Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 27 January 2022 I Dirk Hoogenboom

AMAZON DOMINEERT DE ONLINE B2B ELEKTRISCHE INSTALLATIE MARKT

De gespecialiseerde groothandel is nog steeds sterk. 

De bouwmarkt is een vrij traditionele markt, wat ook zichtbaar is in onze resultaten. Voordat we dus beter kijken naar de positie van Amazon in de elektrische installatiemarkt, kijken we eerst naar een overzicht van de positie van de gespecialiseerde elektrische groothandel. Traditioneel zou een fabrikant zijn producten verkopen aan een groothandelaar, algemeen of gespecialiseerd, die het op zijn beurt aan de installateurs zou verkopen. Decennialang regeerde dit model, vooral vanwege de belangrijke rol van de gespecialiseerde groothandelaren. Deze groothandelaren hadden veel kennis in huis, dus naast het distribueren van de producten verspreidden de groothandelaren kennis en informatie over de producten. Bovendien traden de gespecialiseerde groothandelaren op als financiers in de keten door vooral kapitaal op voorraad te investeren. Dat hield in dat de groothandelaren ervoor zorgden dat installateurs de gewenste producten op elk moment konden krijgen en soms werden deze verkocht met betalingsvoorwaarden. De betalingsvoorwaarden zorgden er bijvoorbeeld voor dat installateurs de ‘gekochte’ producten op een later tijdstip af kon betalen.

Afgezien van de toenemende verkoop van producten online, zien we dat deze traditionele rol van gespecialiseerde groothandelaren niet veel is veranderd. Dit valt op als we kijken naar het aankoopgedrag van elektrische installateurs. Bijna alle elektrische installateurs in alle zeven landen kopen nog steeds elektrische installatieproducten bij gespecialiseerde groothandels. Zelfs in Spanje, waar dit percentage het laagst was, koopt nog 93% van de installateurs hun producten bij de gespecialiseerde groothandelaren. Als het gaat over het bedrag wat installateurs uitgeven bij groothandelaren, dan zien we in alle zeven landen dat ongeveer 80% van de portemonnee hier uitgegeven wordt. Dit toont aan dat de markt voor elektrische installatieproducten inderdaad een traditionele markt is omdat de gespecialiseerde groothandel nog steeds sterk staat.

Amazon domineert de pure online spelersmarkt

Het feit dat we te maken hebben met een traditionele markt betekent echter niet dat er niets veranderd.  Door het internet en snellere, goedkopere manieren van levering, zijn er nu ook nieuwe spelers in het spel. Een van hen is de pure online speler, die elektrische installatieproducten voornamelijk online verkoopt en vaak geen fysieke winkel heeft.

Als we kijken naar het aandeel van de portemonnee, dan is de invloed van deze pure online spelers op de elektrische installatieproducten markt relatief laag. Hoe het ook zij, een aanzienlijke hoeveelheid installateurs vinden en gebruiken deze kanalen al. In Europa, geeft ongeveer een op de vier installateurs aan ook producten aan te schaffen bij online retailers. Hun belangrijkste redenen hiervoor zijn ofwel noodzaak, omdat een bepaald installatie product niet beschikbaar is via andere kanalen, of goedkopere prijzen.

Deze attitudes bieden kansen voor pure online spelers, ons onderzoek toont aan dat vooral grote spelers in de online markt deze kansen grijpen. In vier van de zeven landen is er bijvoorbeeld een aanzienlijk aantal installateurs die kopen bij online winkels en noemen dan vaak Amazon als dé winkel voor online aankopen, zoals te zien in de grafiek. De grafiek illustreert de dominante positie die Amazon al heeft op de markt voor elektrische installaties als het gaat om pure online verkoop. Alleen in Nederland, België en Polen mist Amazon tractie, vooral niet vanwege sterke lokale concurrenten en de beperkte voetafdruk die Amazon in deze landen heeft.

Conclusie

Hoewel traditionele gespecialiseerde groothandelaren nog steeds de markt domineren, zijn nieuwe spelers zoals online retailers in opkomst. Het aandeel van de portemonnee is nog niet zo groot voor de online retailers, maar het gebruik van online kanalen groeit. Zo zien we dat grote spelers zoals Amazon, door het grijpen van kansen in de markt, snel terrein kunnen winnen. Aan de andere kant maakt de traditionele markt deze verschuiving moeilijker vanwege de sterke rol die de groothandel nog steeds speelt. Voor meer gedetailleerde informatie over de ontwikkeling van alle spelers in het spel van de aankoop kanalen in de elektrische installatie producten markt, verwijzen wij u naar de Q4 2018 European Electrical Installation Monitor

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages