Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 18 January 2023 I Maja Markovic

Driekwart van de Europese installateurs installeren smart building producten

Terwijl de wereld om ons heen verder digitaliseert, worden we omgeven door steeds meer smart producten. Die trend is ook zichtbaar in de bouwsector, want we zien dat er steeds meer slimme producten en oplossingen geïntegreerd worden in de gebouwde omgeving. Smart producten en slimme oplossingen is echter een breed begrip dat alles omvat van een uitgebreid en volledig geïntegreerd home automation systeem tot een enkele lamp die je bedient met een app op je telefoon.

Om trends en ontwikkeling in het gebruik van smart producten in de bouwsector werkelijk te begrijpen, beschouwen we dat hele spectrum van slimme oplossingen die gebruikt worden in gebouwen in de Q2 2022 European Electrical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy. We vroegen e-installateurs uit zeven Europese landen naar hun ervaringen met smart building producten.

Het percentage installatiebedrijven dat smart producten installeert is rap gestegen

Aanvankelijk groeide het gebruik van smart building producten maar langzaam en werden smart producten bijna uitsluitend gebruikt in niet-residentiële nieuwbouwprojecten. Desalniettemin groeide het gebruik gestaag en op den duur verschenen smart producten ook steeds meer in residentiële nieuwbouwprojecten en tegenwoordig worden ze steeds meer geïnstalleerd bij renovaties.

Dat is terug te zien in de significante stijging van e-installateurs die smart producten installeren in de afgelopen drie jaar. Het resultaat is dat in 2022 maar liefst drie kwart van de installatiebedrijven ook smart building producten installeert.

Dit percentage is het hoogst in Nederland, waar 90% van de installateurs zich in 2022 ook bezig hield met installatie van smart building producten, vergeleken met 65% in 2019. Zelfs in Polen, het land met de laagste penetratie van smart building producten, geven bijna zeven van de tien installatiebedrijven aan die nu ook te installeren.

Er word een breder pallet van smart producten geïnstalleerd

Zoals gezegd is smart producten een nogal breed begrip dat een variëteit aan slimme oplossingen en systemen omvat. Als we kijken naar het soort smart product, dan worden slimme verlichting en videobewakingssystemen en camera’s het meest geïnstalleerd door de installateurs, wat al sinds het begin van onze metingen het geval is.

Tegenwoordig worden echter slimme toegangssystemen, slimme EV laadsystemen, en allerlei smart sensors die het binnenklimaat meten ook door meer dan de helft van de installateurs die zich bezig houden met smart building producten geïnstalleerd. Het feit dat er nu ook vaker meer gevarieerde en uitgebreider smart oplossingen en systemen worden geïnstalleerd bewijst wederom dat de langverwachte groei van het gebruik van smart building producten eindelijk aantrekt.

Op de een of andere manier zal het gebruik van smart building producten blijven groeien

Gezien het groeiende aantal smart producten dat op de markt verschijnt, is het aannemelijk dat installateurs dergelijke producten steeds meer zullen installeren. Aan de andere kant worden er steeds meer van deze producten zo ontwikkeld dat consumenten ze zelf kunnen aansluiten.

De markt voor smart building producten zal zich ontwikkelen in dat spanningsveld tussen simpele smart producten die consumenten zelf kunnen installeren en de meer uitgebreide, complexe en geïntegreerde systemen waar een professional voor aan de pas moet komen. Beide segmenten zullen blijven groeien, maar de groei van simpele plug-en-play-oplossingen die consumenten zelf kunnen installeren zal waarschijnlijk sneller gaan dan die van de uitgebreidere systemen.

Voor een volledig overzicht van de status quo en de trends en ontwikkelingen van smart building producten in de e-installatiemarkt in zeven Europese landen, verwijzen we naar de het Q2 2022 rapport van de European Electrical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages