Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 28 January 2022 I Dirk Hoogenboom

DE GESPECIALISEERDE GROOTHANDEL HEEFT NOG STEEDS DE HOOGSTE ‘SHARE-OF-WALLET’ ONDER W-INSTALLATEURS

Normaal gesproken koopt de installateur bij de gespecialiseerde groothandel en de gespecialiseerde groothandel koopt bij de fabrikant. Dit is een simpele, ‘drie-staps’ marktbenadering. Hierdoor heeft de gespecialiseerde groothandel al tientallen jaren een erg sterke positie in de markt. Uit de European Mechanical Installation Monitor Q3 2019 blijkt dat sinds een aantal jaar online aankopen en snellere en betere distributiemogelijkheden echter zorgen dat dit model begint te veranderen.

 

Gespecialiseerde installatiegroothandel meest populaire aankoopkanaal

Wanneer we kijken naar het percentage Europese W-installateurs en loodgieters dat bij de gespecialiseerde groothandel koopt, dan zien we dat de rol van de gespecialiseerde groothandel nog steeds erg dominant is in alle landen. Het hoogste percentage is in Polen (99%), het laagste in het Verenigd Koninkrijk (90%). Dus over het algemeen kan gesteld worden dat dit kanaal gebruikt wordt door minimaal 90% van de installateurs in alle landen.

In de European Mechanical Installation Monitor Q3 2019 is echter een duidelijke verschuiving van aankoopkanalen te zien. In Duitsland koopt 45% rechtstreeks bij de fabrikant. Dit is, na de gespecialiseerde groothandel, het grootste kanaal in dat land. Hetzelfde geldt voor Frankrijk en Nederland. In Polen is de Doe-Het-Zelf winkel het tweede meest gebruikte kanaal.

In de periode 2017-2019 zijn meer en meer installateurs in het Verenigd Koninkrijk gaan inkopen via verschillende kanalen. In Nederland is het aandeel installateurs dat rechtstreeks koopt bij de fabrikant gestegen van 30% naar 35%. En in Duitsland is het aantal gebruikers van pure online kanalen gegroeid naar 15%.

Hoogste ‘share-of-wallet’

Om het complete plaatje te zien, is de ‘share-of-wallet’ ook een belangrijke indicator; welk aandeel van hun inkopen spenderen installateurs bij de verschillende kanalen? In Frankrijk spenderen installateurs het meest bij de gespecialiseerde groothandel; 83%. In het Verenigd Koninkrijk wordt het minst via dit kanaal besteed; 61%. Dit betekent dat zij 39% van hun uitgaven doen via andere kanalen, zoals de traditionele bouwmaterialengroothandel, traditionele ijzerwarenhandel, Doe-Het-Zelf zaak, pure online winkels en rechtstreeks bij de fabrikant. In het Verenigd Koninkrijk wordt, na de gespecialiseerde groothandel, het meest gebruik gemaakt van rechtstreekste leveringen van de fabrikant (15%).

Conclusie

De gespecialiseerde installatiegroothandel heeft nog steeds een zeer sterke positie, zowel wat betreft het aandeel installateurs dat er koopt, als de ‘share-of-wallet’. We zien echter dat bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk bijna 40% van de ‘share-of-wallet’ wordt gespendeerd via andere kanalen. De belangrijkste mededinger is rechtstreekse levering door fabrikanten.

 

Voor fabrikanten biedt dit grote kansen. Omdat zij rechtstreekse leveringen kunnen bieden, kunnen zij hun producten in minder tijd naar de bouwplaats versturen. Dit betekent dat zij meer controle hebben over het proces, dat zij relaties kunnen aangaan met installateurs en niet meer de gespecialiseerde groothandel hoeven te betalen. Dit is logischerwijs een grote dreiging voor de gespecialiseerde groothandel, aangezien hun ‘share-of-wallet’ dan langzaam zal afnemen. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar het European Mechanical Installation Monitor kwartaal 3 2019.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages