Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 27 January 2022 I Dirk Hoogenboom

BELGISCHE W-INSTALLATEURS HEBBEN DE MEESTE INVLOED OP MERKKEUZE

Afhankelijk van het soort project zijn er in bijvoorbeeld de installatiesector een verscheidenheid aan spelers betrokken bij de besluitvorming, zoals eindgebruikers, architecten, aannemers, engineers, installateurs, consultants, overheidsinstanties en nog vele anderen. Dit maakt het begrijpen van het besluitvormingsproces niet alleen complex, maar ook essentieel voor een gegronde en succesvolle strategie. Te meer omdat de beslissingsbevoegdheid in de bouw- en installatie industrie aan het verschuiven is door trends als BIM, prefab, de groeiende invloed van eindgebruikers, de steeds grotere complexiteit van installaties, en nieuwe vormen van aanbesteding zoals design-build contracten. Daarom heeft USP Marketing Consultancy besluitvorming het hoofdthema gemaakt van het Q3 2020 rapport van de European Mechanical Installation Monitor.

Laten we beginnen met in welke landen installateurs de meeste beslissingsbevoegdheid hebben.

Om tot de bovenstaande rangschikking te komen hebben we gekeken naar twee parameters. Ten eerste hebben we onderzocht in welke mate installateurs invloed hebben op de keuze voor het merk van zichtbare en niet-zichtbare installatieproducten voor alle soorten projecten. De tweede parameter is de mate waarin installateurs een merk dat al door een andere speler is bepaald kunnen veranderen.

Belgische w-installateurs hebben de meeste beslissingsbevoegdheid

In België hebben installateurs de meeste invloed op de merkkeuze. Niet alleen hebben ze in veel gevallen grote invloed op de aanvankelijke merkkeuze of maken ze die keuze zelf, ze kunnen in veel gevallen ook een merk dat al bepaald is veranderen als ze daar reden voor zien. Verassend genoeg hebben Belgische installateurs grote invloed op merkkeuze in niet-residentiële projecten, ongeacht of het om nieuwbouw of renovatie gaat. Dat is typisch een segment waarin installateurs in andere landen weinig beslissingsbevoegdheid hebben, maar in België is het een van de segmenten waarin de invloed van installateurs op merkkeuze juist erg sterk is. Daarnaast hebben Belgische installateurs veel invloed in grote residentiële projecten, maar is hun invloed op merkkeuze in kleine residentiële projecten middelmatig.

Duitse installateurs hebben de minste beslissingsbevoegdheid

In onze rangorde hebben Duitse installateurs de minste beslissingsbevoegdheid, wat nogal verassend lijkt te zijn. Feit is dat hun invloed op de merkkeuze van zichtbare en niet-zichtbare installatieproducten helemaal niet extreem laag is, maar hun beslissingsbevoegdheid juist wel minder is in niet-residentiële projecten, vooral vergeleken met België. Duitse installateurs spelen in het proces meer een adviserende dan een besluitvormende rol. Bovendien is hun vrijheid om een merk dat al bepaald is door een andere partij te veranderen relatief klein, vooral in de niet-residentiële sector. Enkel installateurs uit het Verenigd Koninkrijk hebben minder vrijheid om een gespecificeerd merk te wijzigen. Samen met hun lage invloed op de aanvankelijke merkkeuze leidt dit er toe dat Duitse installateurs de laagste beslissingsbevoegdheid hebben.

Hoe zal beslissingsbevoegdheid zich ontwikkelen in de mechanische installatiemarkt?

Dat is een lastige vraag om te beantwoorden, maar enkele trends werpen licht op dit vraagstuk. Ten eerste is er, doordat productprijzen makkelijk online te vinden zijn, een hogere prijstransparantie die er toe leidt dat eindgebruikers steeds meer invloed krijgen op merkkeuze. Installateurs worden steeds vaker geconfronteerd met eindgebruikers die productprijzen vinden die lager zijn dan de prijzen die installateurs in hun offertes rekenen. Dat leidt tot meer prijsonderhandeling en een stijgende invloed van eindgebruikers.

Een tweede trend die invloed heeft op beslissingsbevoegdheid is een toenemend gebruik van BIM. BIM staat toe dat installateurs eerder in het proces betrokken zijn, waardoor ze dus ook eerder in het proces invloed kunnen uitoefenen op beslissingen.

Aan de andere kant kan de steeds grotere complexiteit van installaties er toe leiden dat steeds meer consultants en bouwkundige bedrijven betrokken zijn bij het beslissingsproces, waardoor de invloed van installateurs, met uitzondering van de grotere installatiebedrijven, juist weer wat kan slinken.

Ten slotte is er de toename van elektrische onderdelen in mechanische installaties, en de trend naar ‘smart systems’, die er toe kan leiden dat elektrotechnische installateurs en smart home specialisten steeds meer invloed krijgen. Bovendien stijgt de invloed van ontwikkelaars en hoofdaannemers ook, vooral in de niet-residentiële sector en in grootschalige residentiële projecten. Ook dat kan leiden tot een afname van de invloed van de w-installateur, wat vooral het geval is bij design-build contracten.

Over de European Mechanical Installation Monitor en USP Marketing Consultancy

De European Mechanical Installation Monitor is een multi-client rapport dat elk kwartaal uitkomt, waarvoor jaarlijks 2.800 w-installateurs telefonisch worden geïnterviewd. De rapporten geven waardevolle inzichten in belangrijke trends en onderwerpen zoals duurzaamheid, koopgedrag, digitalisering en vele andere. Dit onderzoek maakt deel uit van een breder multi-client onderzoeksportfolio dat USP Marketing Consultancy aanbiedt. Andere multi-client rapporten richten zich op doelgroepen als architecten, aannemers, en elektrotechnische installateurs.

Naast een multi-client portfolio biedt USP Marketing Consultancy exclusief, ad-hoc marktonderzoek aan, waarbij we onze kennis van de bouw-, installatie-, doe-het-zelf- en vastgoedmarkten die we de afgelopen 25 jaar hebben opgebouwd laten gelden om nieuwe inzichten in context te plaatsen. Onze marktkennis is onze belangrijke troef om tot waardevolle inzichten te komen en gegrond advies te geven. USP Marketing Consultancy is gespecialiseerd in verschillende soorten onderzoek, waaronder merkonderzoek, klanttevredenheid, customer journey, markt analyse, en vele anderen.

Voor vragen over dit onderzoek of de mogelijkheden voor exclusief onderzoek voor u, kunt u contact opnemen met:

Mr. Dirk Hoogenboom, Research Consultant at USP Marketing Consultancy

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Media-oriëntatie H2 2021

2024 161 pagina's

Verken de media-betrokkenheidspatronen van aannemers om uw marketingstrategieën te optimaliseren. Duik in een pool van inzichten die onthult hoe aannemers omgaan met verschillende mediakanalen.

Bouw

European Green Deal Q4 2021

2024 88 pages

Explore the impact and reception of the European Green Deal among architects. Understand how the initiative is influencing architectural practices and sustainability measures.

Bouw

Koop kanalen H2 2023

2024 123 pagina's

Ontdek het koop- en bestelgedrag onder aannemers in H2 2023. Ontdek de belangrijkste gebruikte kanalen, share-of-wallet en nog veel meer.

Bouw

Gedragssegmentatie en mediagebruik 2023

2023 75 pagina's

Dit rapport geeft een uitgebreid overzicht van koopgedrag, producten en mediagebruik, specifiek gericht op Europese klusjesmannen. Het gaat in op hoe klussers media gebruiken, en voor welke doeleinden, en onderzoekt hun gewoonten en voorkeuren op het gebied van koopgedrag.

Bouw

Koopgedrag 2023

2023 64 pages

Ontdek het koopgedrag onder schilders in 2023. Begrijp de factoren die hun keuzes bepalen en hoe deze zich verhouden tot product- en merkvoorkeuren.

Bouw

Duurzaamheid Q2 2023

2023 94 pagina's

Ontdek de perspectieven van architecten op duurzaamheid in Q2 2023. Verken de evoluerende duurzame praktijken en de impact op architecturale ontwerpen en projectimplementaties.

Doe-het-zelf

DIY versus DIFM Q4 2021

2024 113 pagina's

Dit rapport is een must-have als u in de woningverbeteringsindustrie werkt. Het biedt een schat aan informatie over het gedrag van doe-het-zelf- en DIFM-consumenten, hun motivaties en de factoren die hun aankoopbeslissingen beïnvloeden.

Doe-het-zelf

Doe-het-zelf of doe-het-voor-mij Q4 2023

2024 70 pagina's

Ontdek de heersende trends tussen doe-het-zelf en DIFM in Q4 2023. Begrijp de voorkeuren van de consument en de factoren die van invloed zijn op hun keuze tussen doe-het-zelf en DIFM.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pagina's

Dit rapport biedt een uitgebreid overzicht van de doe-het-zelfbranche, met een focus op branding en de meest populaire merken binnen verschillende categorieën. In dit rapport krijgt u inzicht in hoe klanten merken voor woningverbetering ervaren en wat hen motiveert om bepaalde producten te kopen.

Doe-het-zelf

Inkoop kanalen Q2 2023

2023 114 pagina's

De European Home Improvement Monitor biedt waardevolle inzichten in aankoopkanalen in de Europese doe-het-zelfsector en onderzoekt de veranderende voorkeuren en gedragingen van consumenten in de traditionele detailhandel en opkomende online platforms.

Doe-het-zelf

Duurzaamheid Q1 2023

2023 73 pagina's

Verdiep je in duurzaamheidstrends in de doe-het-zelfsector in Q1 2023. Ontdek de voorkeuren van de consument en de verschuiving naar milieuvriendelijke oplossingen voor woningverbetering.

Doe-het-zelf

Inkoop kanalen Q2 2022

2022 124 pagina's

Ontdek de meest voorkomende aankoopkanalen in de doe-het-zelfsector in Q2 2022. Verdiep je in de voorkeuren van consumenten en de factoren die van invloed zijn op hun aankoopbeslissingen.

Installatie

Duurzaamheid Q1 2024

2024 99 pagina's

Het European Electrical Installation Monitor rapport geeft een gedetailleerde analyse van de duurzame oplossingen in de installatiebranche. Dit rapport richt zich specifiek op duurzaamheidsaspecten in de industrie.

Installatie

Challenges toward sustainable future Q4 2021

2024 111 pages

Installatie

Inkoop kanalen Q4 2021

2024 106 pagina's

Verdiep je in de opleidingsbehoeften binnen de elektrotechnische installatiesector. Begrijp de gebieden die de ontwikkeling van vaardigheden vereisen om aan de veranderende eisen van de industrie te voldoen.

Installatie

European Heat Pump Monitor: inzicht van huiseigenaren

2024

De European Heat Pump Monitor: Inzicht in huiseigenaren is een jaarlijks onderzoek gebaseerd op ongeveer 4.000 online interviews met huiseigenaren, uitgevoerd in 8 Europese landen. Het rapport behandelt een reeks onderwerpen die relevant zijn om de sentimenten, het koopgedrag, de zorgen en de veranderende behoeften van de doelgroep te begrijpen. Het bevat acht landspecifieke inzichten, met vergelijkingen tussen landen, en biedt richtlijnen voor het vormgeven van succesvolle en duurzame strategieën voor bedrijfsgroei.

Installatie

European Heat Pump Monitor: Inzicht voor installateurs van warmtepompen

2024

De European Heat Pump Monitor: Inzicht van warmtepompinstallateurs is een jaarlijks onderzoek gebaseerd op 920 telefonische interviews met warmtepompinstallateurs, uitgevoerd in 8 Europese landen. Het rapport behandelt een reeks onderwerpen die relevant zijn om de sentimenten, het koopgedrag, de zorgen en de veranderende behoeften van de doelgroep te begrijpen. Het bevat acht landspecifieke inzichten, met vergelijkingen tussen landen, en biedt richtlijnen voor het vormgeven van succesvolle en duurzame strategieën voor bedrijfsgroei.

Installatie

Opleidingsbehoeften Q4 2023

2024 110 pagina's

Dit rapport onderzoekt de opleidingsbehoeften van installateurs, zowel digitaal als persoonlijk. Het volledige rapport behandelt alle belangrijke opleidingsbehoeften en -aspecten en biedt een uitgebreid overzicht van de bedrijfsontwikkeling in de installatiesector in belangrijke Europese landen.