Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 20 June 2022 I Zeynep Kutsal

Digitale media worden steeds belangrijker om Europese schilders te bereiken

Schilders kunnen erg traditioneel zijn, bijvoorbeeld in de manieren en kanalen die ze gebruiken om informatie en inspiratie te vinden. Desalniettemin is de populatie schilders constant aan het veranderen en ontwikkelen, niet alleen door markttrends zoals duurzaamheid en arbeidstekorten, maar ook door de loop der tijd zelf. Terwijl de oudste schilders de markt verlaten voor een welverdiend pensioen, nemen jongere generaties langzaam maar zeker hun posities over.

Met deze verschuiving van generaties kan ook het mediaoriëntatiegedrag van schilders veranderen. Dat kan gevolgen hebben voor de effectiviteit van huidige en toekomstige marketingstrategieën van fabrikanten en merken van verf of verf-gerelateerde producten. Daarom doet USP Marketing Consultancy constant onderzoek onder schilders uit 11 Europese landen en hebben we mediaoriëntatie het thema gemaakt van de 2022 Painter Insight Monitor.

Traditionele media zijn nog steeds dominant

Of het nu is om informatie over producten en toepassingen of om inspiratie te vinden, websites zijn het mediakanaal dat schilders het meest gebruiken. Als je echter traditionele kanalen zoals personeel en informatie ven het verkooppunt, vertegenwoordigers, collega’s en vaktijdschriften samen neemt, zijn de traditionele kanalen nog steeds dominant. Daarmee vergeleken worden digitale kanalen zoals internet en sociale media minder gebruikt, dus in die zin is de gemiddelde Europese schilder wat betreft mediaoriëntatie inderdaad vrij traditioneel.

Uit de Painter Insight Monitor van afgelopen jaar, die segmentatie als thema had, bleek echter al dat het niet verstandig is om een marketingstrategie te baseren op de gemiddelde Europese schilder omdat er veel diversiteit is onder de populatie Europese schilders. Dat is ook het geval waar het gaat om mediaoriëntatie van schilders. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de mediakanalen die gebruikt worden door verschillende generaties schilders, dan verschijnt een aankomende verschuiving in mediaoriëntatie.

Jongere generaties gebruiken meer digitale media

Zoals de bovenstaande illustratie laat zien, gebruiken schilders van de oudste generatie vooral traditionele mediakanalen en vertrouwen die meer op hun ervaring, niet enkel voor informatie maar ook voor inspiratie. Jongere generaties hebben echter minder ervaring en gebruiken veel vaker zowel traditionele als digitale bronnen voor informatie en vooral voor inspiratie.

Van alle beschikbare bronnen gebruikt de jongste generatie schilders steeds vaker sociale media of beeldmateriaal gevonden via zoekmachines voor inspiratie voor hun schilderwerk. Generatie Y vindt sociale media zoals facebook, pinterest, youtube en instagram zelfs belangrijker dan de websites van groothandels.

Multichannel is de juiste aanpak

Hoewel de gemiddelde leeftijd van Europese schilders nog steeds stijgt, zullen door de tand des tijds generaties X en Y steeds invloedrijker worden in de komende jaren. Online aanwezigheid is sowieso al een goed punt om te integreren in een marketingstrategie gericht op Europese schilders, maar ook het incorporeren van sociale mediacampagnes zal op de lange termijn steeds meer vruchten afwerpen.

Aangezien jongere generaties steeds vaker sociale media gebruiken voor inspiratie, en oudere generaties vaker traditionele kanalen gebruiken voor hun informatiebehoeften, is het duidelijk dat momenteel een multichannelaanpak het beste is. Evenals er verschillen zijn tussen generaties, zijn er echter ook verschillen in het mediagebruik van schilders uit verschillende landen. Voor een volledig overzicht verwijzen we naar de 2022 Painter Insight Monitor van USP Marketing Consultancy.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages