Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 27 January 2022 I Dirk Hoogenboom

BELGISCHE W-INSTALLATEURS HEBBEN DE MEESTE INVLOED OP MERKKEUZE

Afhankelijk van het soort project zijn er in bijvoorbeeld de installatiesector een verscheidenheid aan spelers betrokken bij de besluitvorming, zoals eindgebruikers, architecten, aannemers, engineers, installateurs, consultants, overheidsinstanties en nog vele anderen. Dit maakt het begrijpen van het besluitvormingsproces niet alleen complex, maar ook essentieel voor een gegronde en succesvolle strategie. Te meer omdat de beslissingsbevoegdheid in de bouw- en installatie industrie aan het verschuiven is door trends als BIM, prefab, de groeiende invloed van eindgebruikers, de steeds grotere complexiteit van installaties, en nieuwe vormen van aanbesteding zoals design-build contracten. Daarom heeft USP Marketing Consultancy besluitvorming het hoofdthema gemaakt van het Q3 2020 rapport van de European Mechanical Installation Monitor.

Laten we beginnen met in welke landen installateurs de meeste beslissingsbevoegdheid hebben.

Om tot de bovenstaande rangschikking te komen hebben we gekeken naar twee parameters. Ten eerste hebben we onderzocht in welke mate installateurs invloed hebben op de keuze voor het merk van zichtbare en niet-zichtbare installatieproducten voor alle soorten projecten. De tweede parameter is de mate waarin installateurs een merk dat al door een andere speler is bepaald kunnen veranderen.

Belgische w-installateurs hebben de meeste beslissingsbevoegdheid

In België hebben installateurs de meeste invloed op de merkkeuze. Niet alleen hebben ze in veel gevallen grote invloed op de aanvankelijke merkkeuze of maken ze die keuze zelf, ze kunnen in veel gevallen ook een merk dat al bepaald is veranderen als ze daar reden voor zien. Verassend genoeg hebben Belgische installateurs grote invloed op merkkeuze in niet-residentiële projecten, ongeacht of het om nieuwbouw of renovatie gaat. Dat is typisch een segment waarin installateurs in andere landen weinig beslissingsbevoegdheid hebben, maar in België is het een van de segmenten waarin de invloed van installateurs op merkkeuze juist erg sterk is. Daarnaast hebben Belgische installateurs veel invloed in grote residentiële projecten, maar is hun invloed op merkkeuze in kleine residentiële projecten middelmatig.

Duitse installateurs hebben de minste beslissingsbevoegdheid

In onze rangorde hebben Duitse installateurs de minste beslissingsbevoegdheid, wat nogal verassend lijkt te zijn. Feit is dat hun invloed op de merkkeuze van zichtbare en niet-zichtbare installatieproducten helemaal niet extreem laag is, maar hun beslissingsbevoegdheid juist wel minder is in niet-residentiële projecten, vooral vergeleken met België. Duitse installateurs spelen in het proces meer een adviserende dan een besluitvormende rol. Bovendien is hun vrijheid om een merk dat al bepaald is door een andere partij te veranderen relatief klein, vooral in de niet-residentiële sector. Enkel installateurs uit het Verenigd Koninkrijk hebben minder vrijheid om een gespecificeerd merk te wijzigen. Samen met hun lage invloed op de aanvankelijke merkkeuze leidt dit er toe dat Duitse installateurs de laagste beslissingsbevoegdheid hebben.

Hoe zal beslissingsbevoegdheid zich ontwikkelen in de mechanische installatiemarkt?

Dat is een lastige vraag om te beantwoorden, maar enkele trends werpen licht op dit vraagstuk. Ten eerste is er, doordat productprijzen makkelijk online te vinden zijn, een hogere prijstransparantie die er toe leidt dat eindgebruikers steeds meer invloed krijgen op merkkeuze. Installateurs worden steeds vaker geconfronteerd met eindgebruikers die productprijzen vinden die lager zijn dan de prijzen die installateurs in hun offertes rekenen. Dat leidt tot meer prijsonderhandeling en een stijgende invloed van eindgebruikers.

Een tweede trend die invloed heeft op beslissingsbevoegdheid is een toenemend gebruik van BIM. BIM staat toe dat installateurs eerder in het proces betrokken zijn, waardoor ze dus ook eerder in het proces invloed kunnen uitoefenen op beslissingen.

Aan de andere kant kan de steeds grotere complexiteit van installaties er toe leiden dat steeds meer consultants en bouwkundige bedrijven betrokken zijn bij het beslissingsproces, waardoor de invloed van installateurs, met uitzondering van de grotere installatiebedrijven, juist weer wat kan slinken.

Ten slotte is er de toename van elektrische onderdelen in mechanische installaties, en de trend naar ‘smart systems’, die er toe kan leiden dat elektrotechnische installateurs en smart home specialisten steeds meer invloed krijgen. Bovendien stijgt de invloed van ontwikkelaars en hoofdaannemers ook, vooral in de niet-residentiële sector en in grootschalige residentiële projecten. Ook dat kan leiden tot een afname van de invloed van de w-installateur, wat vooral het geval is bij design-build contracten.

Over de European Mechanical Installation Monitor en USP Marketing Consultancy

De European Mechanical Installation Monitor is een multi-client rapport dat elk kwartaal uitkomt, waarvoor jaarlijks 2.800 w-installateurs telefonisch worden geïnterviewd. De rapporten geven waardevolle inzichten in belangrijke trends en onderwerpen zoals duurzaamheid, koopgedrag, digitalisering en vele andere. Dit onderzoek maakt deel uit van een breder multi-client onderzoeksportfolio dat USP Marketing Consultancy aanbiedt. Andere multi-client rapporten richten zich op doelgroepen als architecten, aannemers, en elektrotechnische installateurs.

Naast een multi-client portfolio biedt USP Marketing Consultancy exclusief, ad-hoc marktonderzoek aan, waarbij we onze kennis van de bouw-, installatie-, doe-het-zelf- en vastgoedmarkten die we de afgelopen 25 jaar hebben opgebouwd laten gelden om nieuwe inzichten in context te plaatsen. Onze marktkennis is onze belangrijke troef om tot waardevolle inzichten te komen en gegrond advies te geven. USP Marketing Consultancy is gespecialiseerd in verschillende soorten onderzoek, waaronder merkonderzoek, klanttevredenheid, customer journey, markt analyse, en vele anderen.

Voor vragen over dit onderzoek of de mogelijkheden voor exclusief onderzoek voor u, kunt u contact opnemen met:

Mr. Dirk Hoogenboom, Research Consultant at USP Marketing Consultancy

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages