Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 23 February 2023 I Dirk Hoogenboom

Aannemers verwachten minder prefab te gebruiken

De afgelopen jaren hebben we het gebruik van geprefabriceerde elementen in de bouw flink zien stijgen in Europa. Het is bekend dat de groei van prefabricatie sterk is verbonden met stijgende arbeidstekorten en met digitalisatie in de bouwsector.

Prefab staat een efficiënter manier van bouwen toe waardoor er minder tijd en arbeid nodig is, en biedt dus een solide oplossing in gebieden waar de bouwsector wordt geplaagd door hoge arbeidstekorten. Tegelijkertijd kan het gebruik van geprefabriceerde elementen het ontwerp- en bouwproces een stuk complexer maken en dus gaat de groei van prefab vaak gepaard met de groei van digitalisering en het gebruik van building information modelling.

Hoe solide het verband met arbeidstekorten en mate van digitalisering ook mag zijn, het zijn zeker niet de enige trends in de bouwsector die het gebruik van prefab aandrijven. Dat blijkt in de resultaten van het H1 2022 rapport van de Contractor monitor van USP Marketing Consultancy.

Het aantal prefab projecten van Europese aannemers is gestegen maar wordt verwacht te gaan dalen

In de acht Europese landen waar we aannemers hebben geïnterviewd, wordt gemiddeld in 41% van hun projecten enige vorm van geprefabriceerde elementen gebruikt. Dat is een aanzienlijke stijging sinds 2018, toen prefab slechts een rol speelde in minder dan een derde van de projecten van Europese aannemers.

Interessant is dat deze aannemers verwachten dat het percentage projecten waarin prefabricatie wordt gebruikt in de komende jaren juist zal dalen. Gemiddeld verwachten ze dat in 2025 nog maar 35% van hun projecten enige vorm van prefab zal bevatten, en 40% in 2030.

Het is wel belangrijk om op te merken dat er aanzienlijke verschillen bestaan per land, zowel in de huidige penetratie van prefab als in de verwachtingen van aannemers voor de toekomst. De uitersten in dit spectrum van prefab gebruik vormen goede voorbeelden die het belang van de aanwezige arbeidstekorten en mate van digitalisering voor het gebruik van prefabricatie in de bouw bewijzen, of juist laten zien dat andere factoren een belangrijker rol spelen.

Nederland is de perfecte voedingsbodem voor prefab

In Nederland wordt in maar liefst 71% van de projecten van aannemers prefabricatie toegepast, waarmee het dus ver boven het Europees gemiddelde zit. In tegenstelling tot de gemiddelde Europese verwachting, denken Nederlandse aannemers dat het percentage prefab projecten zal blijven stijgen, al zal de stijging wel wat minder hoog zijn dan de afgelopen jaren. Dat prefab zo aanwezig is in de Nederlandse bouwsector is goed te verklaren met het bovengenoemde verband met arbeidstekort en digitalisering.

Door woningtekorten en de vraag naar duurzame gebouwen is de vraag naar woningbouw in Nederland sterk gestegen, wat flink bijdraagt aan de arbeidstekorten in de sector die sowieso al relatief hoog waren. Tegelijkertijd is de mate van digitalisering in de Nederlandse bouwsector een van de hoogste van Europa. Tel daar bij op dat de Nederlandse stijl van rijtjeshuizen zich uitstekend leent voor prefabricatie, en het is duidelijk waarom Nederland een perfecte voedingsbodem is voor prefab.

Duitse aannemers laten zien dat economische ontwikkelingen de verwachting bepalen

Zoals gemeld is de gemiddelde verwachting van Europese aannemers dat het percentage van hun projecten waarin prefab wordt gebruikt de komende jaren zal gaan dalen. Interessant is dat de grootste daling wordt verwacht in Duitsland. Met 53% prefab projecten laten Duitse aannemers momenteel de op één na hoogste penetratie van prefab zien. Diezelfde aannemers verwachten echter dat dat percentage zal dalen tot slechts 21% in 2025.

Waarom deze negatieve verwachting in Duitsland? Arbeidstekorten plagen de Duitse bouwsector bijna net zo veel als in Nederland. En hoewel de Duitse bouwsector niet aan de top staat van mate van digitalisering, staat ze ook zeker niet onderaan. Van de acht onderzochte landen staat Duitsland wat betreft prefab gebruik momenteel zelfs op de tweede plaats. Dus wat maakt dat Duitse aannemers zo pessimistisch zijn over de ontwikkeling van het gebruik van prefab in de komende paar jaar?

Een mogelijke verklaring is dat de Duitse bouwsector, evenals de economische ontwikkeling in het algemeen, wat aan het vertragen is. Het is aannemelijk dat Duitse aannemers daardoor wat minder projecten verwachten te hebben in de komende jaren. Minder projecten betekent dat arbeidstekorten een minder groot probleem zullen zijn, waardoor de noodzaak voor prefab dus ook afneemt. Bovendien wordt prefab voornamelijk gebruikt in grotere projecten, en die kunnen in een vertragende economie minder talrijk zijn.

Dat alles samen laat zien dat economische ontwikkelingen een grote invloed hebben op de verwachte ontwikkeling van prefabricatie in de bouw, die sterker kan zijn dan factoren als arbeidstekort of digitalisering. Uiteindelijk zijn deze verwachtingen van aannemers slechts een deel van het totaalplaatje van ontwikkelingen en trends in de Europese bouwsector. Voor een volledig overzicht verwijzen we naar de H1 2022 Contractor monitor van USP Marketing Consultancy.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages