Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 15 January 2024 I Reinier Zuydgeest

Europese consumenten staan steeds positiever tegenover private labels voor doe-het-zelf producten

Al vele jaren wordt de houding van consumenten ten opzichte van huismerken voor doe-het-zelfproducten gevolgd door onze European home improvement monitor. In ons Q3 2023 rapport over branding meldden we een verdere stijging van de positieve mening van consumenten over huismerken voor doe-het-zelfproducten. In 2022 had ongeveer 51% van de Europese consumenten een positief oordeel over huismerken voor doe-het-zelfproducten. Dit steeg naar 53% in 2023.  

 

 

Daarentegen daalde het aandeel consumenten dat een negatief oordeel heeft over huismerken van 8% in 2022 naar 3% in 2023.  

Als we dieper ingaan op de houding van consumenten, zien we een interessant generatiepatroon. De jongere doelgroep, die vaak worstelt met krappere budgetten, vertoont een positievere kijk op private labels. In de leeftijdsgroep 18 t/m 34 jaar heeft 57% van de consumenten een positief oordeel over huismerken voor doe-het-zelfproducten tegenover 50% voor de leeftijdsgroep 55+. Deze affiniteit is waarschijnlijk gecorreleerd met hun relatief lagere inkomensniveaus, waardoor huismerken worden gepositioneerd als een praktische en economische keuze voor hun behoeften op het gebied van woningverbetering. 

Een van de belangrijkste redenen waarom consumenten positiever zijn over huismerken, is dat de kwaliteit van de producten in de loop der jaren aanzienlijk is toegenomen. Bovendien zijn doe-het-zelfzaken actiever bezig met het promoten van huismerken en hebben ze meer geïnvesteerd in productontwikkeling, om ervoor te zorgen dat de huismerken een geschikter alternatief zijn voor A-merken. Dit volgt ook de trend dat productdifferentiatie moeilijker wordt en branding belangrijker. 

Het is belangrijk op te merken dat de positievere mening over huismerken niet noodzakelijkerwijs betekent dat de consument massaal verschuift naar het kopen en gebruiken van huismerken. Dit gezegd hebbende, geeft de aanhoudend positieve mening van de Europese consumenten over huismerken voor doe-het-zelfproducten aan dat het potentieel voor huismerken in de toekomst zal blijven groeien.  


Deze inzichten komen uit de European Home Improvement Monitor. Dit onderzoek vindt elk kwartaal plaats onder consumenten uit 11 Europese landen. In elke editie nemen we een gedetailleerd overzicht op van het aantal projecten wat word gedaan en de totale uitgave, en elk kwartaal onderzoeken we verschillende onderwerpen en belangrijke trends, zoals aankoopgedrag, merkvoorkeur, duurzaamheid & DIY vs DIFM. Resultaten zijn beschikbaar op totaal niveau en op product categorie niveau.

Hier kun je onze nieuwste edities van de European Home Improvement Monitor vinden

 

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages