Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 27 January 2022 I Maja Markovic

DE INVLOED VAN ONLINE SPELERS OP HET TRADITIONELE KOOPPROCES VAN INSTALLATEURS

European Electrical Installation Monitor Q4 2020 – USP Marketing Consultancy

De gespecialiseerde groothandel, nog steeds het belangrijkste aankoopkanaal voor de meeste installateurs

Uit eerdere onderzoeken naar koopgedrag weten we dat e-installateurs zeer loyaal zijn aan de traditionele groothandelaren. Op basis van de resultaten van de European Electrical Installation Monitor Q4 2020 is de gespecialiseerde groothandel nog steeds het belangrijkste aankoopkanaal en blijft zijn dominante positie onveranderd (ook tijdens de COVID-19-pandemie). Bijna alle installateurs hebben een soort prijsovereenkomst met groothandels (meestal vaste kortingen). Gemiddeld geven wholesalers 30-40% korting voor de meeste elektrische producten. Het niveau van kortingen verschilt echter per land en productgroep. Zo verschillen de kortingen voor kabels en bedrading het meest tussen landen, en loopt de korting in het Verenigd Koninkrijk zelfs op tot 65% in deze categorie.

Toch controleert minstens 1 op de 2 installateurs de prijzen online en gebruikt deze informatie om te onderhandelen met de technische groothandel

Als gevolg van de opkomst van e-commerce, kunnen installateurs ook online prijzen controleren via online winkels om de beste prijzen te krijgen en zo hun marges te verhogen. Op basis van ons onderzoek controleert ten minste 50% van de installateurs de prijzen online. Degene die dit doen, gebruiken deze informatie om te onderhandelen met de groothandel in plaats van online te kopen voor een betere prijs. Als het verschil echter groter is dan 10%, kiezen installateurs wel voor het online kanaal (zie grafiek). Franse installateurs zullen het minst waarschijnlijk worden beïnvloed door onlinespelers, aangezien zij 23% lagere onlineprijzen nodig hebben om te besluiten een product te kopen van een onlinespeler in plaats van hun reguliere groothandel.

De jaarlijkse bonusafspraken hebben geen invloed op de merk keuze vaninstallateurs

Volgens de installateurs hebben de jaarlijkse bonusafspraken die zij hebben met hun leverancier geen invloed op hun merkbeslissing. De enige uitzondering is Frankrijk, waar de helft van de elektrische installateurs beweert dat jaarlijkse bonusovereenkomsten hun merkbeslissingen wel sterk beïnvloeden.

 

Voor meer gedetailleerde informatie over het effect van kortingafspraken die installateurs hebben met groothandels en/ of fabrikanten voor verschillende productgroepen, de ontwikkeling van de orderportefeuille van e-installateurs en de impact die zij ondervinden van de COVID-19 pandemie, verwijzen wij u naar de European Electrical Installation Monitor Q4 2020.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages