de groei afneemt, moeten we bedenken dat daar de groeicijfers in 2021 flink hoger waren dan in de andere landen. Vergeleken met dat jaar is het niet verwonderlijk dat de groei wat afneemt en de andere landen groei inhalen in 2022.

Groei wordt verwacht weer aan te trekken in 2023

Voor we overgaan tot de voorspellingen voor 2023 moeten we nog eens melden dat hoewel ons model solide voorspellingen van bouwvolumes weergeeft op basis van huidige trends en de actuele inzichten van architecten, we plotselinge ingrijpende gebeurtenissen als een pandemie of een uitbrekende oorlog niet kunnen voorzien. Deze gebeurtenissen hebben echter wel een enorme impact op de hele economie, en dus ook op de bouwsector.

Dat gezegd hebbende, en er van uitgaande dat de oorlog in Ukraine en de impact daarvan op de markt wat afzwakt of in ieder geval niet plotseling verder escaleert, verwachten we weer positieve groei van bouwvolumes in alle gemeten landen. Dat is inclusief Polen, waar bouwvolumes verwacht worden te groeien met 4,1% in 2023. De sterkste groei van rond de 6% wordt verwacht in het Verenigd Koninkrijk en Spanje, gevolgd door Italië (3,9%) en Frankrijk (3,0%). De landen waar verwachte groei het laagst is zijn wederom Nederland, België en Duitsland.

Dit zijn weer de landen die relatief hoge groei lieten zien tijdens en meteen na de pandemie, dus het is niet vreemd dat daar de groei nu wat afneemt en andere landen die harder door de pandemie geraakt waren nu weer wat sterker groeien. Ook is de economische groei in deze drie landen in het algemeen afgenomen, wat zich bijvoorbeeld uit in stijgende rentes en een vertraging in de huizenmarkt.

Minder groei is echter nog steeds groei, en die groei wordt verwacht aan te houden doordat geplande projecten zelden afgezegd worden en doordat woningtekorten hoog zijn in deze regio’s. Bovendien veroorzaakt bijvoorbeeld de duurzaamheidstrend dat er veel werk voor de bouw- en installatiesector in het verschiet ligt, wat de groei in deze sectoren verder zal stimuleren.

Voor een volledig overzicht van de vooruitzichten en verwachte ontwikkelingen in de bouwsector in acht Europese landen, en de perspectieven van architecten op ontwikkelingen in materiaalgebruik, verwijzen we naar het Q2 2022 rapport van de European Architectural Barometer van USP Marketing Consultancy.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages