Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 28 January 2022 I Dirk Hoogenboom

EEN KWART VAN DE EUROPESE AANNEMERSBEDRIJVEN DOET DESIGN-BUILD-PROJECTEN

Design-build contracten

Om inzicht te krijgen in de huidige ontwikkelingen van deze methoden in de Europese bouwsector heeft USP het onderwerp opgenomen in de H1 2019 Contractor Monitor en heeft USP aannemers uit acht Europese landen geïnterviewd over hun ervaring met design-build contracten en welk deel van hun projecten meer omvat dan alleen de traditionele bouwfase.

Verschillen tussen aannemers

Van alle projecten waar Europese aannemers bij betrokken zijn, is ongeveer een kwart van alle contracten design-build contracten. Dit percentage is gelijk voor zowel middelgrote als grote aannemersbedrijven, althans op Europees niveau. Als we echter kijken naar andere kenmerken dan de grootte, dan komen er wel verschillen voor. Voor aannemersbedrijven die ook hun eigen projecten ontwikkelen, bedraagt het aandeel van de ontwerp-aanbestedingscontracten ongeveer een derde van het totaal aantal contracten, wat aanzienlijk hoger is dan het aandeel van de contracten van aannemersbedrijven die zich alleen op de bouw richten.

We vroegen aannemers ook hoe andere diensten dan de bouwsector, zoals architectuur- en ingenieursdiensten, georganiseerd zijn en hoe een gelijkwaardige opsplitsing als hierboven te zien is. Aannemers die betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun eigen projecten hebben vaker architectendiensten en ingenieursdiensten geïntegreerd in hun eigen bedrijf (respectievelijk 26% en 37%) dan aannemers die hun eigen projecten niet ontwikkelen.

Nationaal niveau

Op nationaal niveau zijn er grote verschillen. In Spanje en Polen ligt het aandeel van design-build-contracten ver onder het Europese gemiddelde (respectievelijk 11% en 15%). In Frankrijk daarentegen is maar liefst 49% van alle contracten design-build, waarmee de Franse aannemers voorop lopen als het gaat om design-build. Ook, en dat is niet verrassend, heeft Frankrijk het hoogste percentage aannemers die architecturale diensten binnen hun eigen bedrijf organiseren. In Nederland is het percentage design build contracten vrij laag, met slechts 10% design-build contracten tegenover 66% traditionele contracten. Wat opvalt, is dat ongeveer een kwart van de Nederlandse aannemers ook met andere soorten contracten werkt, die niet specifiek de traditionele type- of design-build contracten zijn. Dit kan te maken hebben met hun eigen ontwikkelde concepten, maar ook met de samenwerkingsverbanden die zij met andere diensten aangaan, iets wat Nederlandse aannemers vaker doen dan hun Europese collega’s. De Nederlandse aannemers zijn niet altijd even enthousiast over het feit dat zij een eigen concept ontwikkelen.

Conclusie

Hoewel in sommige landen meer dan in andere landen, lijken design-build projecten bij Europese aannemers in opkomst te zijn. De betrokken design-build aannemers zijn in de meeste fasen van deze projecten zeer invloedrijke beslissers, waardoor ze voor fabrikanten en merken interessante spelers zijn om zich op te richten.

H1 2019 Aannemersmonitor

Voor meer gedetailleerde informatie over design-build en traditionele contracten, en de organisatie van diensten tussen aannemers uit acht Europese landen, en de perspectieven van aannemers op en het gebruik van digitalisering in de bouw verwijzen wij u naar de H1 2019 aannemersmonitor.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages