Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Geen onderdeel van een categorie I gepubliceerd 21 December 2023

Circulariteit in de bouw krijgt meer belang, maar is nog niet bekend

De term duurzaamheid is uitgegroeid tot een bekend concept in de bouw, het begrip voor het concept is daardoor ook toegenomen. Circulariteit, een ander concept dat momenteel wordt besproken in de bouw, is minder bekend bij architecten. Daarnaast is het aantal opdrachtgevers van bouwprojecten dat vraagt naar circulariteit een stuk lager. Architecten hebben verschillende inzichten in het concept en er zijn grote verschillen per land te zien. In de European Architectural Barometer heeft USP Marketing Consultancy 1.400 architecten in acht Europese landen geïnterviewd. Aan deze architecten werd gevraagd wat hun verwachtingen zijn met betrekking tot de ontwikkelingen omtrent circulaire en duurzame bouwmethoden.

Groot deel van de architecten ervaart vraag naar duurzaamheid, circulariteit wordt minder gevraagd

 

Kijkend naar de vraag naar duurzaamheid van opdrachtgevers, werden enkele interessante resultaten gevonden, waaronder verschillen tussen landen onderling. Nederland en België zijn de toonaangevende landen als het gaat om investeringen in duurzaamheid. Van alle landen vragen opdrachtgevers in Frankrijk het meest om duurzaamheid, maar de bereidheid om te investeren is daar echter relatief laag. Architecten in Polen ervaren een stuk minder vraag naar duurzaamheid in projecten, en volgens Poolse architecten vraagt meer dan de helft van de opdrachtgevers helemaal niet naar informatie over duurzame oplossingen. Als het gaat om circulariteit staat de industrie duidelijk nog aan het begin van de implementatie van een andere manier van ontwerpen en bouwen. Er is nog steeds een relatief lage vraag naar circulariteit in projecten. Over het algemeen ervaart minder dan een derde van de architecten dat opdrachtgevers vragen om circulariteit in bouwprojecten. Interessant is dat in de Zuid-Europese landen (Spanje en Italië) het meest rekening wordt gehouden met circulariteit bij bouwprojecten. Als we kijken naar de adoptie van andere grote trends binnen de bouwsector, zoals BIM of prefab, blijven deze landen meestal een beetje achter.

 

Begrip van concepten

Hoewel duurzaamheid een bekend concept is geworden, is circulariteit nog relatief onbekend. Als het gaat om het definiëren van het concept van duurzaamheid, architecten zijn vrij unaniem. Kenmerken als ‘energieneutraal’ en ‘het gebruik van duurzame materialen’ worden in alle landen vaak genoemd. Dit betekent dat het concept van duurzaamheid evolueert van alleen materiaal gerelateerd – goed voor onze planeet en natuurlijke hulpbronnen – naar het bredere onderwerp van het energiezuiniger maken van onze bestaande gebouwenvoorraad. Met een stijgende vraag van opdrachtgevers lijkt het erop dat de sector het belang van duurzaamheid begrijpt. Duurzaamheid is dus niet langer slechts een vaag zoemend concept.

 

De kennis van circulariteit in verschillende landen verschilt sterk. Hoewel in Italië in veel projecten al rekening wordt gehouden met circulariteit, lijkt het er ook op dat ze een relatief vlak begrip hebben van het concept. Daar gaat het vooral om het beperken van afval en het recyclen van afval, een van de eerste fasen van een circulaire economie. Hoewel recycling van afval in veel landen wordt genoemd, is het interessant om te zien dat in andere landen, zoals Nederland, Spanje en België, de meerderheid al denkt aan hergebruik van materialen. Recycling van afval wordt gezien als een van de eerste fasen van circulair bouwen, terwijl het hergebruik van materialen al een stap verder gaat. Het lijkt erop dat, hoewel in veel projecten in Italië al rekening wordt gehouden met circulariteit, dit slechts op een beperkte manier gebeurt. Het gaat in Italië namelijk vooral over het beperken van afval en de recycling van afval, de eerste stappen van een circulaire economie. Landen zoals Spanje, Nederland en België lijken een meer specifiek inzicht in het onderwerp te hebben. Deze landen houden niet alleen rekening met de eerste aspecten van circulair bouwen, maar ze denken ook al aan het hergebruik van materialen. Daarnaast denken deze landen, in mindere mate, ook nog aan de mogelijke toekomstige transformatie van gebouwen, en dit vervolgens te integreren in hun oorspronkelijke ontwerpen.

 

Over de Europese Architectuurbarometer

De European Architectural Barometer is een studie van USP Marketing Consultancy, gebaseerd op 5.400 succesvolle interviews met architecten in acht Europese landen die elk jaar plaatsvinden. Ieder kwartaal wordt een rapport gepubliceerd over een specifiek onderwerp zoals BIM, prefabricage, mediaoriëntatie van architecten en nog veel meer. Het rapport bevat ook toekomstige bouwvolumevoorspellingen, gebaseerd op de orderboekontwikkeling van architecten en andere economische indicatoren in de bouwsector.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Behavioural segmentation and media usage report 2023

2023 75 pages

This report provides a comprehensive overview of purchase behaviour, products, and media usage, specifically focusing on European handymen. It delves into how handymen use media, and for what purposes, and examines their habits and preferences in terms of purchasing behaviour.

Bouw

Purchase behaviour 2023

2023 64 pages

Uncover the purchasing behaviors among painters in 2023. Understand the factors driving their choices and how they relate to product and brand preferences.

Bouw

Sustainability Q2 2023

2023 94 pages

Uncover architects' perspectives on sustainability in Q2 2023. Explore the evolving sustainable practices and the impact on architectural designs and project implementations.

Bouw

Media orientation Q1 2023

2023 95 pages

Unravel the media engagement trends among European architects in Q1 2023. Delve into how different media channels are utilized for information, inspiration, and professional growth.

Bouw

Sustainability & Circularity H1 2023

2023 54 pages

Explore the adoption of sustainability and circularity practices among contractors in H1 2023. Uncover the driving forces behind the shift towards more sustainable construction practices and the benefits reaped.

Bouw

Profiling, purchase behavior, product and brand scan 2022

2022 51 pages

This report offers a comprehensive overview of purchase behaviour, product, and brand scanning, with a specific focus on European handymen. Brand preferences are covered for each country, showing differences among spontaneous awareness, brand usage, and the most used brand, while the segment on purchase channels shows the type of buying behaviour and preferred channels handymen choose.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pages

This report offers an extensive overview of the home improvement industry, with a focus on branding and the most popular brands within different categories. Within this report, you will gain insights into how customers perceive home improvement brands and what motivates them to buy certain products.

Doe-het-zelf

Purchase channels Q2 2023

2023 114 pages

The European Home Improvement Monitor offers valuable insights on purchase channels in the European home improvement industry, examining the evolving preferences and behaviors of consumers across traditional retail and emerging online platforms.

Doe-het-zelf

Sustainability Q1 2023

2023 73 pages

Delve into sustainability trends in the home improvement sector in Q1 2023. Discover consumer preferences and the shift towards eco-friendly home improvement solutions.

Doe-het-zelf

Rise of digital natives Q1 2022

2022 120 pages

Explore the impact of digital natives on the home improvement sector in Q1 2022. Discover how digitalization is shaping consumer behaviors and market trends.

Doe-het-zelf

Purchase Channels Q2 2022

2022 124 pages

Uncover the prevalent purchase channels in the home improvement sector during Q2 2022. Delve into consumer preferences and the factors influencing their purchasing decisions.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2022

2022 187 pages

Discover the power of branding in the home improvement sector. Explore how strong branding influences consumer preferences and purchase decisions.

Installatie

Services in the Installation market Q2 2023

2023 111 pages

This report explores the type of support installers anticipate from manufacturers and to what degree. Alongside a thorough examination of installation services, the report presents a comprehensive overview of business development in the installation sector across important European countries.

Installatie

Sustainability Q1 2023

2023 99 pages

The European Mechanical Installation Monitor report provides a detailed analysis of the plumbing and HVAC industry. This report specifically focuses on sustainability aspects in the industry.

Installatie

Purchase channels Q3 2023

2023 106 pages

This report provides a comprehensive view of the attitudes of installers toward purchase channels, specifically among HVAC installers. In the report, you will find insights into buying behaviour, which channels are mostly used, which are growing, and whether online channels are gaining acceptance.

Installatie

Training needs Q2 2023

2023 106 pages

This report offers an overview of installers’ habits and preferences concerning their education. Furthermore, the report encompasses the pervasive challenge of workforce shortage and explores the sector’s strategies for resolving this issue.

Installatie

Media orientation Q1 2023

2023 119 pages

Understanding media orientation is crucial for businesses operating in the electrical installation sector. In today’s digital age, where media channels are constantly evolving, it is essential to identify the most effective platforms to reach and engage with target audiences. This report offers a comprehensive analysis of media usage within the industry, providing actionable insights that can drive impactful marketing campaigns.

Installatie

Media orientation Q4 2022

2022 81 pages