Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 27 January 2022 I Maja Markovic

COVID HEEFT ELEKTRISCH INSTALLATEURS NIET WEERHOUDEN VAN TRAININGEN

COVID heeft elektrisch installateurs niet weerhouden van trainingen

In de constant ontwikkelende wereld van de elektrisch installateur is bij blijven bij die ontwikkelingen essentieel. Er is een constante stroom van nieuwe producten en innovaties om te leren kennen, en systemen worden steeds complexer. Ondertussen worden wetgeving en veiligheidsregelgeving steeds aangepast. Tel daar, in sommige regio’s, een actueel of groeiend kwantitatief en kwalitatief arbeidstekort bij op, en je hebt de perfecte voedingsbodem voor de oplossing voor dit alles: training.

Het volgen van training is essentieel voor elektrisch installateurs om bij te blijven bij innovaties, wet- en regelgeving, en om minder ervaren personeel snel inzetbaar te maken. Het begrijpen van de trainingsbehoefte en mentaliteit van installateurs geeft fabrikanten de kans om in die behoeften te voorzien, waardoor merkimago en klantloyaliteit stijgen, en daarmee ook de waarde van het merk.

Daarom focussen we regelmatig op trainingsbehoeften in onze European Electrical Installation Monitor. Naast het onderzoeken van het effect van corona op de economische situatie (ontwikkeling omzet en orderportefeuille) van elektrisch installatiebedrijven in zeven Europese landen, hebben we het thema van de Q2 2021 European Electrical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy gericht op het effect van de pandemie op de trainingsbehoefte van installateurs.

Een behoorlijk aantal installateurs bleef trainingen volgen tijdens COVID, maar wel meer online

Bijna de helft van de Europese elektrisch installateurs geven aan dat het aantal trainingen afgelopen jaar is afgenomen door de pandemie. Dat is weinig verrassend. Sterker nog, gezien de impact die de pandemie op al onze levens heeft gehad is het verrassender dat ongeveer de helft van de installateurs aangaf dat het aantal trainingen voor hen niet was veranderd, of in een paar gevallen zelfs was gestegen.

 

Ook niet verrassend in de context van de pandemie is dat van de gevolgde trainingen, het aandeel installateurs die de trainingen online volgde is gestegen. Eerder zagen we al een soortgelijk effect van minder trainingen en tegelijkertijd een stijging van online trainingen onder w-installateurs in de Q1 2021 European Mechanical Installation Monitor.

 

Frankrijk is de vreemde eend in de bijt

Wanneer we inzoomen op landen is het bovenstaand effect, ondanks enkele kleine verschillen, in elk land waar te nemen, behalve in Frankrijk. Ten eerste gaf slechts 29% van de Franse installateurs een daling in het aantal trainingen aan. Bovendien is, ondanks dat ongeveer 40% een stijging van online trainingen door de pandemie aangaf, het aandeel Franse installateurs dat afgelopen jaar online trainingen heeft gevolgd het laagste van Europa.

In andere Europese landen ligt het aandeel online gevolgde trainingen ten opzichte van face-to-face trainingen rond de 60%. Volgens de Franse installateurs werd slechts 21% van de trainingen die ze tijdens de pandemie volgden online gevolgd. Aangezien werd aangegeven dat het aandeel online trainingen was gestegen door de pandemie, laat dit goed zien wat een afkeer Franse installateurs aanvankelijk al van online trainingen hadden.

Face-to-face trainingen hebben de voorkeur, meer online training is verwacht

Hoewel ze een uitzindering vormen waar het gaat om online trainingen tijdens de pandemie, is het sentiment van de Franse installateurs zeker geen uitzondering. De meerderheid van de Europese installateurs verkiest face-to-face trainingen boven online trainingen. Tegelijkertijd verwacht een aanzienlijk deel van de Europese installateurs een stijging van het aandeel online trainingen, wederom met Frankrijk als uitzondering, waar 92% geen verandering of zelfs een stijging van face-to-face trainingen verwacht.

Naast een duidelijke invloed van de pandemie op hoe elektrisch installateurs te werk gaan, laat het bovenstaande ook zien dat er tussen landen aanzienlijke verschillen bestaan in impact en manieren van werken. Dat betekend dat fabrikanten die trainingen aanbieden aan elektrisch installateurs, bijvoorbeeld training om gecertificeerd installateur voor een bepaald merk te worden, goed moeten bedenken hoe ze die training het beste kunnen aanbieden.

Voor meer informatie over de trainingsbehoefte van elektrisch installateurs in zeven Europese landen, en over hun omzet- en orderportefeuilleontwikkeling verwijzen we u naar het Q2 2021 rapport van de European Electrical Installation Monitor van USP Marketing Consultancy.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages