Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 15 June 2023 I Maja Markovic

De groeiende behoefte van installateurs aan BIM-ondersteuning is een uitgelezen kans voor installatiemerken

Bouwinformatiemodellering (BIM) wint gestaag aan belang in de totale waardeketen van de bouwsector. Dit begon bij architecten, onder wie we het gebruik van BIM de afgelopen tien jaar aanzienlijk hebben zien groeien, zij het in een zeer langzaam tempo. In Nederland, waar acht op de tien architecten er inmiddels mee werken, is het gebruik van BIM al de norm geworden. Onder architecten dan.

 

Na verloop van tijd sijpelde het gebruik van BIM door in de waardeketen van de bouw. Ook steeds meer hoofdaannemers gingen BIM gebruiken, vooral de grotere. Uit ons doorlopend onderzoek voor de European Electrical Installation Monitor weten we dat het BIM-gebruik bij installatiebedrijven zich maar heel langzaam ontwikkelde. Elektro-installateurs voelen echter de druk om met BIM te beginnen, wat fabrikanten van installatieproducten een mooie kans biedt om zich te onderscheiden.

Installatiebedrijven laten een groeiende vraag naar BIM-ondersteuning zien

 

Naarmate er meer bouwprojecten worden uitgevoerd met behulp van BIM, neemt de druk voor installateurs toe om BIM te gaan gebruiken. Starten met BIM vereist echter een investering in geld, tijd en capaciteit. Daarom waren het aanvankelijk vooral de grotere installatiebedrijven die BIM adopteerden. Behalve dat ze de capaciteit hebben, hebben deze grotere bedrijven meer prikkels om met BIM aan de slag te gaan, omdat BIM vaker wordt gebruikt bij grotere projecten.

 

Voor middelgrote en kleine installatiebedrijven is BIM over het algemeen nog vrij nieuw. Naarmate echter de projecten waarin BIM wordt gebruikt steeds gebruikelijker worden, voelen meer van deze bedrijven de druk om ook BIM te gaan gebruiken. Aangezien BIM-kennis en -capaciteit vaak ontbreken, kunnen ze wel wat BIM-hulp gebruiken. Dat blijkt uit de groeiende belangstelling van installateurs voor BIM-ondersteuning door fabrikanten.

Mooie kans voor fabrikanten om BIM-gebruikers te ondersteunen

 

Van de 17 potentiële diensten van fabrikanten die we hebben gemeten, groeide de interesse van installateurs in BIM-ondersteuning de afgelopen twee jaar het meest. Dit is een enorme kans voor fabrikanten. Het biedt echt een nieuwe manier voor fabrikanten om waarde toe te voegen aan en onderscheidend te zijn met hun merken door deze installatiebedrijven te helpen met projecten die in BIM moeten worden uitgevoerd.

 

Veel fabrikanten van elektrische installatieproducten hebben dit opgepakt en bieden al BIM-diensten aan. Deze draaien echter vooral om toegang tot BIM-objecten. Fabrikanten verlenen installateurs toegang tot BIM-weergaven van hun producten, zodat deze eenvoudig kunnen worden geïntegreerd in het BIM-model van een specifiek project. Om echt op te vallen kan het echter een optie zijn om installateurs te ondersteunen met uitgebreidere BIM-diensten.

Leer van andere sectoren

 

Aangezien de interesse onder installateurs toeneemt, kunnen fabrikanten van installatieprojecten dus op zoek gaan naar meer uitgebreide manieren om hun klanten die met BIM werken te ondersteunen. De vraag is wat die manieren zijn. Aangezien er in de elektrotechnische installatiesector nog weinig voorbeelden zijn van uitgebreidere BIM-ondersteuning, loont het wellicht om te kijken naar andere sectoren van de bouw waar het gebruik van BIM en BIM-ondersteuning door fabrikanten vaker voorkomt.

 

Een goed voorbeeld is Schüco, fabrikant van ramen, deuren en gevelsystemen. Schüco gaat veel verder dan een bibliotheek met BIM-objecten door eigen planningsmodules en interfaces te ontwikkelen en aan te bieden aan hun BIM-gebruikende klanten. Voorbeelden als deze kunnen fabrikanten van elektrische installatieproducten helpen hun eigen manieren te ontwikkelen om e-installateurs die BIM gebruiken te ondersteunen en hun loyaliteit te winnen. Voor meer informatie over de sectorontwikkelingen en ervaringen van elektrotechnische installateurs verwijzen wij u naar de European Electrical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages