Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 18 January 2023 I Reinier Zuydgeest

DE TREND HOUDT AAN Ook na de pandemie doen mensen nog steeds veel klusprojecten

De pandemie heeft het aantal klusprojecten dat Europese consumenten uitvoerden een flinke boost gegeven. Zij hadden meer reden en tijd om te klussen omdat ze door coronarestricties meer thuis waren. Bovendien was er budget beschikbaar dat niet uitgegeven kon worden aan bijvoorbeeld uitgaan of vakanties. Die stijging in klusprojecten doorbrak een doorgaans stabiele trend in de doe-het-zelfmarkt.

Het aantal klusprojecten dat wordt uitgevoerd is doorgaans sterk afhankelijk van seizoenen en stijgt naar een flinke piek in de zomer, waarna het afneemt tot een dal in de winter. Tijdens de pandemie verdwenen die seizoenseffecten echter en bleef het aantal klusprojecten stabiel op een relatief hoog niveau. De vraag is echter hoe die situatie ontwikkelt nu de invloed van de pandemie eindelijk is verdwenen.

Ondanks onzekere tijden is het aantal klusprojecten niet gedaald 

Er bestonden verwachtingen dat zonder de invloed van coronamaatregelen en in de context van nieuwe crises zoals de Russische oorlog in Ukraine en de daardoor veroorzaakte energiecrisis, het aantal klussen dat mensen oppakten zou afnemen. Het is begrijpelijk dat mensen in onzekere en nogal dure tijden minder willen uitgeven aan klussen in huis en hun klusprojecten vaker uitstellen.

De resultaten van het Q2 2022 rapport van de European Home Improvement Monitor van USP Marketing Consultancy laten echter zien dat het aantal klusprojecten helemaal niet zo sterk is gedaald als sommigen verwacht hadden. In de eerste twee kwartalen van 2022 was de markt vrij stabiel en leek het aantal klusprojecten terug te keren naar het patroon van seizoensverschillen van voor de pandemie.

Daar moet wel bij gezegd worden dat hoewel het aantal klusprojecten in Q1 2021 hoger was dan in het zelfde kwartaal in voorgaande jaren, dat aantal in het tweede kwartaal van 2022 eigenlijk iets lager is dan in de jaren voor de pandemie. Maar ondanks het feit dat consumentenvertrouwen laag is en inflatie hoog terwijl er in Ukraine een oorlog woedt, lijkt het aantal klusprojecten van consumenten momenteel vrij stabiel te blijven.

Maar klussen zijn tegenwoordig wel duurder 

Als we kijken naar de hoeveelheid geld die mensen gemiddeld uitgeven aan een klusproject is er wel wat veranderd. Sinds Q2 2021 is er een gestage daling van dat gemiddelde budget per klus zichtbaar, tot een minimum van gemiddeld €119 per klus in Q1 2022. In Q2 2022 is er weer enige stijging te zien, maar de vraag is of die zal doorzetten.

Het is belangrijk op te merken dat in enkele kwartalen de kosten van arbeid en de inflatie sterk gestegen zijn. Het netto resultaat is dat mensen voor het bedrag dat ze momenteel gemiddeld uitgeven aan een klus, een stuk minder producten en minder arbeid kunnen kopen dan voor het zelfde bedrag een jaar geleden.

Het aantal klussen en het klusbudget is echter nog steeds hoger dan voor de pandemie 

Het is belangrijk om te realiseren dat deze cijfers van huidige aantallen klusprojecten en budgetten gebaseerd zijn op een vergelijking met afgelopen jaar, een jaar waarin deze door de pandemie exceptioneel hoog waren. Daarmee vergeleken wordt er misschien minder gespendeerd aan gemiddeld iets minder klusprojecten, maar het is gemiddeld nog altijd meer dan voor de pandemie.

Wat betreft de toekomst zal de ontwikkeling van deze cijfers sterk afhangen van hoe de oorlog en de energiecrisis zich zullen ontwikkelen, en in hoeverre regeringen de daling in koopkracht kunnen tegenhouden door bijvoorbeeld prijsplafonds voor energie. Als deze maatregelen het besteedbaar inkomen van consumenten op een stabiel niveau kan houden, dan verwachten we dat de doe-het-zelfmarkt ook stabiel zal blijven op een iets lager niveau dan tijdens de pandemie, maar een iets hoger niveau dan de jaren daarvoor.

Voor een volledig overzicht van de ontwikkeling van de doe-het-zelfmarkt in 11 Europese landen, en een focus op de aankoopkanalen die consumenten gebruiken voor het kopen van klusproducten, verwijzen we naar het Q2 2022 rapport van de European Home Improvement Monitor van USP Marketing Consultancy. 

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages