Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 27 January 2022 I Ralitsa Ruseva

BRITSE INSTALLATEUR VAKER INGEHUURD OM PRODUCTEN TE INSTALLEREN GEKOCHT DOOR EINDGEBRUIKERS

Bijna 60% van de installateurs in het Verenigd Koninkrijk krijgt te maken met verzoeken om producten te installeren die gekocht zijn door eindverbruikers

In het Verenigd Koninkrijk blijkt het heel gangbaar te zijn dat installateurs worden benaderd voor de installatie van een product dat gekocht is door de eindverbruiker. Niet alleen het aandeel installateurs dat dergelijke verzoeken krijgt is het hoogst van alle landen (57%), maar ook het aandeel van projecten waarin dit gebeurt is het hoogst (20%). Dit komt vaker voor bij de kleinere installatiebedrijven in het Verenigd Koninkrijk (tot en met 4 werknemers). 26% van de projecten waar zij aan werken zijn voor huiseigenaren die al de productkeuze hebben gemaakt en het product hebben gekocht.

Het laagste aandeel van installateurs die worden ingehuurd voor Doe-Het-Zelf klussen kan worden gevonden in Duitsland (38%) en dergelijke projecten vertegenwoordigen gemiddeld ongeveer 10% van hun opdrachten.

 

In bijna alle landen wordt sanitair het meest gekocht door de eindverbruikers

Het gemeenschappelijke beeld in bijna alle landen is dat de producten die de eindgebruikers zelf kopen, vooral gerelateerd zijn aan sanitair. Voor deze producten speelt esthetiek een grotere rol en ze zijn ook veel gemakkelijker te kiezen, omdat ze minder technisch zijn dan bijvoorbeeld verwarmings- en koelapparatuur.

Het is echter interessant om te zien dat ketels, radiatoren en airconditioning, en in sommige landen leidingen, pompen voor afvalwater en slimme thermostaten, ook behoren tot de productcategorieën gekocht door de eindverbruikers.

 

In sommige landen zien installateurs duidelijk een toename van de beslissingsmacht van eindgebruikers

Dit is het geval in Nederland, Frankrijk en Duitsland. In deze landen zagen meer installateurs dat eindgebruikers de laatste jaren meer betrokken zijn bij de besluitvorming rond W-installatieproducten en -merken.

Daarnaast hebben de eindgebruikers ook meer macht bij het onderhandelen over de productprijzen met de installateurs, wat vooral te wijten is aan de toenemende transparantie van de prijzen op het internet. Voor de Nederlandse en Belgische installateurs is dit een veel voorkomende praktijk – 70% van hen ervaart dat en het komt voor in meer dan een derde van hun projecten.

Conclusie

Ons onderzoek toont aan dat eindgebruikers macht aan het winnen zijn in het beslissingsproces en installateurs worden gedwongen om transparanter te zijn over hun prijzen. Verder zien we consumenten zelf installatieproducten kopen en de installateurs alleen inhuren voor de installatie ervan. Voor sanitair is dit niet iets nieuws is, aangezien deze producten een zeer sterke esthetische waarde hebben. Een belangrijke vraag is echter of dit ook vaker zal worden gedaan voor andere installatieproducten, zoals bijvoorbeeld ketels. Installateurs maken meestal een goede marge op deze producten, maar als gevolg van het aanbod van deze producten online, hebben consumenten nu zelf de mogelijkheid om de prijzen te controleren en deze producten eventueel zelfs zelf kopen.

Maar zal dit een gangbare praktijk worden? Waarschijnlijk niet, en de belangrijkste reden daarvoor is de enorme werkdruk van de installateurs en de ernstige krapte op de arbeidsmarkt in de installatiesector in Noord-Europa. Dit betekent dat installateurs kieskeurig kunnen zijn over welke opdrachten ze willen uitvoeren. Als eindgebruikers hun eigen ketels kopen, kunnen installateurs de klus gewoon weigeren. Dat gezegd hebbende, denken wij dat de transparantie van de prijzen gevolgen zal hebben voor de marges op de installatieproducten; een installateur zal vaker moeten accepteren om te verkopen met lagere marges. Dit kan worden gecompenseerd door meer in rekening te brengen voor de installatie van de producten.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages