Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 28 January 2022 I Jan-Paul Schop

COVID-19 VERKLARING: USP IS IN STAAT VEILIG VOOR U TE BLIJVEN WERKEN!

In hoofdlijn kunnen we stellen dat:

  • We believe we can be safe and be open for business!
  • We zo zijn georganiseerd dat we veilig onze bedrijfsvoering kunnen continueren! Zo goed als iedereen werkt vanuit huis en u kunt ons op de voor u bekende wijze gewoon contacteren Onze thuiswerk procedures zijn zo ingericht dat de AVG regels worden gevolgd Ook onze callcenter medewerkers werken vanuit huis op het interview system van USP Dit geld took voor de medewerkers van de callcenters die in het buitenland voor ons veldwerk verrichten We volgen de “MRS guidelines on F2F research”, maar overwegen en aanbevelen andere opties daar waar nodig We hebben verschillende “remote research tools” zoals video diepte interviews, online research platforms – beide met de mogelijkheid voor klanten te observeren We begrijpen dat deze tijd creatief en lange termijn denken vereist; we denken in dit kader graag met u mee
  • We volgen de “MRS guidelines on F2F research”, maar overwegen en aanbevelen andere opties daar waar nodig

Indien u meer details wilt weten over deze verklaring, neem gerust contact op met de bij u bekende USP’er.

Op afstand werken

95% van onze medewerkers werkt tot nader order vanuit huis. Al onze onderzoekers, projectmanagers, consultant en operationele staf is volledig hiervoor geëquipeerd. Ze werken via een beveiligde verbinding op het USP netwerk, het telefoon netwerk en het vergader systeem (bij voorkeur MS teams en anders Skype for Business). U kunt onze mensen op hun directe nummer bellen, en onze werkprocedures houden uiteraard rekening met de AVG wetgeving. Op dit moment hebben we de voorkeur voor online meetings / vergaderingen, ter borging van ieders veiligheid. We veronderstellen dat de meeste van onze klanten ook vanuit huis werken. We zijn verder gelukkig technologisch zo ingericht dat ook onze callcenter medewerkers (in Nederland en in het buitenland) op afstand vanuit huis veilig kunnen werken. Hierdoor kunnen we zowel B2B en consumenten enquêtes blijven uitvoeren. En de ervaring de afgelopen 2 weken in landen als Italië en Spanje is dat respondenten (zowel B2B als B2C) goed bereikbaar zijn en graag eens over wat anders praten dan Corona.

Onderzoeksmethoden

 

 

Een groot deel van onze onderzoeksmethoden is niet significant geraakt. Callcenter werk kan gewoon doordraaien, veilig zowel voor de enquêteur als de respondent. En doordat we de meeste van de onderzoeksactiviteiten in huis doen, kunnen we snel en agile reageren als de situatie daarom vraagt. Verder hebben onze lokale veldwerkpartners gevraagd naar hun continuïteitsplannen, en we zijn aangenaam verrast over hun mogelijkheden en response die ze tot op heden nog steeds weten te behalen (in somige landen zelfs beter dan anders).

 

Betreffende F2F onderzoek volgen het MRS advies: www.mrs.org.uk/resources/coronavirus. Het is wel zo dat zo veel mogelijk online F2F methodieken aan onze klanten voorleggen, daar we goed beseffen dat zaken in deze tijd snel kunnen veranderen. We accepteren dat in sommige situaties alleen F2F mogelijk is en dan volgen we het huidige MRS advies, of stellen veldwerk een paar weken uit.

We willen onze klanten vragen vragen na te denken over de verschillende alternatieven voor F2F kwalitatief onderzoek. Deze houden ondermeer in online groepsdiscussies, online communities en video diepte interviews. We hebben de nodige ervaring hiermee en uw contactpersoon kan u er meer over vertellen!

Tot slot …

USP Marketing Consultancy, groeide van slechts een paar personen naar één van de leidende Europese onderzoeksbureaus voor de bouw, woon en vastgoedsector, door altijd flexibel om te gaan met klant wensen en marktsituaties en lange termijn te denken. Onze eigenaar structuur, bedrijfsprocessen, het met name het sterke team van onderzoekers en projectmanagers zal ons fundament borgen. We kijken met vertrouwen naar de toekomst en denken graag mee met vragen van onze klanten.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages