Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

News I gepubliceerd 05 February 2024 I Dirk Hoogenboom

Europese HVAC-installateurs geven nog steeds de voorkeur aan face-to-face training boven online training

De Europese HVAC-installateurs worstelen met een aanhoudende crisis van het tekort aan arbeidskrachten Volgens recente bevindingen uit het Q4 2023-rapport van onze European Mechanical Installation Monitor staat ongeveer 61% van alle Europese installateurs voor aanzienlijke uitdagingen als gevolg van de schaarste aan geschoolde arbeidskrachten. De situatie is nog nijpender in Duitsland en Nederland, waar bijna 80% van de installateurs ernstige tekorten meldt.

 

Volgens de HVAC-installateurs is hun belangrijkste strategie om de problemen met het tekort aan arbeidskrachten te verminderen, de aanwerving van niet-gekwalificeerd personeel. Dit vereist uitgebreide trainingsprogramma’s. De vraag naar opleidingen onder Europese installateurs is bijzonder groot: meer dan driekwart neemt actief deel aan trainingssessies. Duitse en Poolse installateurs vertonen de grootste betrokkenheid bij trainingen, terwijl Franse installateurs de minste interesse tonen.

Ondanks de prevalentie van tekorten aan arbeidskrachten en hoge werkdruk, blijft face-to-face training de voorkeursmethode in alle zes onderzochte Europese landen. Installateurs in Nederland en België geven de hoogste voorkeur aan face-to-face training, waarbij ongeveer 8 op de 10 installateurs de voorkeur geven aan deze manier van training volgen. Omgekeerd vertonen installateurs in het VK en Polen een lagere voorkeur voor face-to-face training, maar vertonen ze nog steeds een aanzienlijke neiging tot face-to-face training in vergelijking met online alternatieven.

De voorkeur voor online training onder Europese installateurs is in alle landen relatief laag, waarbij Polen met 11% de hoogste neiging laat zien. Installateurs verwachten echter dat er in de toekomst een toename van online trainingsmogelijkheden zal plaatsvinden, naast een mixed-method-aanpak met zowel traditionele als digitale formaten.

Aangezien de industrie verwacht van een aanzienlijke uitstroom van ervaren installateurs en een toestroom van onervaren en ongekwalificeerd personeel, zal de vraag naar training naar verwachting hoog blijven. Voor fabrikanten en groothandels die actief zijn in de HVAC-sector is het aanbieden van tijdige en relevante trainingsprogramma’s essentieel om installateurs te betrekken en klantloyaliteit te bevorderen.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media-oriëntatie Q1 2023

2023 106 pagina's

Ontrafel de trends op het gebied van mediabetrokkenheid onder Europese architecten in Q1 2023. Duik in hoe verschillende mediakanalen worden gebruikt voor informatie, inspiratie en professionele groei.

Bouw

Prefab in aanbouw Q3 2023

2023 90 pagina's

Verdiep je in de invloedrijke rol van aannemers binnen de besluitvormingseenheden van de bouw. Onderzoek de dynamiek en de mate van impact die aannemers hebben bij cruciale bouwbeslissingen.

Bouw

Duurzaamheid & Circulariteit H1 2023

2023 54 pagina's

Verken de toepassing van duurzaamheids- en circulariteitspraktijken bij aannemers in H1 2023. Ontdek de drijvende krachten achter de verschuiving naar duurzamere bouwpraktijken en de voordelen die ervan worden geplukt.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Trainingsbehoeftes Q2 2023

2023 106 pagina's

Dit rapport biedt een overzicht van de gewoonten en voorkeuren van installateurs met betrekking tot hun opleiding. Bovendien omvat het rapport de alomtegenwoordige uitdaging van het tekort aan arbeidskrachten en onderzoekt het de strategieën van de sector om dit probleem op te lossen.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages