Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Nieuws I gepubliceerd 27 January 2022 I Zeynep Kutsal

Aannemers gebruikten pure online verkoopkanaal meer door COVID

Om voor de hand liggende redenen was er tijdens de pandemie een enorme stijging in online winkelen. Gezondheidsoverwegingen en gesloten winkels dwongen consumenten er min of meer toe weg te blijven uit fysieke winkels en in plaats daarvan meer online te kopen. Dat werkte in het voordeel van pure online winkels, online winkels zonder fysieke filialen. Deze online spelers vormen niet enkel een verkoopkanaal voor consumenten in het algemeen, maar ook voor specifieke professionele segmenten zoals aannemers.

Aannemers zijn echter behoorlijk traditioneel in hun koopgedrag, en pure online winkels hebben nooit echt terrein gewonnen onder hen. De vraag is dus of COVID daar enige verandering in heeft gebracht, en of pure online winkels tijdens de pandemie een groter stuk van de aannemertaart hebben bemachtigd. Dat is één van de vragen die beantwoord wordt in het H1 2021 rapport van de Contracor Monitor van USP Marketing Consultancy, dat zich richt op het koopgedrag van aannemers uit acht Europese landen.

Pure online kanaal iets meer gebruikt, maar nog steeds weinig omzet

 

Zoals we eerder hebben vermeld is het koopgedrag van aannemers over het algemeen niet echt veranderd tijdens de pandemie. Volgens de aannemers hebben ze verkoopkanalen als groothandels, fabrikanten of bouwmarkten niet echt meer of minder gebruikt door corona. Een saldo van 2% van de aannemers gaf aan minder bij bouwmarkten te hebben gekocht, wat weinig verschil maakt aangezien slechts 3% van hun budget bij bouwmarkten besteed werd.

 

Pure online winkels lijken echter het enige verkoopkanaal te zijn dat echt is gegroeid. Zoals verwacht kochten aannemers vaker bij pure online winkels, al is het niet heel veel vaker. Een saldo van 5% van de Europese aannemers heeft dat kanaal vaker gebruikt door COVID, wat niet veel meer is maar gezien het conservatieve koopgedrag van aannemers toch een aardige stijging.

Dat zegt echter weinig over het budget dat aannemers bij die pure online winkels besteed hebben. Sterker nog, wanneer we kijken naar het aandeel budget dat besteed is via het pure online verkoopkanaal is er nagenoeg niets veranderd sinds onze laatste meting in 2018. Met een aandeel van slechts 2%, nog minder dan de bouwmarkten, lijken pure online winkels nog steeds een relatief onbelangrijk verkoopkanaal te zijn in de conservatieve wereld van de aannemers.

Grote verschillen per land

Voor er wordt opgegeven bouwproducten aan aannemers te verkopen via pure online winkels is het belangrijk te realiseren dat de Europese populatie aannemers groot en divers is, wat leidt tot grote verschillen tussen landen. De grootste markt voor pure online spelers is het Verenigd Koninkrijk, waar maar liefst 55% van de aannemers dat kanaal zegt te gebruiken. Dat is een enorm percentage vergeleken met bijvoorbeeld Duitsland, waar slechts 5% van de aannemers het zelfde aangeven.

De invloed die COVID heeft gehad op het koopgedrag van aannemers verschilt net zo zeer per land. Zo gaf in het Verenigd Koninkrijk een saldo van maar liefst 18% van de aannemers aan het pure online kanaal vaker gebruikt te hebben door corona, terwijl dat gemiddeld in Europa slechts 5% was. Echter heeft zich dat ook in het verenigd koninkrijk niet vertaald in een grote stijging van omzet van dat kanaal. Ondanks dat het de belangrijkste markt is voor pure online winkels, besteden Britse aannemers er slechts 5% van hun budget.

Deze verschillen per land, of ze nu groot of meer subtiel zijn, maken het verschil voor het succes van een sales of marketing strategie. Voor een gedetailleerd overzicht van het online en offline koop- en oriëntatiegedrag van aannemers uit acht Europese landen verwijzen we u naar de H1 2021 Contractor Monitor van USP Marketing Consultancy.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages