Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 15 April 2022

DOE-HET-ZELVEN VERSUS UITBESTEDEN

Meer dan acht jaar onderzoek naar de Europese markt voor klus- en doe-het-zelfproducten heeft ons een overzicht opgeleverd van de manier waarop grote trends, zoals bijvoorbeeld de vergrijzing van de Europese bevolking, klusgedrag beïnvloeden. Tegelijkertijd hebben we veel informatie verzameld over hoe klusprojecten van consumenten worden beïnvloed door plotselinge disruptieve gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld een pandemie.

Eén onderwerp dat het samenspel van trend en incident goed illustreert is het spanningsveld tussen klussen zelf doen en klussen uitbesteden aan andere partijen. Kennis van het klusgedrag van consumenten is essentieel voor het succes van strategieën van fabrikanten en merken van doe-het-zelfproducten.

Om die kennis te kunnen leveren is doe-het-zelven versus uitbesteden een terugkerend thema van de European Home Improvement Monitor van USP Marketing Consultancy. Het is de focus van het Q4 2021 rapport, waarvoor we 6.800 consumenten uit 11 landen hebben gevraagd hoe zij hun klussen in huis doen of uitbesteden.

De trend naar meer doe-het-zelven houdt stand

In de eerste jaren van ons monitoronderzoek, van 2013 tot 2018, zagen we een langzame maar zekere trend van doe-het-zelven naar uitbesteden. Jaar op jaar werd het aandeel consumenten dat klussen in huis zelf oppakte kleiner, terwijl het aandeel klussen dat werd uitbesteed steeg. De grootste redenen voor deze trend richting het uitbesteden van klussen hebben te maken met demografische veranderingen en verschillen tussen generaties.

Aan de ene kant is de Europese populatie aan het vergrijzen en zien we dat consumenten die het gewend waren zelf te klussen naar mate ze ouder worden minder vaak zelf de ladder opgaan of de hamer oppakken. Tegelijkertijd zijn jongere generaties consumenten minder geïnteresseerd in klussen in huis en hebben ze minder ervaring dan de oudere generatie. Tel dat bij elkaar op en het resultaat is dat consumenten steeds minder zelf klussen en meer klussen uitbesteden.

Zoals blijkt uit bovenstaande grafiek is de trend van doe-het-zelven naar uitbesteden ergens na 2018 gedraaid. Vanaf 2019 is het aandeel uitbestede klussen langzaam gaan dalen en zijn de doe-het-zelfklussen gaan stijgen. Onze meest recente resultaten laten zien dat die trend is doorgezet in 2021. De vraag is waarom die draai?

Arbeid en pandemie

Afgelopen jaren hebben we arbeidstekorten in de bouw en installatiesectoren in veel Europese landen zien stijgen. Stijgende arbeidstekorten maken het lastiger een professional te vinden om een klus aan uit te besteden en drijven ook de kosten van die arbeid op. Als resultaat besluiten meer consumenten zelf de klussen aan te pakken, wat volgens de grafiek na 2018 ook gebeurde.

Naast de invloed van stijgende arbeidstekorten en kosten hebben de plotselinge pandemie en de bijkomende lockdowns ook flink wat opschudding veroorzaakt in deze markt en de stijging van doe-het-zelfklussen op verschillende manieren gekatalyseerd. Ten eerste waren mensen door het rondgaande virus ineens veel terughoudender om een professional in hun huis te ontvangen om een klus te doen, wat er toe leidde dat klussen waarvoor een professional nodig is werden geannuleerd of uitgesteld.

Tegelijkertijd brachten mensen door lockdowns meer tijd thuis door en hadden ze voor klusprojecten budget over dat anders in restaurants of aan vakanties zou zijn uitgegeven. Dat resulteerde in een stijging van het totale aantal klusprojecten. Aangezien mensen meer tijd hadden, bijvoorbeeld omdat ze niet naar hun werk hoefden te reizen, pakten ze vaker zelf de verfkwast of hamer op, wat resulteerde in meer doe-het-zelfklussen ten opzichte van uitbestede klussen.

Zal deze trend standhouden?

Het bovenstaande laat zien hoe het samenspel van grote trends en plotselinge disruptieve gebeurtenissen de markt voor klusproducten en de balans tussen doe-het-zelven en uitbesteden beïnvloed. De vraag is of het aandeel doe-het-zelfklussen zal blijven stijgen. De onvoorspelbaarheid van plotselinge factoren zoals een pandemie kan het moeilijker maken harde voorspellingen te doen.

Desalniettemin weten we dat onervaren mensen tijdens twee jaar pandemie zelf zijn gaan klussen en hebben ervaren dat doe-het-zelven ook zonder ervaring mogelijk is. Met dat in het achterhoofd, gecombineerd met de opgedane kluservaring, is de keuze om klussen in huis zelf te blijven doen makkelijk. Tegelijkertijd zorgen trends als stijgende arbeidstekorten en kosten er ook voor dat mensen aan het doe-het-zelven blijven of beginnen.

Natuurlijk verschillen arbeidstekorten en demografieën per regio. Voor fabrikanten en merken van klusproducten is kennis van lokale details in de gebieden waar ze opereren essentieel voor het succes hun strategieën. Voor de details van het klusgedrag van consumenten uit 11 Europese landen verwijzen we naar het Q4 2021 rapport van de European Home Improvement Monitor van USP Marketing Consultancy.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages