Onze marktonderzoeken

usp

Nieuws I gepubliceerd 27 August 2023 I Jeroen de Gruijl

BIM wordt minder gebruikt door aannemers dan door architecten, maar het gebruik groeit

BIM wordt minder gebruikt door aannemers dan door architecten, maar het gebruik groeit 

Na jaren van gestage maar vrij langzame groei heeft de adoptie van Building Information Modeling (BIM) nu een substantieel niveau bereikt, en met goede reden. Het maakt het mogelijk steeds complexere gebouwen en installaties efficiënt te bouwen, waardoor clashes en faalkosten worden verminderd, en het maakt het mogelijk andere technologieën zoals prefab te gebruiken. Op sommige gebieden vereist de regelgeving ook het werken in BIM. 

Als gevolg hiervan is het BIM-gebruik aanzienlijk toegenomen, vooral onder architecten. Gemiddeld maakt ongeveer de helft van de Europese architecten momenteel gebruik van BIM, en in sommige gebieden is het gebruik zo gebruikelijk dat het voor architecten een ‘licence to operate’ is geworden. Als u echter de bedrijfswaardeketen verder volgt dan alleen de architecten, neemt het gebruik van BIM aanzienlijk af. 

BIM-gebruik is niet zo gebruikelijk onder aannemers 

Als we bijvoorbeeld naar aannemers kijken, is het aandeel aannemers dat BIM gebruikt aanzienlijk lager dan het eerder genoemde aandeel architecten. Zoals uit de resultaten van de Contractor Monitor van USP Marketing Consultancy blijkt, varieert het aandeel aannemers dat met BIM werkt van 35% in Nederland tot slechts vijf en vier procent in respectievelijk Duitsland en Polen. 

De bedrijfsgrootte maakt wel verschil 

Om deze lage aandelen in perspectief te plaatsen, is het belangrijk op te merken dat deze resultaten gebaseerd zijn op onze halfjaarlijkse monitorresultaten waarvoor we aannemers met vijf of meer werknemers in acht Europese landen onderzoeken. De bedrijfsgrootte heeft over het algemeen een sterke relatie met het gebruik van BIM, omdat BIM vaker wordt gebruikt in grotere projecten en minder in kleinere projecten. 

Omdat grote aannemers meer betrokken zijn bij grotere projecten, is de kans ook groter dat ze met BIM werken. Kleinere aannemers zijn over het algemeen meer betrokken bij kleine projecten en ook vaker bij renovatieprojecten. BIM wordt bij dit soort projecten niet vaak gebruikt en daarom gebruiken de kleinere aannemers BIM het minst. Aangezien we ons richten op middelgrote tot grote aannemers, zijn die kleine aannemers er al uit gefilterd. 

De Nederlandse casus laat andere drijvende krachten achter het BIM-gebruik zien 

Naast de grootte van een bedrijf zijn er nog veel meer factoren die het BIM-gebruik beïnvloeden en stimuleren. De situatie in Nederland, met het hoogste aandeel aannemers dat BIM gebruikt, laat veel van deze factoren zien. Het is niet verrassend dat het aandeel architecten dat BIM gebruikt ook het hoogst is in Nederland, waar het gebruik van BIM voor hen zelfs een ‘license to operate’ is geworden. 

Allereerst is het digitaliseringsniveau van de bouwprocessen in Nederland al erg hoog, waardoor de stap om met BIM aan de slag te gaan kleiner is. Ten tweede kent Nederland een nieuwbouwcultuur waarbij veel seriematig gebouwd en geprefabriceerd wordt, waardoor BIM niet alleen heel nuttig is, maar vaak ook een must.

Bovendien wordt het gebruik van BIM top-down gestimuleerd, omdat dit sinds 2011 voor bepaalde projecten verplicht is. Ook is er een netwerk van overheids- en onderwijsinstellingen die het gebruik en de integratie van BIM stimuleren, bijvoorbeeld door het aanbieden van BIM-instructiecursussen. Bijgevolg is het niveau van BIM-gebruik onder bouwprofessionals verderop in de bouwwaardeketen ook hoger dan in andere landen, zij het over het algemeen lager dan BIM-gebruik onder aannemers en vooral architecten.

Ongeacht deze factoren die Nederland zo’n rijke voedingsbodem voor BIM-gebruik maken, vinden sommige aannemersbedrijven nog steeds redenen en ervaren ze barrières die hen ervan weerhouden om met BIM aan de slag te gaan. Voor meer informatie hierover en details over het BIM-gebruik onder aannemers in acht Europese landen verwijzen wij u naar de Contractor Monitor van USP Marketing Consultancy. 

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Media-oriëntatie H2 2021

2024 161 pagina's

Verken de media-betrokkenheidspatronen van aannemers om uw marketingstrategieën te optimaliseren. Duik in een pool van inzichten die onthult hoe aannemers omgaan met verschillende mediakanalen.

Bouw

European Green Deal Q4 2021

2024 88 pages

Explore the impact and reception of the European Green Deal among architects. Understand how the initiative is influencing architectural practices and sustainability measures.

Bouw

Koop kanalen H2 2023

2024 123 pagina's

Ontdek het koop- en bestelgedrag onder aannemers in H2 2023. Ontdek de belangrijkste gebruikte kanalen, share-of-wallet en nog veel meer.

Bouw

Gedragssegmentatie en mediagebruik 2023

2023 75 pagina's

Dit rapport geeft een uitgebreid overzicht van koopgedrag, producten en mediagebruik, specifiek gericht op Europese klusjesmannen. Het gaat in op hoe klussers media gebruiken, en voor welke doeleinden, en onderzoekt hun gewoonten en voorkeuren op het gebied van koopgedrag.

Bouw

Koopgedrag 2023

2023 64 pages

Ontdek het koopgedrag onder schilders in 2023. Begrijp de factoren die hun keuzes bepalen en hoe deze zich verhouden tot product- en merkvoorkeuren.

Bouw

Duurzaamheid Q2 2023

2023 94 pagina's

Ontdek de perspectieven van architecten op duurzaamheid in Q2 2023. Verken de evoluerende duurzame praktijken en de impact op architecturale ontwerpen en projectimplementaties.

Doe-het-zelf

DIY versus DIFM Q4 2021

2024 113 pagina's

Dit rapport is een must-have als u in de woningverbeteringsindustrie werkt. Het biedt een schat aan informatie over het gedrag van doe-het-zelf- en DIFM-consumenten, hun motivaties en de factoren die hun aankoopbeslissingen beïnvloeden.

Doe-het-zelf

Doe-het-zelf of doe-het-voor-mij Q4 2023

2024 70 pagina's

Ontdek de heersende trends tussen doe-het-zelf en DIFM in Q4 2023. Begrijp de voorkeuren van de consument en de factoren die van invloed zijn op hun keuze tussen doe-het-zelf en DIFM.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pagina's

Dit rapport biedt een uitgebreid overzicht van de doe-het-zelfbranche, met een focus op branding en de meest populaire merken binnen verschillende categorieën. In dit rapport krijgt u inzicht in hoe klanten merken voor woningverbetering ervaren en wat hen motiveert om bepaalde producten te kopen.

Doe-het-zelf

Inkoop kanalen Q2 2023

2023 114 pagina's

De European Home Improvement Monitor biedt waardevolle inzichten in aankoopkanalen in de Europese doe-het-zelfsector en onderzoekt de veranderende voorkeuren en gedragingen van consumenten in de traditionele detailhandel en opkomende online platforms.

Doe-het-zelf

Duurzaamheid Q1 2023

2023 73 pagina's

Verdiep je in duurzaamheidstrends in de doe-het-zelfsector in Q1 2023. Ontdek de voorkeuren van de consument en de verschuiving naar milieuvriendelijke oplossingen voor woningverbetering.

Doe-het-zelf

Inkoop kanalen Q2 2022

2022 124 pagina's

Ontdek de meest voorkomende aankoopkanalen in de doe-het-zelfsector in Q2 2022. Verdiep je in de voorkeuren van consumenten en de factoren die van invloed zijn op hun aankoopbeslissingen.

Installatie

Duurzaamheid Q1 2024

2024 99 pagina's

Het European Electrical Installation Monitor rapport geeft een gedetailleerde analyse van de duurzame oplossingen in de installatiebranche. Dit rapport richt zich specifiek op duurzaamheidsaspecten in de industrie.

Installatie

Challenges toward sustainable future Q4 2021

2024 111 pages

Installatie

Inkoop kanalen Q4 2021

2024 106 pagina's

Verdiep je in de opleidingsbehoeften binnen de elektrotechnische installatiesector. Begrijp de gebieden die de ontwikkeling van vaardigheden vereisen om aan de veranderende eisen van de industrie te voldoen.

Installatie

European Heat Pump Monitor: inzicht van huiseigenaren

2024

De European Heat Pump Monitor: Inzicht in huiseigenaren is een jaarlijks onderzoek gebaseerd op ongeveer 4.000 online interviews met huiseigenaren, uitgevoerd in 8 Europese landen. Het rapport behandelt een reeks onderwerpen die relevant zijn om de sentimenten, het koopgedrag, de zorgen en de veranderende behoeften van de doelgroep te begrijpen. Het bevat acht landspecifieke inzichten, met vergelijkingen tussen landen, en biedt richtlijnen voor het vormgeven van succesvolle en duurzame strategieën voor bedrijfsgroei.

Installatie

European Heat Pump Monitor: Inzicht voor installateurs van warmtepompen

2024

De European Heat Pump Monitor: Inzicht van warmtepompinstallateurs is een jaarlijks onderzoek gebaseerd op 920 telefonische interviews met warmtepompinstallateurs, uitgevoerd in 8 Europese landen. Het rapport behandelt een reeks onderwerpen die relevant zijn om de sentimenten, het koopgedrag, de zorgen en de veranderende behoeften van de doelgroep te begrijpen. Het bevat acht landspecifieke inzichten, met vergelijkingen tussen landen, en biedt richtlijnen voor het vormgeven van succesvolle en duurzame strategieën voor bedrijfsgroei.

Installatie

Opleidingsbehoeften Q4 2023

2024 110 pagina's

Dit rapport onderzoekt de opleidingsbehoeften van installateurs, zowel digitaal als persoonlijk. Het volledige rapport behandelt alle belangrijke opleidingsbehoeften en -aspecten en biedt een uitgebreid overzicht van de bedrijfsontwikkeling in de installatiesector in belangrijke Europese landen.