Onze marktonderzoeken

Marktrapporten

See all
usp

Blogs I gepubliceerd 21 December 2023

Circulariteit in de bouw krijgt meer belang, maar is nog niet bekend

De term duurzaamheid is uitgegroeid tot een bekend concept in de bouw, het begrip voor het concept is daardoor ook toegenomen. Circulariteit, een ander concept dat momenteel wordt besproken in de bouw, is minder bekend bij architecten. Daarnaast is het aantal opdrachtgevers van bouwprojecten dat vraagt naar circulariteit een stuk lager. Architecten hebben verschillende inzichten in het concept en er zijn grote verschillen per land te zien. In de European Architectural Barometer heeft USP Marketing Consultancy 1.400 architecten in acht Europese landen geïnterviewd. Aan deze architecten werd gevraagd wat hun verwachtingen zijn met betrekking tot de ontwikkelingen omtrent circulaire en duurzame bouwmethoden.

Groot deel van de architecten ervaart vraag naar duurzaamheid, circulariteit wordt minder gevraagd

 

Kijkend naar de vraag naar duurzaamheid van opdrachtgevers, werden enkele interessante resultaten gevonden, waaronder verschillen tussen landen onderling. Nederland en België zijn de toonaangevende landen als het gaat om investeringen in duurzaamheid. Van alle landen vragen opdrachtgevers in Frankrijk het meest om duurzaamheid, maar de bereidheid om te investeren is daar echter relatief laag. Architecten in Polen ervaren een stuk minder vraag naar duurzaamheid in projecten, en volgens Poolse architecten vraagt meer dan de helft van de opdrachtgevers helemaal niet naar informatie over duurzame oplossingen. Als het gaat om circulariteit staat de industrie duidelijk nog aan het begin van de implementatie van een andere manier van ontwerpen en bouwen. Er is nog steeds een relatief lage vraag naar circulariteit in projecten. Over het algemeen ervaart minder dan een derde van de architecten dat opdrachtgevers vragen om circulariteit in bouwprojecten. Interessant is dat in de Zuid-Europese landen (Spanje en Italië) het meest rekening wordt gehouden met circulariteit bij bouwprojecten. Als we kijken naar de adoptie van andere grote trends binnen de bouwsector, zoals BIM of prefab, blijven deze landen meestal een beetje achter.

 

Begrip van concepten

Hoewel duurzaamheid een bekend concept is geworden, is circulariteit nog relatief onbekend. Als het gaat om het definiëren van het concept van duurzaamheid, architecten zijn vrij unaniem. Kenmerken als ‘energieneutraal’ en ‘het gebruik van duurzame materialen’ worden in alle landen vaak genoemd. Dit betekent dat het concept van duurzaamheid evolueert van alleen materiaal gerelateerd – goed voor onze planeet en natuurlijke hulpbronnen – naar het bredere onderwerp van het energiezuiniger maken van onze bestaande gebouwenvoorraad. Met een stijgende vraag van opdrachtgevers lijkt het erop dat de sector het belang van duurzaamheid begrijpt. Duurzaamheid is dus niet langer slechts een vaag zoemend concept.

 

De kennis van circulariteit in verschillende landen verschilt sterk. Hoewel in Italië in veel projecten al rekening wordt gehouden met circulariteit, lijkt het er ook op dat ze een relatief vlak begrip hebben van het concept. Daar gaat het vooral om het beperken van afval en het recyclen van afval, een van de eerste fasen van een circulaire economie. Hoewel recycling van afval in veel landen wordt genoemd, is het interessant om te zien dat in andere landen, zoals Nederland, Spanje en België, de meerderheid al denkt aan hergebruik van materialen. Recycling van afval wordt gezien als een van de eerste fasen van circulair bouwen, terwijl het hergebruik van materialen al een stap verder gaat. Het lijkt erop dat, hoewel in veel projecten in Italië al rekening wordt gehouden met circulariteit, dit slechts op een beperkte manier gebeurt. Het gaat in Italië namelijk vooral over het beperken van afval en de recycling van afval, de eerste stappen van een circulaire economie. Landen zoals Spanje, Nederland en België lijken een meer specifiek inzicht in het onderwerp te hebben. Deze landen houden niet alleen rekening met de eerste aspecten van circulair bouwen, maar ze denken ook al aan het hergebruik van materialen. Daarnaast denken deze landen, in mindere mate, ook nog aan de mogelijke toekomstige transformatie van gebouwen, en dit vervolgens te integreren in hun oorspronkelijke ontwerpen.

 

Over de Europese Architectuurbarometer

De European Architectural Barometer is een studie van USP Marketing Consultancy, gebaseerd op 5.400 succesvolle interviews met architecten in acht Europese landen die elk jaar plaatsvinden. Ieder kwartaal wordt een rapport gepubliceerd over een specifiek onderwerp zoals BIM, prefabricage, mediaoriëntatie van architecten en nog veel meer. Het rapport bevat ook toekomstige bouwvolumevoorspellingen, gebaseerd op de orderboekontwikkeling van architecten en andere economische indicatoren in de bouwsector.

Verse inzichten staan klaar

Onze laatste rapporten

Bekijk onze meest recente marktrapportages voor de bouw, -installatie en doe-het-zelf markten, gebaseerd of solide kwantitatief onderzoek.

Bouw

Doe-het-zelf

Installatie

Bouw

Media-oriëntatie H2 2021

2024 161 pagina's

Verken de media-betrokkenheidspatronen van aannemers om uw marketingstrategieën te optimaliseren. Duik in een pool van inzichten die onthult hoe aannemers omgaan met verschillende mediakanalen.

Bouw

European Green Deal Q4 2021

2024 88 pages

Explore the impact and reception of the European Green Deal among architects. Understand how the initiative is influencing architectural practices and sustainability measures.

Bouw

Koop kanalen H2 2023

2024 123 pagina's

Ontdek het koop- en bestelgedrag onder aannemers in H2 2023. Ontdek de belangrijkste gebruikte kanalen, share-of-wallet en nog veel meer.

Bouw

Gedragssegmentatie en mediagebruik 2023

2023 75 pagina's

Dit rapport geeft een uitgebreid overzicht van koopgedrag, producten en mediagebruik, specifiek gericht op Europese klusjesmannen. Het gaat in op hoe klussers media gebruiken, en voor welke doeleinden, en onderzoekt hun gewoonten en voorkeuren op het gebied van koopgedrag.

Bouw

Koopgedrag 2023

2023 64 pages

Ontdek het koopgedrag onder schilders in 2023. Begrijp de factoren die hun keuzes bepalen en hoe deze zich verhouden tot product- en merkvoorkeuren.

Bouw

Duurzaamheid Q2 2023

2023 94 pagina's

Ontdek de perspectieven van architecten op duurzaamheid in Q2 2023. Verken de evoluerende duurzame praktijken en de impact op architecturale ontwerpen en projectimplementaties.

Doe-het-zelf

DIY versus DIFM Q4 2021

2024 113 pagina's

Dit rapport is een must-have als u in de woningverbeteringsindustrie werkt. Het biedt een schat aan informatie over het gedrag van doe-het-zelf- en DIFM-consumenten, hun motivaties en de factoren die hun aankoopbeslissingen beïnvloeden.

Doe-het-zelf

Doe-het-zelf of doe-het-voor-mij Q4 2023

2024 70 pagina's

Ontdek de heersende trends tussen doe-het-zelf en DIFM in Q4 2023. Begrijp de voorkeuren van de consument en de factoren die van invloed zijn op hun keuze tussen doe-het-zelf en DIFM.

Doe-het-zelf

Branding Q3 2023

2023 93 pagina's

Dit rapport biedt een uitgebreid overzicht van de doe-het-zelfbranche, met een focus op branding en de meest populaire merken binnen verschillende categorieën. In dit rapport krijgt u inzicht in hoe klanten merken voor woningverbetering ervaren en wat hen motiveert om bepaalde producten te kopen.

Doe-het-zelf

Inkoop kanalen Q2 2023

2023 114 pagina's

De European Home Improvement Monitor biedt waardevolle inzichten in aankoopkanalen in de Europese doe-het-zelfsector en onderzoekt de veranderende voorkeuren en gedragingen van consumenten in de traditionele detailhandel en opkomende online platforms.

Doe-het-zelf

Duurzaamheid Q1 2023

2023 73 pagina's

Verdiep je in duurzaamheidstrends in de doe-het-zelfsector in Q1 2023. Ontdek de voorkeuren van de consument en de verschuiving naar milieuvriendelijke oplossingen voor woningverbetering.

Doe-het-zelf

Opkomst van digital natives Q1 2022

2022 120 pagina's

Ontdek de impact van digital natives op de doe-het-zelfsector in Q1 2022. Ontdek hoe digitalisering het consumentengedrag en de markttrends vormgeeft.

Installatie

Duurzaamheid Q1 2024

2024 99 pagina's

Het European Electrical Installation Monitor rapport geeft een gedetailleerde analyse van de duurzame oplossingen in de installatiebranche. Dit rapport richt zich specifiek op duurzaamheidsaspecten in de industrie.

Installatie

Challenges toward sustainable future Q4 2021

2024 111 pages

Installatie

Inkoop kanalen Q4 2021

2024 106 pagina's

Verdiep je in de opleidingsbehoeften binnen de elektrotechnische installatiesector. Begrijp de gebieden die de ontwikkeling van vaardigheden vereisen om aan de veranderende eisen van de industrie te voldoen.

Installatie

European Heat Pump Monitor: inzicht van huiseigenaren

2024

De European Heat Pump Monitor: Inzicht in huiseigenaren is een jaarlijks onderzoek gebaseerd op ongeveer 4.000 online interviews met huiseigenaren, uitgevoerd in 8 Europese landen. Het rapport behandelt een reeks onderwerpen die relevant zijn om de sentimenten, het koopgedrag, de zorgen en de veranderende behoeften van de doelgroep te begrijpen. Het bevat acht landspecifieke inzichten, met vergelijkingen tussen landen, en biedt richtlijnen voor het vormgeven van succesvolle en duurzame strategieën voor bedrijfsgroei.

Installatie

European Heat Pump Monitor: Inzicht voor installateurs van warmtepompen

2024

De European Heat Pump Monitor: Inzicht van warmtepompinstallateurs is een jaarlijks onderzoek gebaseerd op 920 telefonische interviews met warmtepompinstallateurs, uitgevoerd in 8 Europese landen. Het rapport behandelt een reeks onderwerpen die relevant zijn om de sentimenten, het koopgedrag, de zorgen en de veranderende behoeften van de doelgroep te begrijpen. Het bevat acht landspecifieke inzichten, met vergelijkingen tussen landen, en biedt richtlijnen voor het vormgeven van succesvolle en duurzame strategieën voor bedrijfsgroei.

Installatie

Opleidingsbehoeften Q4 2023

2024 110 pagina's

Dit rapport onderzoekt de opleidingsbehoeften van installateurs, zowel digitaal als persoonlijk. Het volledige rapport behandelt alle belangrijke opleidingsbehoeften en -aspecten en biedt een uitgebreid overzicht van de bedrijfsontwikkeling in de installatiesector in belangrijke Europese landen.