Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 27 August 2023 I Jeroen de Gruijl

BIM wordt minder gebruikt door aannemers dan door architecten, maar het gebruik groeit

BIM wordt minder gebruikt door aannemers dan door architecten, maar het gebruik groeit 

Na jaren van gestage maar vrij langzame groei heeft de adoptie van Building Information Modeling (BIM) nu een substantieel niveau bereikt, en met goede reden. Het maakt het mogelijk steeds complexere gebouwen en installaties efficiënt te bouwen, waardoor clashes en faalkosten worden verminderd, en het maakt het mogelijk andere technologieën zoals prefab te gebruiken. Op sommige gebieden vereist de regelgeving ook het werken in BIM. 

Als gevolg hiervan is het BIM-gebruik aanzienlijk toegenomen, vooral onder architecten. Gemiddeld maakt ongeveer de helft van de Europese architecten momenteel gebruik van BIM, en in sommige gebieden is het gebruik zo gebruikelijk dat het voor architecten een ‘licence to operate’ is geworden. Als u echter de bedrijfswaardeketen verder volgt dan alleen de architecten, neemt het gebruik van BIM aanzienlijk af. 

BIM-gebruik is niet zo gebruikelijk onder aannemers 

Als we bijvoorbeeld naar aannemers kijken, is het aandeel aannemers dat BIM gebruikt aanzienlijk lager dan het eerder genoemde aandeel architecten. Zoals uit de resultaten van de Contractor Monitor van USP Marketing Consultancy blijkt, varieert het aandeel aannemers dat met BIM werkt van 35% in Nederland tot slechts vijf en vier procent in respectievelijk Duitsland en Polen. 

De bedrijfsgrootte maakt wel verschil 

Om deze lage aandelen in perspectief te plaatsen, is het belangrijk op te merken dat deze resultaten gebaseerd zijn op onze halfjaarlijkse monitorresultaten waarvoor we aannemers met vijf of meer werknemers in acht Europese landen onderzoeken. De bedrijfsgrootte heeft over het algemeen een sterke relatie met het gebruik van BIM, omdat BIM vaker wordt gebruikt in grotere projecten en minder in kleinere projecten. 

Omdat grote aannemers meer betrokken zijn bij grotere projecten, is de kans ook groter dat ze met BIM werken. Kleinere aannemers zijn over het algemeen meer betrokken bij kleine projecten en ook vaker bij renovatieprojecten. BIM wordt bij dit soort projecten niet vaak gebruikt en daarom gebruiken de kleinere aannemers BIM het minst. Aangezien we ons richten op middelgrote tot grote aannemers, zijn die kleine aannemers er al uit gefilterd. 

De Nederlandse casus laat andere drijvende krachten achter het BIM-gebruik zien 

Naast de grootte van een bedrijf zijn er nog veel meer factoren die het BIM-gebruik beïnvloeden en stimuleren. De situatie in Nederland, met het hoogste aandeel aannemers dat BIM gebruikt, laat veel van deze factoren zien. Het is niet verrassend dat het aandeel architecten dat BIM gebruikt ook het hoogst is in Nederland, waar het gebruik van BIM voor hen zelfs een ‘license to operate’ is geworden. 

Allereerst is het digitaliseringsniveau van de bouwprocessen in Nederland al erg hoog, waardoor de stap om met BIM aan de slag te gaan kleiner is. Ten tweede kent Nederland een nieuwbouwcultuur waarbij veel seriematig gebouwd en geprefabriceerd wordt, waardoor BIM niet alleen heel nuttig is, maar vaak ook een must.

Bovendien wordt het gebruik van BIM top-down gestimuleerd, omdat dit sinds 2011 voor bepaalde projecten verplicht is. Ook is er een netwerk van overheids- en onderwijsinstellingen die het gebruik en de integratie van BIM stimuleren, bijvoorbeeld door het aanbieden van BIM-instructiecursussen. Bijgevolg is het niveau van BIM-gebruik onder bouwprofessionals verderop in de bouwwaardeketen ook hoger dan in andere landen, zij het over het algemeen lager dan BIM-gebruik onder aannemers en vooral architecten.

Ongeacht deze factoren die Nederland zo’n rijke voedingsbodem voor BIM-gebruik maken, vinden sommige aannemersbedrijven nog steeds redenen en ervaren ze barrières die hen ervan weerhouden om met BIM aan de slag te gaan. Voor meer informatie hierover en details over het BIM-gebruik onder aannemers in acht Europese landen verwijzen wij u naar de Contractor Monitor van USP Marketing Consultancy. 

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages