Onze marktonderzoeken

usp

Nieuws I gepubliceerd 20 June 2022 I Jeroen de Gruijl

Europese architecten zijn vaker actief betrokken bij duurzame bouw dan bij circulaire bouw

Gebouwen en het bouwen daarvan leveren een aanzienlijke bijdrage aan de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen. Ook staat de bouwsector bekend om het grootverbruik van grondstoffen en het produceren van afval. Daarom is het ook geen verassing dat duurzaamheid en circulariteit veelbesproken onderwerpen zijn in de bouwwereld, en dat initiatieven om een meer duurzame en circulaire bouwproces te bewerkstelligen steeds talrijker worden.

Een top-down voorbeeld van dergelijke initiatieven is de European Green Deal (EGD), die we in een voorgaand artikel bespraken. De meeste architecten denken dat het effect van deze set beleidsmaatregelen, die een klimaatneutrale Europese Unie in 2050 nastreven, flink gevoeld zal worden in de bouwsector. Dit laat de aandacht voor en het effect van toekomstige doelen zien, maar hoe zit het met het huidige niveau van duurzaamheid en circulariteit in de bouwsector?

Door hun centrale en invloedrijke rol in het hele bouwproces zijn architecten niet alleen goede indicatoren voor de impact van initiatieven zoals de EGD, maar ook van de huidige levels van duurzaamheid en circulariteit in de Europese bouwsector. Daarom hebben we voor het Q1 2022 rapport van de European Architectural Barometer van USP Marketing Consultancy aan 950 architecten uit acht Europese landen gevraagd in hoeverre hun bedrijven actief betrokken zijn bij duurzame en circulaire bouw.

De meerderheid van Europese architecten zijn actief betrokken bij duurzame bouw

Gemiddeld zegt 58% van de Europese architecten dat hun bedrijven actief betrokken zijn bij duurzame bouw. Wanneer we kijken naar specifieke landen zijn er wel grote verschillen. Architecten uit Nederland en het Verenigd Koninkrijk lopen voorop met vier van de vijf architecten die beweren bezig te zijn met duurzame bouw. Aan de andere kant van het spectrum geven slechts 28% van de Poolse architecten aan dat hun bedrijven betrokken zijn bij duurzame bouw.

Actieve betrokkenheid bij circulaire bouw is een stuk minder

Waar het gaat om betrokkenheid bij circulaire bouw is het duidelijk dat circulair bouwen nog niet zo normaal is als duurzaam bouwen. Slechts 29% van de Europese architecten geeft aan actief betrokken te zijn bij circulaire bouw. Wederom lopen Nederlandse architecten voorop met 61% actieve betrokkenheid bij circulariteit. Zij worden gevolgd door Spanje en België, die met respectievelijk 37% en 34% boven het Europees gemiddelde zitten. Poolse architecten zijn ook hier het minst betrokken, met slechts 10% die aangeeft actief betrokken te zijn bij circulaire bouw.

Bewustzijn is de sleutel

In Europa geeft slechts 8% van de architecten aan niet bewust te zijn van het concept duurzame bouw, terwijl een kwart zegt niet te weten wat het circulaire bouwconcept is. In Polen, met de laagste betrokkenheid bij zowel duurzame als circulaire bouw, was 29% van de architecten niet bewust van duurzaamheid en 60% niet van circulariteit. In Nederland beweren alle architecten bewust te zijn van beide concepten. Dit wijst er dus op dat waar er meer bewustzijn van een concept is, architecten er ook vaker actief mee bezig zijn.

Het beantwoord echter niet de vraag waar architecten exact bewust van zijn. Duurzaamheid en circulariteit zijn brede termen die op verspillende manieren uitgelegd kunnen worden. Om het bovenstaande te gebruiken voor marketingcampagnes gericht op architecten die geven om duurzaamheid en circulariteit, is het essentieel om bewust te zijn van hoe zij die concepten uitleggen en welke kenmerken ze het meest belangrijk vinden. Voor een volledig overzicht van het bewustzijn van architecten van, hun bijdrage aan en hun ideeën over duurzaamheid en circulariteit verwijzen we naar het Q1 2022 rapport van de European Architectural Barometer van USP Marketing Consultancy.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Media-oriëntatie H2 2021

2024 161 pagina's

Verken de media-betrokkenheidspatronen van aannemers om uw marketingstrategieën te optimaliseren. Duik in een pool van inzichten die onthult hoe aannemers omgaan met verschillende mediakanalen.

Bouw

European Green Deal Q4 2021

2024 88 pages

Explore the impact and reception of the European Green Deal among architects. Understand how the initiative is influencing architectural practices and sustainability measures.

Bouw

Koop kanalen H2 2023

2024 123 pagina's

Ontdek het koop- en bestelgedrag onder aannemers in H2 2023. Ontdek de belangrijkste gebruikte kanalen, share-of-wallet en nog veel meer.

Bouw

Gedragssegmentatie en mediagebruik 2023

2023 75 pagina's

Dit rapport geeft een uitgebreid overzicht van koopgedrag, producten en mediagebruik, specifiek gericht op Europese klusjesmannen. Het gaat in op hoe klussers media gebruiken, en voor welke doeleinden, en onderzoekt hun gewoonten en voorkeuren op het gebied van koopgedrag.

Bouw

Koopgedrag 2023

2023 64 pages

Ontdek het koopgedrag onder schilders in 2023. Begrijp de factoren die hun keuzes bepalen en hoe deze zich verhouden tot product- en merkvoorkeuren.

Bouw

Duurzaamheid Q2 2023

2023 94 pagina's

Ontdek de perspectieven van architecten op duurzaamheid in Q2 2023. Verken de evoluerende duurzame praktijken en de impact op architecturale ontwerpen en projectimplementaties.

Doe-het-zelf

DIY versus DIFM Q4 2021

2024 113 pagina's

Dit rapport is een must-have als u in de woningverbeteringsindustrie werkt. Het biedt een schat aan informatie over het gedrag van doe-het-zelf- en DIFM-consumenten, hun motivaties en de factoren die hun aankoopbeslissingen beïnvloeden.

Doe-het-zelf

Doe-het-zelf of doe-het-voor-mij Q4 2023

2024 70 pagina's

Ontdek de heersende trends tussen doe-het-zelf en DIFM in Q4 2023. Begrijp de voorkeuren van de consument en de factoren die van invloed zijn op hun keuze tussen doe-het-zelf en DIFM.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pagina's

Dit rapport biedt een uitgebreid overzicht van de doe-het-zelfbranche, met een focus op branding en de meest populaire merken binnen verschillende categorieën. In dit rapport krijgt u inzicht in hoe klanten merken voor woningverbetering ervaren en wat hen motiveert om bepaalde producten te kopen.

Doe-het-zelf

Inkoop kanalen Q2 2023

2023 114 pagina's

De European Home Improvement Monitor biedt waardevolle inzichten in aankoopkanalen in de Europese doe-het-zelfsector en onderzoekt de veranderende voorkeuren en gedragingen van consumenten in de traditionele detailhandel en opkomende online platforms.

Doe-het-zelf

Duurzaamheid Q1 2023

2023 73 pagina's

Verdiep je in duurzaamheidstrends in de doe-het-zelfsector in Q1 2023. Ontdek de voorkeuren van de consument en de verschuiving naar milieuvriendelijke oplossingen voor woningverbetering.

Doe-het-zelf

Inkoop kanalen Q2 2022

2022 124 pagina's

Ontdek de meest voorkomende aankoopkanalen in de doe-het-zelfsector in Q2 2022. Verdiep je in de voorkeuren van consumenten en de factoren die van invloed zijn op hun aankoopbeslissingen.

Installatie

Duurzaamheid Q1 2024

2024 99 pagina's

Het European Electrical Installation Monitor rapport geeft een gedetailleerde analyse van de duurzame oplossingen in de installatiebranche. Dit rapport richt zich specifiek op duurzaamheidsaspecten in de industrie.

Installatie

Challenges toward sustainable future Q4 2021

2024 111 pages

Installatie

Inkoop kanalen Q4 2021

2024 106 pagina's

Verdiep je in de opleidingsbehoeften binnen de elektrotechnische installatiesector. Begrijp de gebieden die de ontwikkeling van vaardigheden vereisen om aan de veranderende eisen van de industrie te voldoen.

Installatie

European Heat Pump Monitor: inzicht van huiseigenaren

2024

De European Heat Pump Monitor: Inzicht in huiseigenaren is een jaarlijks onderzoek gebaseerd op ongeveer 4.000 online interviews met huiseigenaren, uitgevoerd in 8 Europese landen. Het rapport behandelt een reeks onderwerpen die relevant zijn om de sentimenten, het koopgedrag, de zorgen en de veranderende behoeften van de doelgroep te begrijpen. Het bevat acht landspecifieke inzichten, met vergelijkingen tussen landen, en biedt richtlijnen voor het vormgeven van succesvolle en duurzame strategieën voor bedrijfsgroei.

Installatie

European Heat Pump Monitor: Inzicht voor installateurs van warmtepompen

2024

De European Heat Pump Monitor: Inzicht van warmtepompinstallateurs is een jaarlijks onderzoek gebaseerd op 920 telefonische interviews met warmtepompinstallateurs, uitgevoerd in 8 Europese landen. Het rapport behandelt een reeks onderwerpen die relevant zijn om de sentimenten, het koopgedrag, de zorgen en de veranderende behoeften van de doelgroep te begrijpen. Het bevat acht landspecifieke inzichten, met vergelijkingen tussen landen, en biedt richtlijnen voor het vormgeven van succesvolle en duurzame strategieën voor bedrijfsgroei.

Installatie

Opleidingsbehoeften Q4 2023

2024 110 pagina's

Dit rapport onderzoekt de opleidingsbehoeften van installateurs, zowel digitaal als persoonlijk. Het volledige rapport behandelt alle belangrijke opleidingsbehoeften en -aspecten en biedt een uitgebreid overzicht van de bedrijfsontwikkeling in de installatiesector in belangrijke Europese landen.