Onze marktonderzoeken

usp

Nieuws I gepubliceerd 23 February 2023 I Dirk Hoogenboom

Aannemers verwachten minder prefab te gebruiken

De afgelopen jaren hebben we het gebruik van geprefabriceerde elementen in de bouw flink zien stijgen in Europa. Het is bekend dat de groei van prefabricatie sterk is verbonden met stijgende arbeidstekorten en met digitalisatie in de bouwsector.

Prefab staat een efficiënter manier van bouwen toe waardoor er minder tijd en arbeid nodig is, en biedt dus een solide oplossing in gebieden waar de bouwsector wordt geplaagd door hoge arbeidstekorten. Tegelijkertijd kan het gebruik van geprefabriceerde elementen het ontwerp- en bouwproces een stuk complexer maken en dus gaat de groei van prefab vaak gepaard met de groei van digitalisering en het gebruik van building information modelling.

Hoe solide het verband met arbeidstekorten en mate van digitalisering ook mag zijn, het zijn zeker niet de enige trends in de bouwsector die het gebruik van prefab aandrijven. Dat blijkt in de resultaten van het H1 2022 rapport van de Contractor monitor van USP Marketing Consultancy.

Het aantal prefab projecten van Europese aannemers is gestegen maar wordt verwacht te gaan dalen

In de acht Europese landen waar we aannemers hebben geïnterviewd, wordt gemiddeld in 41% van hun projecten enige vorm van geprefabriceerde elementen gebruikt. Dat is een aanzienlijke stijging sinds 2018, toen prefab slechts een rol speelde in minder dan een derde van de projecten van Europese aannemers.

Interessant is dat deze aannemers verwachten dat het percentage projecten waarin prefabricatie wordt gebruikt in de komende jaren juist zal dalen. Gemiddeld verwachten ze dat in 2025 nog maar 35% van hun projecten enige vorm van prefab zal bevatten, en 40% in 2030.

Het is wel belangrijk om op te merken dat er aanzienlijke verschillen bestaan per land, zowel in de huidige penetratie van prefab als in de verwachtingen van aannemers voor de toekomst. De uitersten in dit spectrum van prefab gebruik vormen goede voorbeelden die het belang van de aanwezige arbeidstekorten en mate van digitalisering voor het gebruik van prefabricatie in de bouw bewijzen, of juist laten zien dat andere factoren een belangrijker rol spelen.

Nederland is de perfecte voedingsbodem voor prefab

In Nederland wordt in maar liefst 71% van de projecten van aannemers prefabricatie toegepast, waarmee het dus ver boven het Europees gemiddelde zit. In tegenstelling tot de gemiddelde Europese verwachting, denken Nederlandse aannemers dat het percentage prefab projecten zal blijven stijgen, al zal de stijging wel wat minder hoog zijn dan de afgelopen jaren. Dat prefab zo aanwezig is in de Nederlandse bouwsector is goed te verklaren met het bovengenoemde verband met arbeidstekort en digitalisering.

Door woningtekorten en de vraag naar duurzame gebouwen is de vraag naar woningbouw in Nederland sterk gestegen, wat flink bijdraagt aan de arbeidstekorten in de sector die sowieso al relatief hoog waren. Tegelijkertijd is de mate van digitalisering in de Nederlandse bouwsector een van de hoogste van Europa. Tel daar bij op dat de Nederlandse stijl van rijtjeshuizen zich uitstekend leent voor prefabricatie, en het is duidelijk waarom Nederland een perfecte voedingsbodem is voor prefab.

Duitse aannemers laten zien dat economische ontwikkelingen de verwachting bepalen

Zoals gemeld is de gemiddelde verwachting van Europese aannemers dat het percentage van hun projecten waarin prefab wordt gebruikt de komende jaren zal gaan dalen. Interessant is dat de grootste daling wordt verwacht in Duitsland. Met 53% prefab projecten laten Duitse aannemers momenteel de op één na hoogste penetratie van prefab zien. Diezelfde aannemers verwachten echter dat dat percentage zal dalen tot slechts 21% in 2025.

Waarom deze negatieve verwachting in Duitsland? Arbeidstekorten plagen de Duitse bouwsector bijna net zo veel als in Nederland. En hoewel de Duitse bouwsector niet aan de top staat van mate van digitalisering, staat ze ook zeker niet onderaan. Van de acht onderzochte landen staat Duitsland wat betreft prefab gebruik momenteel zelfs op de tweede plaats. Dus wat maakt dat Duitse aannemers zo pessimistisch zijn over de ontwikkeling van het gebruik van prefab in de komende paar jaar?

Een mogelijke verklaring is dat de Duitse bouwsector, evenals de economische ontwikkeling in het algemeen, wat aan het vertragen is. Het is aannemelijk dat Duitse aannemers daardoor wat minder projecten verwachten te hebben in de komende jaren. Minder projecten betekent dat arbeidstekorten een minder groot probleem zullen zijn, waardoor de noodzaak voor prefab dus ook afneemt. Bovendien wordt prefab voornamelijk gebruikt in grotere projecten, en die kunnen in een vertragende economie minder talrijk zijn.

Dat alles samen laat zien dat economische ontwikkelingen een grote invloed hebben op de verwachte ontwikkeling van prefabricatie in de bouw, die sterker kan zijn dan factoren als arbeidstekort of digitalisering. Uiteindelijk zijn deze verwachtingen van aannemers slechts een deel van het totaalplaatje van ontwikkelingen en trends in de Europese bouwsector. Voor een volledig overzicht verwijzen we naar de H1 2022 Contractor monitor van USP Marketing Consultancy.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Media-oriëntatie H2 2021

2024 161 pagina's

Verken de media-betrokkenheidspatronen van aannemers om uw marketingstrategieën te optimaliseren. Duik in een pool van inzichten die onthult hoe aannemers omgaan met verschillende mediakanalen.

Bouw

European Green Deal Q4 2021

2024 88 pages

Explore the impact and reception of the European Green Deal among architects. Understand how the initiative is influencing architectural practices and sustainability measures.

Bouw

Koop kanalen H2 2023

2024 123 pagina's

Ontdek het koop- en bestelgedrag onder aannemers in H2 2023. Ontdek de belangrijkste gebruikte kanalen, share-of-wallet en nog veel meer.

Bouw

Gedragssegmentatie en mediagebruik 2023

2023 75 pagina's

Dit rapport geeft een uitgebreid overzicht van koopgedrag, producten en mediagebruik, specifiek gericht op Europese klusjesmannen. Het gaat in op hoe klussers media gebruiken, en voor welke doeleinden, en onderzoekt hun gewoonten en voorkeuren op het gebied van koopgedrag.

Bouw

Koopgedrag 2023

2023 64 pages

Ontdek het koopgedrag onder schilders in 2023. Begrijp de factoren die hun keuzes bepalen en hoe deze zich verhouden tot product- en merkvoorkeuren.

Bouw

Duurzaamheid Q2 2023

2023 94 pagina's

Ontdek de perspectieven van architecten op duurzaamheid in Q2 2023. Verken de evoluerende duurzame praktijken en de impact op architecturale ontwerpen en projectimplementaties.

Doe-het-zelf

DIY versus DIFM Q4 2021

2024 113 pagina's

Dit rapport is een must-have als u in de woningverbeteringsindustrie werkt. Het biedt een schat aan informatie over het gedrag van doe-het-zelf- en DIFM-consumenten, hun motivaties en de factoren die hun aankoopbeslissingen beïnvloeden.

Doe-het-zelf

Doe-het-zelf of doe-het-voor-mij Q4 2023

2024 70 pagina's

Ontdek de heersende trends tussen doe-het-zelf en DIFM in Q4 2023. Begrijp de voorkeuren van de consument en de factoren die van invloed zijn op hun keuze tussen doe-het-zelf en DIFM.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pagina's

Dit rapport biedt een uitgebreid overzicht van de doe-het-zelfbranche, met een focus op branding en de meest populaire merken binnen verschillende categorieën. In dit rapport krijgt u inzicht in hoe klanten merken voor woningverbetering ervaren en wat hen motiveert om bepaalde producten te kopen.

Doe-het-zelf

Inkoop kanalen Q2 2023

2023 114 pagina's

De European Home Improvement Monitor biedt waardevolle inzichten in aankoopkanalen in de Europese doe-het-zelfsector en onderzoekt de veranderende voorkeuren en gedragingen van consumenten in de traditionele detailhandel en opkomende online platforms.

Doe-het-zelf

Duurzaamheid Q1 2023

2023 73 pagina's

Verdiep je in duurzaamheidstrends in de doe-het-zelfsector in Q1 2023. Ontdek de voorkeuren van de consument en de verschuiving naar milieuvriendelijke oplossingen voor woningverbetering.

Doe-het-zelf

Inkoop kanalen Q2 2022

2022 124 pagina's

Ontdek de meest voorkomende aankoopkanalen in de doe-het-zelfsector in Q2 2022. Verdiep je in de voorkeuren van consumenten en de factoren die van invloed zijn op hun aankoopbeslissingen.

Installatie

Duurzaamheid Q1 2024

2024 99 pagina's

Het European Electrical Installation Monitor rapport geeft een gedetailleerde analyse van de duurzame oplossingen in de installatiebranche. Dit rapport richt zich specifiek op duurzaamheidsaspecten in de industrie.

Installatie

Challenges toward sustainable future Q4 2021

2024 111 pages

Installatie

Inkoop kanalen Q4 2021

2024 106 pagina's

Verdiep je in de opleidingsbehoeften binnen de elektrotechnische installatiesector. Begrijp de gebieden die de ontwikkeling van vaardigheden vereisen om aan de veranderende eisen van de industrie te voldoen.

Installatie

European Heat Pump Monitor: inzicht van huiseigenaren

2024

De European Heat Pump Monitor: Inzicht in huiseigenaren is een jaarlijks onderzoek gebaseerd op ongeveer 4.000 online interviews met huiseigenaren, uitgevoerd in 8 Europese landen. Het rapport behandelt een reeks onderwerpen die relevant zijn om de sentimenten, het koopgedrag, de zorgen en de veranderende behoeften van de doelgroep te begrijpen. Het bevat acht landspecifieke inzichten, met vergelijkingen tussen landen, en biedt richtlijnen voor het vormgeven van succesvolle en duurzame strategieën voor bedrijfsgroei.

Installatie

European Heat Pump Monitor: Inzicht voor installateurs van warmtepompen

2024

De European Heat Pump Monitor: Inzicht van warmtepompinstallateurs is een jaarlijks onderzoek gebaseerd op 920 telefonische interviews met warmtepompinstallateurs, uitgevoerd in 8 Europese landen. Het rapport behandelt een reeks onderwerpen die relevant zijn om de sentimenten, het koopgedrag, de zorgen en de veranderende behoeften van de doelgroep te begrijpen. Het bevat acht landspecifieke inzichten, met vergelijkingen tussen landen, en biedt richtlijnen voor het vormgeven van succesvolle en duurzame strategieën voor bedrijfsgroei.

Installatie

Opleidingsbehoeften Q4 2023

2024 110 pagina's

Dit rapport onderzoekt de opleidingsbehoeften van installateurs, zowel digitaal als persoonlijk. Het volledige rapport behandelt alle belangrijke opleidingsbehoeften en -aspecten en biedt een uitgebreid overzicht van de bedrijfsontwikkeling in de installatiesector in belangrijke Europese landen.