Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 20 June 2022 I Jeroen de Gruijl

Europese architecten zijn vaker actief betrokken bij duurzame bouw dan bij circulaire bouw

Gebouwen en het bouwen daarvan leveren een aanzienlijke bijdrage aan de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen. Ook staat de bouwsector bekend om het grootverbruik van grondstoffen en het produceren van afval. Daarom is het ook geen verassing dat duurzaamheid en circulariteit veelbesproken onderwerpen zijn in de bouwwereld, en dat initiatieven om een meer duurzame en circulaire bouwproces te bewerkstelligen steeds talrijker worden.

Een top-down voorbeeld van dergelijke initiatieven is de European Green Deal (EGD), die we in een voorgaand artikel bespraken. De meeste architecten denken dat het effect van deze set beleidsmaatregelen, die een klimaatneutrale Europese Unie in 2050 nastreven, flink gevoeld zal worden in de bouwsector. Dit laat de aandacht voor en het effect van toekomstige doelen zien, maar hoe zit het met het huidige niveau van duurzaamheid en circulariteit in de bouwsector?

Door hun centrale en invloedrijke rol in het hele bouwproces zijn architecten niet alleen goede indicatoren voor de impact van initiatieven zoals de EGD, maar ook van de huidige levels van duurzaamheid en circulariteit in de Europese bouwsector. Daarom hebben we voor het Q1 2022 rapport van de European Architectural Barometer van USP Marketing Consultancy aan 950 architecten uit acht Europese landen gevraagd in hoeverre hun bedrijven actief betrokken zijn bij duurzame en circulaire bouw.

De meerderheid van Europese architecten zijn actief betrokken bij duurzame bouw

Gemiddeld zegt 58% van de Europese architecten dat hun bedrijven actief betrokken zijn bij duurzame bouw. Wanneer we kijken naar specifieke landen zijn er wel grote verschillen. Architecten uit Nederland en het Verenigd Koninkrijk lopen voorop met vier van de vijf architecten die beweren bezig te zijn met duurzame bouw. Aan de andere kant van het spectrum geven slechts 28% van de Poolse architecten aan dat hun bedrijven betrokken zijn bij duurzame bouw.

Actieve betrokkenheid bij circulaire bouw is een stuk minder

Waar het gaat om betrokkenheid bij circulaire bouw is het duidelijk dat circulair bouwen nog niet zo normaal is als duurzaam bouwen. Slechts 29% van de Europese architecten geeft aan actief betrokken te zijn bij circulaire bouw. Wederom lopen Nederlandse architecten voorop met 61% actieve betrokkenheid bij circulariteit. Zij worden gevolgd door Spanje en België, die met respectievelijk 37% en 34% boven het Europees gemiddelde zitten. Poolse architecten zijn ook hier het minst betrokken, met slechts 10% die aangeeft actief betrokken te zijn bij circulaire bouw.

Bewustzijn is de sleutel

In Europa geeft slechts 8% van de architecten aan niet bewust te zijn van het concept duurzame bouw, terwijl een kwart zegt niet te weten wat het circulaire bouwconcept is. In Polen, met de laagste betrokkenheid bij zowel duurzame als circulaire bouw, was 29% van de architecten niet bewust van duurzaamheid en 60% niet van circulariteit. In Nederland beweren alle architecten bewust te zijn van beide concepten. Dit wijst er dus op dat waar er meer bewustzijn van een concept is, architecten er ook vaker actief mee bezig zijn.

Het beantwoord echter niet de vraag waar architecten exact bewust van zijn. Duurzaamheid en circulariteit zijn brede termen die op verspillende manieren uitgelegd kunnen worden. Om het bovenstaande te gebruiken voor marketingcampagnes gericht op architecten die geven om duurzaamheid en circulariteit, is het essentieel om bewust te zijn van hoe zij die concepten uitleggen en welke kenmerken ze het meest belangrijk vinden. Voor een volledig overzicht van het bewustzijn van architecten van, hun bijdrage aan en hun ideeën over duurzaamheid en circulariteit verwijzen we naar het Q1 2022 rapport van de European Architectural Barometer van USP Marketing Consultancy.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages