Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 28 January 2022 I Dirk Hoogenboom

EEN DERDE VAN DE EUROPESE ARCHITECTEN ONDERVINDT EEN TEKORT AAN ARBEIDSKRACHTEN BIJ DE UITVOERING VAN PROJECTEN

Tekort aan arbeidskrachten

Om een beter inzicht te krijgen in deze ontwikkeling hebben we in het Q2-rapport 2019 van de Europese Architectuurbarometer de nadruk gelegd op het tekort aan arbeidskrachten en hebben we architecten gevraagd naar hun ervaringen en percepties op dit gebied.

Gemiddeld hebben ongeveer drie op de tien Europese architecten momenteel in hun eigen praktijk te maken met een tekort aan arbeidskrachten. Belangrijker voor de totale bouwmarkt is echter dat 34 procent van de architecten momenteel te maken heeft met een tekort aan arbeidskrachten dat de uitvoering van projecten beïnvloedt en 40 procent verwacht dat er de komende vijf jaar een tekort aan arbeidskrachten zal ontstaan bij de uitvoering van projecten.

Landen

Wanneer we naar specifieke landen kijken, zijn er grote verschillen. In Nederland bijvoorbeeld heeft maar liefst 64 procent van de architecten momenteel te maken met een tekort aan arbeidskrachten bij de uitvoering van projecten, terwijl dit in Italië en Spanje respectievelijk slechts 14 en 16 procent is. Ondanks deze verschillen is het duidelijk dat het tekort aan arbeidskrachten voor de Europese bouwsector een steeds groter probleem aan het worden is.

Europese bouwsector groeit

Ondertussen groeit de Europese bouwsector gemiddeld nog steeds, wat leidt tot een toenemende vraag naar arbeidskrachten. In combinatie met een toenemend tekort aan arbeidskrachten ligt het voor de hand dat de arbeidskosten en dus ook de projectkosten zullen stijgen en dat projecten vertraging kunnen oplopen, wat ook door architecten uit Europese landen in verschillende mate wordt verwacht.

Prefab

Een ander positief punt is dat het tekort aan arbeidskrachten ook kansen biedt. Het gebruik van minder arbeidsintensieve oplossingen, zoals prefab-elementen en plug-and-play oplossingen bijvoorbeeld, zal naar verwachting toenemen. In Nederland bijvoorbeeld, waar het huidige tekort aan arbeidskrachten het grootst is, verwacht meer dan 60 procent van de architecten dat het tekort aan arbeidskrachten een aanjager zal zijn voor een toenemend gebruik van prefab-elementen.

Conclusie

Al met al is het duidelijk dat het tekort aan arbeidskrachten een toenemend probleem is voor de bouwsector en meer dan de helft van de Europese architecten verwacht niet dat dit probleem de komende vijf jaar zal worden opgelost. Het is raadzaam dat fabrikanten deze ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden om op deze ontwikkelingen in te spelen door minder arbeidsintensieve oplossingen te bieden.

Europese architectuurbarometer Q2 2019

Voor meer gedetailleerde informatie over de ontwikkeling en perceptie van het tekort aan arbeidskrachten in een aantal gespecialiseerde sectoren in acht Europese landen verwijzen wij u naar het verslag van de Europese architectuurbarometer Q2 2019 van USP Marketing Consultancy.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages