Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 22 March 2022 I Ralitsa Ruseva

DUURZAAMHEID SPEELT HET VAAKST EEN ROL IN NEDERLANDSE EN POOLSE INSTALLATIEPROJECTEN

Verduurzaming is een veelbesproken onderwerp en een belangrijke trend in de bouwsector. Deze sector gebruikt aanzienlijke hoeveelheden grondstoffen, produceert een flinke hoeveelheid afval, en gebouwen hebben een substantieel aandeel in de jaarlijkse uitstoot van CO2. Een manier om gebouwen klimaat-neutraler te maken is door ze uit te rusten met duurzame, energie-efficiënte systemen, die natuurlijk geïnstalleerd moeten worden door professionele installateurs.

Dat laatste simpele feit maakt w-installateurs uitstekende bronnen van informatie om te onderzoeken in hoeverre deze duurzame oplossingen daadwerkelijk worden gebruikt, en waar duurzaamheid de grootste rol speelt in installatieprojecten. We interviewden 700 w-installateurs uit zes Europese landen voor het Q4 2021 rapport van de European Mechanical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy en hebben ze gevraagd hoe vaak duurzaamheid een rol speelt in hun projecten.

Polen en Nederland staan aan kop

Gemiddeld geven de installateurs uit deze zes landen samen aan dat duurzaamheid in 44% van hun projecten een rol speelt. Er zijn echter wel aanzienlijke verschillen tussen landen te zien. In het Verenigd Koninkrijk speelt in slechts 31% van de installatieprojecten een rol. Aan de andere kant van het spectrum nemen Nederland en Polen duidelijk de leiding. Daar speelt duurzaamheid een rol in respectievelijk 54% en 53% van de projecten.

Weinig verschillen tussen residentiele en niet-residentiele projecten

Bovenstaande illustratie laat ook het aandeel residentiele projecten zien waarin duurzaamheid een rol speelt. Deze residentiele aantallen verschillen over het algemeen niet zo veel van de totaalcijfers, wat betekent dat duurzaamheid in de zelfde mate een rol speelt in residentiele en niet-residentiele projecten. De enige uitzondering is Frankrijk, waar duurzaamheid in 42% van de installatieprojecten een rol speelt, maar minder vaak in acht wordt genomen bij projecten in residentiele sector (35%).

Voor producenten en merken van duurzame installatieproducten en oplossingen zijn deze cijfers en verschillen per regio bruikbaar om bijvoorbeeld te zien waar de vraag naar dergelijke producten hoger is, en waar een marketingcampagne die duurzaamheid benadrukt dus meer vruchten zal afwerpen. In andere gebieden waar duurzaamheid nog niet zo vaak in acht word genomen in installatieprojecten is er wellicht een mogelijkheid om een onderwijzende rol aan te nemen en een merk te presenteren als knowledge leader op het gebied van duurzame oplossingen.

Om het succes van een marketingstrategie te garanderen is echter meer gedetailleerde informatie nodig. Voor welke productgroepen is de vraag naar duurzame oplossingen bijvoorbeeld het grootst? En wat zijn de belangrijkste drijfveren van duurzaamheid in installatieprojecten? Deze details en nog veel meer inzichten zijn te vinden in het Q4 2021 rapport van de European Mechanical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages